OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sosiaalialan koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                 
Orientaatio ja opiskelun ohjaus 2
     
         
                   
Informaatiotekniikkaa sosiaalialalla 2
     
         
                   
Opiskelun ohjaus 1      
           
                       
Viestintätaidot
                                                 
English for social services and health care 3
     
         
                   
Svenska inom social omsorg och hälsovård 3  
       
             
           
Kirjoitusviestintä 2
     
         
                   
Kirjoitusviestintä2 1  
       
             
           
Yhteisöviestintä 2  
       
             
           
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                  
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                  
96014.54.5330012.32.32.32.31.51.51.51.500000.50.5
AMMATTIOPINNOT
                                                 
Sosiaalialan perusteet
                                                 
Sosiaalialan perusteiden johdantokurssi A 4
     
         
                   
Sosiaalialan perusteiden johdantokurssi B 3
     
         
                   
Yksilö, yhteisö ja yhteiskunta A 5
     
         
                   
Yksilö, yhteisö ja yhteiskunta B 2
     
         
                   
International study week on social work and social pedagogy 2
     
         
                   
Ammatillinen vuorovaikutus ja ohjaus: Vuorovaikutus 2
     
         
                   
Ammatillinen vuorovaikutus ja ohjaus: Elämänkulku 2
     
         
                   
Ammatillinen vuorovaikutus ja ohjaus: Ohjaus 2
     
         
                   
Ammatillinen vuorovaikutus ja ohjaus. Sosiaalialan arvot 2
     
         
                   
Kehityspsykologia 5  
       
             
           
Mielenterveys- ja päihdetyö 5  
       
             
           
Terveydenhoitotyötä sosionomeille
                                                 
Väestön terveys 4
     
         
                   
Lääkehoidon perusteet 2
     
         
                   
Kansanterveystieteen perusteet 3  
       
             
           
Moniammatillinen projekti 3    
         
                 
   
Toiminnan ohjaus ja kehittäminen
                                                 
Sosiaalilainsäädäntö 4  
       
             
           
Sosiaali- ja terveysalan hallinto ja talous 4    
         
                 
   
Esimiestyö ja henkilöstöhallinto 5      
           
                       
Työnohjaus 2    
         
                 
   
Työterveys ja työsuojelu 1    
         
                 
   
Asiakastietojärjestelmät sosiaalialalla 1  
       
             
           
Toiminnalliset menetelmät
                                                 
Luovien menetelmien johdantojakso 2
     
         
                   
Luovien menetelmien ohjaaminen 4    
         
                 
   
Luovat menetelmät sosiaalialan työvälineinä A 2  
       
             
           
Luovat menetelmät sosiaalialan työvälineinä B 2  
       
             
           
Tutkiva työote ja tutkimusmenetelmät
                                                 
Tilastotieteen perusteet 2
     
         
                   
Tutkimustyön perusteet 4  
       
             
           
Scientific reading and writing 1  
       
             
           
Tiedonhankinnan perusteet 1  
       
             
           
Tiedonhankinnan jatkokurssi 1    
         
                 
   
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT SOSIAALINEN KUNTOUTUS
                                                 
Sosiaalinen kuntoutus oppimisprosessina
                                                 
Sopeutumisvalmennus 2    
         
                 
   
Yksilöllinen ja lähiyhteisöjen kuntoutumisprosessi 4 op 4      
           
                       
Ammattietiikan jatkokurssi 2      
           
                       
Projektiosaamisen perusteet 2    
         
                 
   
Osallisuutta edistävä projektityö 4    
         
                 
   
Aikuisten ja ikäihmisten sosiaalinen kuntoutus
                                                 
Voimavarakeskeinen auttaminen II 3    
         
                 
   
Keskusteluryhmän ohjaustaidot 2    
         
                 
   
Sosiaalinen kuntoutus, erityiskysymyksiä 2    
         
                 
   
Lasten ja nuorten sosiaalinen kuntoutus
                                                 
Lasten ja nuorten sosiaalinen kuntoutus 6  
       
             
           
Kuntoutusalan perusteet
                                                 
International cooperation and rehabilitation 3    
         
                 
   
Kuntoutus ja palvelujärjestelmä 2    
         
                 
   
Kuntoutuksen perusteet 3    
         
                 
   
English for Rehabilitation 2  
       
             
           
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT PALVELUOHJAUS JA SOSIAALITYÖ
                                                 
Sosiaaliohjaajan ammattiosaaminen
                                                 
Osallisuuden edistämisen projektiopinnot 6    
         
                 
   
Perhe lastensuojelun asiakkaana 4    
         
                 
   
Aikuiset ja ikääntyneet sosiaalityössä 3    
         
                 
   
Sosiaalilainsäädännön soveltava jatkokurssi 3    
         
                 
   
Johtamisosaaminen 4    
         
                 
   
Palveluohjaus ja sosiaalityö
                                                 
Palveluohjaus ja verkostotyö 5  
       
             
           
Palveluohjauksen ja sosiaalityön seminaarityö 3  
       
             
           
Psykososiaaliset työmenetelmät asiakastyössä 3    
         
                 
   
English for Case management 2  
       
             
           
Sosiaalityön työorientaatiot 4  
       
             
           
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT SOSIAALIPEDAGOGIIKKA
                                                 
Sosiaalipedagogiikan perusteet ja työorientaatio 5  
       
             
           
Lastensuojelu ja perhetyö
                                                 
Lastensuojelun ja perhetyön lähtökohtia 4    
         
                 
   
Lastensuojelutyö ja lastensuojelutyön työmenetelmiä 5    
         
                 
   
Mielenterveyden tukeminen ja päihdetyö lastensuojelussa 5    
         
                 
   
Varhaiskasvatus ja vanhemmuuden tukeminen
                                                 
Varhaiskasvatuksen historiallinen, filosofinen ja teoreettinen perusta 4  
       
             
           
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 4  
       
             
           
Erityiskasvatus 3    
         
                 
   
Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt ja vanhemmuuden tukeminen 3  
       
             
           
Lasten ja nuorten kulttuuri 2    
         
                 
   
English for Social Pedagogics 2  
       
             
           
346881111717343440.540.5118.58.58.58.51717171720.320.320.320.35.55.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                 
0000000000000000000000000
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu I
                                                 
Rinnakkainharjoittelu 3
     
         
                   
Sosiaalialan perustason harjoittelu 7
     
         
                   
Harjoittelu II
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Sosiaalipedagogiikka - Varhaiskasvatuksen harjoittelu 15  
       
             
           
Sosiaalisen kuntoutuksen harjoittelu 15  
       
             
           
Sosiaalialan harjoittelu. Palveluohjaus ja sosiaalityö 15  
       
             
           
Harjoittelu III
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Sosiaalipedagogiikka. Lastensuojelun ja perhetyön harjoittelu 20    
         
                 
   
Sosiaalisen kuntoutuksen harjoittelu 20    
         
                 
   
Sosiaalityön ja palveluohjauksen harjoittelu 10    
         
                 
   
Palveluohjaus ja sosiaalityö. Sosiaalialan esimiestyön harjoittelu. 10    
         
                 
   
10456005522.522.5303002.52.52.52.511.311.311.311.31515151500
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyöseminaari A. 2    
         
                 
   
Esitysseminaari 1      
           
                       
Itsenäinen työskentely 9