OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, LASTENTARHAOPETTAJAN PÄTEVYYS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sosiaalialan koulutusohjelma, Lastentarhaopettajan pätevyys

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
AMMATTIOPINNOT
                                                 
Asiakaskeskeisyys ja osallisuus sosionomin työssä
                                                 
Ihmisen kehityksen ja elämänkulun psykologia 5
     
           
                       
Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan työorientaatiot 5
       
             
                   
Sosionomin osaaminen lastensuojelussa 3  
       
               
               
Sosionomin osaaminen erityiskasvatuksessa 3  
       
               
               
Sosionomin asiakastyömenetelmät
                                                 
Luovat ja toiminnalliset menetelmät työvälineinä 4
     
         
                   
Luovat ja toiminnalliset menetelmät vaihtoehtoisissa moduleissa 3  
         
                 
           
Luovat ja toiminnalliset menetelmät ryhmän ohjaamisessa 3    
         
                   
       
Vaihtoehtoiset ammatilliset modulit
(Valitaan opintoja 16 op)
                                                 
Varhaiskasvatus ja päivähoito 8  
         
                 
           
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaalialalla
                                                 
Osallisuuden edistämisen projektiopinnot 7    
         
                   
       
14171007761110003.53.53.53.5335.55.5550000
HARJOITTELU
                                                 
Sosionomin edistyneen osaamisen harjoittelu 15  
         
                 
           
Sosionomin ammatillinen harjoittelu 10      
           
                       
Sosionomin lähijohtamisen harjoittelu 10      
           
                       
0150200001500200000007.57.500001010
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Opinnäytetyöseminaari 1 3    
         
                   
       
Opinnäytetyöseminaari 2 3    
         
                   
       
0060000060000000000330000
60 / 1460 / 3260 / 1660 / 2060 / 760 / 760 / 660 / 2660 / 1660 / 060 / 2060 / 3.560 / 3.560 / 3.560 / 3.560 / 360 / 360 / 1360 / 1360 / 860 / 860 / 060 / 060 / 1060 / 10
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lastentarhaopettajan pätevyyteen tarvitaan vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.
Kaikille tulevia opintoja 24op, pakollisia varhaiskasvatuksen moduli ja edistyneen osaamisen harjoittelu 23op sekä näiden 47op:n lisäksi erilaisia vaihtoehtoja esim. 47op + opinnäytetyö 15op, tai 47op + lastensuojelumoduli 8op ja syventävä harjoittelu 20op-