OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, LTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sosiaalialan koulutusohjelma, LTO

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
AMMATTIOPINNOT
                                                 
Asiakaskeskeisyys ja osallisuus sosionomin työssä
                                                 
Sosionomin asiakastyömenetelmät
                                                 
Vaihtoehtoiset ammatilliset modulit
(Valitaan opintoja 16 op)
                                                 
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaalialalla
                                                 
0000000000000000000000000
HARJOITTELU
                                                 
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lastentarhaopettajan pätevyyteen tarvitaan vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.
Kaikille tulevia opintoja 24op, pakollisia varhaiskasvatuksen moduli ja edistyneen osaamisen harjoittelu 23op sekä näiden 47op:n lisäksi erilaisia vaihtoehtoja esim. 47op + opinnäytetyö 15op, tai 47op + lastensuojelumoduli 8op ja syventävä harjoittelu 20op-