OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Ensihoidon koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Viestintätaidot
                                                       
Vuorovaikutustaidot 2
     
           
                       
Neuvottelu- ja kokoustaito 1      
             
                           
Kirjoitusviestintä 2
   
         
 
                   
   
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                       
Informaatiotekniikka 3
       
               
                       
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
   
           
                       
7003340000121.51.522000000000.50.511
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Koulutusohjelman ammattiopinnot
                                                       
Anatomia ja fysiologia 5
     
             
                           
Lääketieteen perusteet 1
     
             
                           
Farmakologia 2  
       
                 
                   
Psykologia 2
       
               
                       
Sosiaalipolitiikka 2
     
             
                           
Terveyssosiologia 1  
         
                   
               
Kasvatustiede, osa 2. 1
     
             
                           
Kasvatustiede, osa 1. 1  
       
                 
                   
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti
                                                       
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 1 2  
         
                   
               
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 2 1      
           
                         
   
Ruotsi
                                                       
Ruotsi, osa 1 1    
           
                       
       
Ruotsi, osa 2 2    
           
                       
       
Orientaatio sairaanhoitajan/ensihoitajan ammattiin
                                                       
Orientaatio hoito- ja ensihoitotyöhön 1
     
             
                           
Ohjattu itsenäinen työskentely 1
     
             
                           
Perusharjoittelu 2
       
               
                       
Tutkimuksen lukutaito 1
     
             
                           
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                       
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 3
     
             
                           
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
     
             
                           
Ohjattu itsenäinen työskentely 1
     
             
                           
Orientoiva harjoittelu 2
     
             
                           
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                       
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 3
       
               
                       
Ensiapu 2
       
               
                       
Ohjattu itsenäinen työskentely 1
       
               
                       
Orientoiva harjoittelu 3
       
               
                       
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                       
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 4
       
               
                       
Ohjattu itsenäinen työskentely 1
       
               
                       
Orientoiva harjoittelu 2
       
               
                       
Hoitotyön ammattiopinnot
                                                       
Leikkauspotilaan hoitotyö
                                                       
Leikkauspotilaan intraoperatiivinen hoitotyö 2  
       
                 
                   
Leikkauspotilaan postoperatiivinen hoitotyö 3  
       
                 
                   
Ohjattu itsenäinen työskentely 2  
       
                 
                   
Kirurgisen hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
       
                 
                   
Perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
       
                 
                   
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu 5  
       
                 
                   
Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu 3  
       
                 
                   
Äitiys-ja lastenhoitotyö
                                                       
Äitiyshoitotyö 2    
         
                     
           
Lasten ja nuorten hoitotyö 3    
         
                     
           
Ohjattu itsenäinen työskentely 1    
         
                     
           
Äitiyshoitotyön orientoiva harjoittelu, osa 1. 1    
         
                     
           
Äitiyshoitotyön orientoiva harjoittelu, osa 2. 1    
         
                     
           
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 5    
           
                       
       
Synnytyssaliharjoittelu 1    
         
                     
           
Sisätautipotilaan hoitotyö ja gerontologinen hoitotyö
                                                       
Sisätautipotilaan hoitotyö 4
       
               
                       
Ohjattu itsenäinen työskentely, osa 1 1
       
               
                       
Sisätautipotilaan hoitotyön orientoiva harjoittelu 1
       
               
                       
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu 6
       
               
                       
Gerontologinen hoitotyö 3
       
               
                       
Ohjattu itsenäinen työskentely, osa 2 1
       
               
                       
Mielenterveys ja päihdehoitotyö
                                                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 3  
       
                 
                   
Ohjattu itsenäinen työskentely 1  
       
                 
                   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
       
                 
                   
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 5  
       
                 
                   
Väestölähtöinen terveyden edistäminen
                                                       
Kriisihoito ja työnohjaus ensihoidossa 2  
         
                   
               
Yksilön ja yhteisön terveyden edistäminen 3  
         
                   
               
Tartuntataudit 2  
         
                   
               
Poikkeusolot terveydenhuollossa 2  
         
                   
               
Hoitotyön kehittäminen
                                                       
Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus 2  
         
                   
               
Tilastotieteen perusteet 1  
         
                   
               
Laadullinen tutkimus ja projektiopinnot 1  
         
                   
               
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen 2      
             
                           
Ensihoidon ammattiopinnot
                                                       
Perustason ensihoitotyö
                                                       
Perustason ensihoitotyö, osa 1 5  
         
                   
               
Perustason ensihoitotyö, osa 2 4    
         
                     
           
Kliininen kemia ja fysiikka 1  
         
                   
               
Perustason ensihoitotyön orientoiva harjoittelu 3  
       
                 
           
Ensihoidon perustason osaamisen näyttö 1    
         
                     
           
Ensihoidon perustason harjoittelu, osa 1 6  
         
                   
               
Ensihoidon perustason harjoittelu, osa 2 6    
         
                     
           
Ensihoidon syventävä osaaminen
                                                       
Ensihoidon syventävä osaaminen 7      
           
                         
   
Operatiivinen toiminta ja lääkinnällinen johtaminen 2      
             
                           
Ensihoidon syventävä orientoiva harjoittelu 4      
           
                       
Ensihoidon syventävän osaamisen näyttö 1      
             
                           
Ensihoidon syventävä harjoittelu, osa 1 6      
           
                         
   
Ensihoidon syventävä harjoittelu, osa 2 6      
             
                           
Akuuttihoitotyö
                                                       
Akuuttihoitotyö päivystyspoliklinikalla 2    
         
                     
           
Tehohoitotyö 2    
           
                       
       
Akuuttihoitotyön orientoiva harjoittelu 2