OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, KANSAINVÄLISYYS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sosiaalialan koulutusohjelma, Kansainvälisyys

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Sosionomin viestintätaidot
                                                 
English for Social Services 3
       
             
                   
Svenska inom det sociala området 3    
           
                     
   
30300300030001.51.50000001.51.500
AMMATTIOPINNOT
                                                 
Asiakaskeskeisyys ja osallisuus sosionomin työssä
                                                 
Professional English for Social Work 3  
       
               
               
Vaihtoehtoiset ammatilliset modulit
(Valitaan opintoja 16 op)
                                                 
International Studies and Multicultural Social Work 8  
       
               
               
Sosiaalialan palvelujärjestelmä- ja yhteiskuntaosaaminen
                                                 
Community and Multicultural Social work 3
       
             
                   
3110003110000001.51.55.55.500000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
0000000000000000000000000
HARJOITTELU
                                                 
Osallisuuden edistäminen arjessa 7
       
             
                   
70000700000003.53.50000000000
60 / 1360 / 1160 / 360 / 060 / 060 / 1360 / 1160 / 060 / 060 / 360 / 060 / 060 / 060 / 6.560 / 6.560 / 5.560 / 5.560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 1.560 / 1.560 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Opiskelija voi valita erilaisia kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopintoja. Hän voi hakea erimittaisiin kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin siten, että voi työllistyä kansainvälisiin tehtäviin.