OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, PROAKATEMIA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sosiaalialan koulutusohjelma, Proakatemia

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Sosionomin viestintätaidot
                                                 
Kirjoitusviestintä ja informaatiotekniikka 5
     
           
                       
English for Social Services 3
       
             
                   
Svenska inom det sociala området 3    
           
                     
   
803053000302.52.51.51.50000001.51.500
AMMATTIOPINNOT
                                                 
Asiakaskeskeisyys ja osallisuus sosionomin työssä
                                                 
Ihmisen kehityksen ja elämänkulun psykologia 5
       
             
                   
Lääkehoito ja ensiapu 3
     
           
                       
Kasvun ja toimintakyvyn tukeminen arjessa 3
     
           
                       
Mielenterveys ja päihdetyö 5
       
             
                   
Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan työorientaatiot 5
       
             
                   
Sosionomin osaaminen lastensuojelussa 3  
       
               
               
Sosionomin osaaminen vammaistyössä 3  
       
               
               
Sosionomin osaaminen erityiskasvatuksessa 3  
       
               
               
Sosionomin osaaminen aikuissosiaalityössä 3  
       
               
               
Professional English for Social Work 3  
       
               
               
Sosionomin asiakastyömenetelmät
                                                 
Luovat ja toiminnalliset menetelmät työvälineinä 4
     
         
                   
Asiakastyön yksilö- ja ryhmätyön menetelmät 5
     
           
                       
Luovat ja toiminnalliset menetelmät vaihtoehtoisissa moduleissa 3  
         
                 
           
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät 5  
       
               
               
Luovat ja toiminnalliset menetelmät ryhmän ohjaamisessa 3    
           
                     
   
30233013172030306.56.58.58.510101.51.5001.51.500
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjäksi kasvaminen (Proakatemia)
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset opinnot (Proakatemia)
()
                                                 
Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu (Proakatemia)
()
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 3860 / 2360 / 660 / 060 / 1860 / 2060 / 2060 / 360 / 060 / 660 / 060 / 960 / 960 / 1060 / 1060 / 1060 / 1060 / 1.560 / 1.560 / 060 / 060 / 360 / 360 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

.