OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, LASTENTARHAOPETTAJAN PÄTEVYYS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sosiaalialan koulutusohjelma, Lastentarhaopettajan pätevyys

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Toiminnalliset menetelmät
                                                 
Luovien menetelmien johdantojakso 2
     
         
                   
Luovien menetelmien ohjaaminen 4    
         
                 
   
Luovat menetelmät sosiaalialan työvälineinä A 2  
       
             
           
Luovat menetelmät sosiaalialan työvälineinä B 2  
       
             
           
244011222200.50.50.50.51111111100
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT SOSIAALIPEDAGOGIIKKA
(Valitaan opintoja 37 op)
                                                 
Sosiaalipedagogiikan perusteet ja työorientaatio 5  
       
             
           
Lastensuojelu ja perhetyö
                                                 
Lastensuojelun ja perhetyön lähtökohtia 4    
         
                   
       
Lastensuojelutyö ja lastensuojelutyön työmenetelmiä 5    
         
                   
       
Mielenterveyden tukeminen ja päihdetyö lastensuojelussa 5    
           
                     
   
Varhaiskasvatus ja vanhemmuuden tukeminen
                                                 
Varhaiskasvatuksen historiallinen, filosofinen ja teoreettinen perusta 4  
       
               
               
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 4  
       
               
               
Erityiskasvatus 3    
         
                   
       
Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt ja vanhemmuuden tukeminen 3  
       
             
           
Lasten ja nuorten kulttuuri 2    
           
                     
   
English for Social Pedagogics 2  
       
             
           
01819000135127000006.56.52.52.5663.53.500
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu I
                                                 
Rinnakkainharjoittelu 3
     
         
                   
Sosiaalialan perustason harjoittelu 7
     
         
                   
Harjoittelu II
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Sosiaalipedagogiikka - Varhaiskasvatuksen harjoittelu 15  
       
             
           
Harjoittelu III
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Sosiaalipedagogiikka. Lastensuojelun ja perhetyön harjoittelu 20    
         
                 
   
1015200557.57.5101002.52.52.52.53.83.83.83.8555500
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyöseminaari 1 2  
         
                 
           
Opinnäytetyöseminaari 2 2    
         
                   
       
Itsenäinen työskentely 9      
           
                       
Esitysseminaari 1      
           
                       
Kypsyysnäyte 1      
           
                       
02211000220110000001111005.55.5
60 / 1260 / 3960 / 4560 / 1160 / 660 / 660 / 22.560 / 16.560 / 2660 / 1960 / 1160 / 360 / 360 / 360 / 360 / 11.360 / 11.360 / 8.360 / 8.360 / 1360 / 1360 / 9.560 / 9.560 / 5.560 / 5.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lastentarhaopettajan pätevyyteen tarvitaan vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.