OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sosiaalialan koulutusohjelma, Mielenterveys- ja päihdetyö

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Sosionomin viestintätaidot
                                                 
Kirjoitusviestintä ja informaatiotekniikka 5
     
           
                       
500050000002.52.5000000000000
Asiakaskeskeisyys ja osallisuus sosionomin työssä
                                                 
Mielenterveys ja päihdetyö 5
       
             
                   
50000500000002.52.50000000000
Sosionomin asiakastyömenetelmät
                                                 
Luovat ja toiminnalliset menetelmät työvälineinä 4
     
         
                   
Asiakastyön yksilö- ja ryhmätyön menetelmät 5
     
           
                       
Luovat ja toiminnalliset menetelmät vaihtoehtoisissa moduleissa 3  
         
                 
           
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät 5  
       
               
               
Luovat ja toiminnalliset menetelmät ryhmän ohjaamisessa 3    
         
                   
       
983072533003.53.5112.52.51.51.51.51.50000
Vaihtoehtoiset ammatilliset modulit
(Valitaan opintoja 16 op)
                                                 
Lastensuojelu ja perhetyö 8    
         
                   
       
Nuoriso- ja aikuissosiaalityö 8  
         
                 
           
Päihde- ja mielenterveystyö 8    
         
                   
       
081600008160000000044880000
Sosiaalialan palvelujärjestelmä- ja yhteiskuntaosaaminen
                                                 
Sosiaalilainsäädäntö ja palvelujärjestelmät 5  
         
                 
           
Huono-osaisuus muuttuvassa yhteiskunnassa 3      
           
                       
050300050030000002.52.500001.51.5
HARJOITTELU
                                                 
Osallisuuden edistäminen arjessa 7
       
             
                   
Sosionomin edistyneen osaamisen harjoittelu 15  
         
                 
           
Sosionomin ammatillinen harjoittelu 10      
           
                       
715010070150010003.53.5007.57.5000055
60 / 2660 / 3660 / 1960 / 1360 / 1260 / 1460 / 560 / 3160 / 1960 / 060 / 1360 / 660 / 660 / 760 / 760 / 2.560 / 2.560 / 15.560 / 15.560 / 9.560 / 9.560 / 060 / 060 / 6.560 / 6.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Opiskelija
- tuntee perustiedot päihteistä, niiden käytöstä ja niiden käytön riskeistä ja haitoista sekä ymmärtää päihdeilmiöitä
- tuntee mielenterveystyön lähtökohdat, lainsäädännön ja palvelut
- on tietoinen omista asenteistaan päihteiden käyttöön ja mielenterveysongelmiin sekä pystyy suhtautumaan avoimesti ja ammatillisesti niistä kärsiviin
- osaa kohdata mielenterveyskuntoutujan ja päihteidenkäyttäjän ja hänen läheisensä
- osaa ohjata palvelujen piiriin
- tietää ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkityksen ja osaa soveltaa työssään näihin liittyviä menetelmiä
- tuntee alan kansainvälistä keskustelua ja toimintaperiaatteita