OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > RADIOGRAFIAN JA SÄDEHOIDON KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Viestintätaidot
                                                 
Kirjoitusviestintä 2
       
             
                   
Neuvottelu- ja kokoustaito 1    
           
                     
   
Yhteistyötaidot radiografia- ja sädehoitotyössä 2
     
           
                       
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                 
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
     
           
                       
Informaatiotekniikka 1 2
     
           
                       
Informaatiotekniikka 2 1    
           
                     
   
8020620002033110000001100
AMMATTIOPINNOT
                                                 
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                  
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                  
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti
                                                 
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 1 1
     
           
                       
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 2 2  
       
               
               
Ruotsi
                                                 
Ruotsi, osa 1 1  
         
                 
           
Ruotsi, osa 2. 2    
         
                   
       
Radiografian ja sädehoidon asiantuntijuus ja toimintaympäristö
                                                 
Röntgenhoitajan asiantuntijuuteen kasvu 1  
       
             
           
Tiedonhankinta 1
     
         
                   
Johdatus tutkivaan työotteeseen 1
     
         
                   
Kasvatustiede sekä ohjaus ja opetustaidot 2  
       
               
               
Tilastotieteen perusteet 2  
         
                 
           
Monikulttuurinen tutkimus- ja hoitoympäristö 1  
       
               
               
Terveysliikunta 1      
           
                       
Radiografia- ja sädehoitotyön perusteet 1
     
         
                   
Potilaan hoito ja kliiniset toimenpiteet
                                                 
Potilaan hoito ja ohjaus 6
     
         
                   
Sisätaudit ja kirurgia 2
     
         
                   
Farmakologia 1
     
         
                   
Ensiapu 2
     
         
                   
Lääkehoito ja lääkelaskut 1
     
         
                   
Laskimonsisäinen kanylointi 1
     
         
                   
Laboratoriotutkimukset 1
     
         
                   
Mikrobiologia 1
     
         
                   
Potilaan hoito ja ohjaus, perusharjoittelu 2
     
         
                   
Potilaan hoito ja ohjaus, harjoittelu 6
     
         
                   
Kuvantamistutkimukset ja lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö I
                                                 
Kuvantamisen tekniikka 2
     
         
                   
Matematiikka ja fysiikka 2
     
         
                   
Säteilyfysiikka 2
     
         
                   
Kliininen fysiikka ja laitetekniikka 1  
       
               
               
Luuston ja nivelten anatomia 1
     
         
                   
Anatomia ja fysiologia 1 3
     
         
                   
Anatomia ja fysiologia 2 1
     
         
                   
Natiiviröntgentutkimukset 5
     
         
                   
Kuvantamisen tekniikka, perusharjoittelu 2
     
         
                   
Kuvantamistutkimukset, perusharjoittelu 3
     
         
                   
Kuvantamistutkimukset, harjoittelu 6
     
         
                   
Kuvantamistutkimukset ja lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö II
                                                 
Topografinen anatomia 2  
       
               
               
Läpivalaisututkimukset 1  
       
               
               
Ultraäänitutkimukset 1  
       
               
               
Tietokonetomografiatutkimukset 1  
       
               
               
Verisuonitutkimukset ja toimenpiteet 2  
         
                 
           
Lasten kuvantamistutkimukset 1  
       
               
               
Radiologia ja varjoaineet 2  
         
                 
           
Säteilybiologia 1  
       
               
               
Säteilysuojelu 2  
       
               
               
Kliininen fysiikka ja laitetekniikka 1  
       
               
               
Kuvantamistutkimukset, harjoittelu 6  
       
               
               
Kuvantamistutkimukset, harjoittelu 6  
         
                 
           
Kuvantamistutkimukset ja lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö III
                                                 
Rintojen röntgentutkimukset 2    
         
                   
       
Magneettitutkimukset 1    
         
                   
       
Radiologia 1    
           
                     
   
Kliininen fysiikka ja laitetekniikka 1    
         
                   
       
Kuvantamistutkimukset, harjoittelu 7.5    
         
                   
       
Kuvantamistutkimukset, harjoittelu 7.5    
           
                     
   
Kuvantamistutkimukset ja lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö IV
                                                 
Kliininen fysiologia 1  
         
                 
           
Kliininen fysiikka ja laitetekniikka (Isotooppilääketieteen laitteet) 1  
         
                 
           
Isotooppitutkimukset 2.5  
         
                 
           
Säteilysuojelu isotooppitutkimuksissa 1  
         
                 
           
Isotooppilääketiede 1  
         
                 
           
Isotooppitutkimukset, harjoittelu 7.5    
         
                   
       
Sädehoito ja lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö
                                                 
Sädehoidon suunnittelu 3  
         
                 
           
Säteilysuojelu sädehoidossa 1  
         
                 
           
Sädehoito 4    
         
                   
       
Palliatiivinen hoito 1      
           
                       
Ravitsemustiede 1  
         
                 
           
Kliininen psykologia 1      
           
                       
Sosiaalipolitiikka 1    
           
                     
   
Onkologia 1.5    
         
                   
       
Kliininen fysiikka ja laitetekniikka (sädehoidon laitteet) 1  
         
                 
           
Sädehoito, harjoittelu 7.5    
           
                     
   
Radiografia ja sädehoitotyön kehittäminen sekä lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö
                                                 
Toimintayksikön johtaminen ja laatu 2    
           
                     
   
Toimintayksikön johtaminen ja terveystaloustiede 2    
           
                     
   
Kehittyvä radiografia ja sädehoitotyö 2      
           
                       
Yrittäjyyden perusteet 1      
           
                       
Ammattietiikka 2  
       
               
               
Röntgentutkimusten tekninen laadunvarmistus 2  
       
               
               
Potilaan säteilyaltistuksen optimointi 4    
         
                 
   
Taulukkolaskennan hyödyntäminen säteilyaltistuksen optimoinnissa 1    
           
                     
   
Radiografia- ja sädehoitotyön kehittäminen, harjoittelu 7.5      
           
                       
Radiografia- ja sädehoitotyön kehittäminen ja johtaminen, harjoittelu 7.5      
           
                       
5452.552.52127.526.526.52628.5242113.813.813.313.313.313.3131314.314.3121210.510.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 5  
       
             
           
Säteilyturvallisuus, verkko-opinnot 3                                                  
0500002.52.500000001.31.31.31.3000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Orientaatio opinnäytteeseen ja aiheseminaari 1.5  
         
                 
           
Itsenäinen työskentely 1.5  
         
                 
           
Metodiopinnot 2  
         
                 
           
Suunnitelmaseminaari 2    
         
                 
   
Itsenäinen työskentely 3    
         
                 
   
Opinnäytetyöseminaari 2      
           
                       
Itsenäinen työskentely 3      
           
                       
055500052.52.550000002.52.51.251.251.251.252.52.5
60 / 6260 / 62.560 / 59.560 / 2660 / 33.560 / 28.560 / 2960 / 33.560 / 3160 / 28.560 / 2660 / 16.860 / 16.860 / 14.360 / 14.360 / 14.660 / 14.660 / 16.860 / 16.860 / 15.5560 / 15.5560 / 14.2560 / 14.2560 / 1360 / 13
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Koulutusohjelman nimi
Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma

Tutkintonimike
Röntgenhoitaja (AMK)

Laajuus ja kesto
laajuus 210 opintopistettä (op), kesto 3,5 vuotta

Toteutusmuoto
kokopäiväopiskelu

Yksikkö / toimipisteen osoite
Kuntokatu 4, 33520 TAMPERE

Koulutuspäällikkö
Maire Petäjäjärvi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa röntgenhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (555/94) mukaisesti. Röntgenhoitajan tutkintoon sisältyy Säteilyturvakeskuksen hyväksymä kuulustelu, joka oikeuttaa toimimaan röntgenhoitajana säteilylain muuttamisesta annetun lain (1142/1998) 39 b §:n ja säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetun asetuksen (423/2000) 25 §:n mukaisesti. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.

Hakukelpoisuus: katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi

Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Röntgenhoitajan ydinosaamisalueena ovat kuvantamistutkimukset (röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimukset), niihin liittyvät toimenpiteet, sädehoito ja potilaan hoito ja ohjaus. Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa röntgenhoitajia, joilla on radiografiatieteen tietoperusta. Radiografiatiede on kiinnostunut ihmisen tutkimisesta ja hoidosta käyttäen hyväkseen erilaisia energioita kuten röntgen- ja gammasäteilyä, ydinmagneettista resonanssi-ilmiötä sekä ultraääntä.

Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa käytetään hyväksi myös muiden tieteenalojen tutkimusta ja tietoainesta. Koulutuksen aikana röntgenhoitajaksi opiskelevat hankkivat valmiuksia sekä oman toimintansa että radiografian ja sädehoidon arviointiin ja kehittämiseen, yrittäjyyteen ja kansainväliseen toimintaan.

Kuvantamistutkimuksissa sekä sädehoidoissa käytettävä teknologia edellyttää röntgenhoitajalta matemaattis-luonnontieteellistä sekä lääketieteellisen tekniikan ja tietotekniikan soveltavaa osaamista ja kliininen hoitotoiminta lääketieteellistä ja hoitotieteellistä osaamista. Radiografian ja sädehoidon laadun kehittäminen vaatii tieteellisen tutkimusprosessin hallintaa, minkä avulla röntgenhoitaja tekee selvityksiä ja kehittämistehtäviä hyödyntäen niitä työssään sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Röntgenhoitaja toimii säteilyltä suojautumisen asiantuntijana ja hän osaa optimoida potilaan säteilyaltistuksen. Röntgenhoitaja vastaa itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä lähetteen mukaisista potilaalle tehtävistä lääketieteellisistä kuvantamistutkimuksista, niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä sädehoidoista. Röntgenhoitaja kohtaa työssään eri-ikäisiä, eri kulttuuritaustan omaavia ja eri tavoin sairaita asiakkaita/potilaita, mikä vaatii röntgenhoitajalta kykyä nopeaan, eettisesti ja taloudellisesti kestävään päätöksentekoon. Työ edellyttää röntgenhoitajalta asiakaspalveluosaamista.

Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Röntgenhoitaja toimii julkisella ja yksityisellä terveydenhuollon sektorilla. Terveydenhuollon lisäksi röntgenhoitaja voi toimia yrityksissä, eläinlääkintähuollossa ja säteilyn käytön valvontatehtävissä teollisuudessa.

Koulutuksen arvoperusta
Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta; turvallinen säteilyn lääketieteellinen käyttö kuvantamistutkimuksissa ja sädehoidossa.

Opetuksen toteuttaminen
Opetusmenetelminä käytetään luentoja, ryhmätyöskentelyä, harjoituksia, tietokoneavusteista opetusta, itsenäistä työskentelyä ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Opetus toteutetaan tutkivan työotteen mukaisesti. Opiskelussa kehitetään taitoja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä informaatiojärjestelmien ja tiedonhaun hallintaan. Opiskelijat osallistuvat työelämälähtöisiin projekteihin mm. määrittämällä potilaan säteilyaltistuksen röntgentutkimusten yhteydessä.

Koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opintovuosina
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa toimia ammattikorkeakoulun oppimis- ja toimintaympäristössä ja on selvillä koulutusohjelmastaan ja tulevasta ammatistaan terveydenhuoltojärjestelmässä. Opiskelija osaa käyttää matemaattis-luonnotieteellisissä ja anatomian ja fysiologian opinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja ammattiopinnoissaan. Opiskelija osaa toimia potilaan hoitoon ja ensiapuun liittyvissä hoito- ja tutkimustilanteissa. Opiskelija osaa toimia työryhmän jäsenenä natiiviröntgentutkimustilanteissa.

Röntgenhoitajaopiskelija voi toimia tilapäisesti laillistetun röntgenhoitajan tehtävissä sen jälkeen, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaksi kolmasosaa röntgenhoitajakoulutuksen opinnoistaan.

Toisen opintovuoden jälkeen opiskelija on laajentanut osaamistaan asiakaslähtöisesti kuvantamistutkimusten (sisältäen isotooppitutkimukset) ja sädehoidon alueella ja hän osaa toimia perehdytyksen jälkeen itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä kuvantamistutkimuksissa. Hän osaa toimia arvostavasti ja kunnioittavasti asiakkaita, heidän omaisiaan ja työtovereitaan kohtaan. Opiskelija toimii lainsäädännön mukaisesti lääketieteellisen säteilyn käyttötilanteissa. Hän osaa käyttää turvallisesti radiologisia laitteita oheislaitteineen. Opiskelija on perehtynyt tieteellisen tutkimuksen perusteisiin ja osaa käyttää vierasta kieltä vuorovaikutustilanteissa.

Kolmannen opintovuoden jälkeen opiskelija on selvillä suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän rakenteesta, lainsäädännöstä sekä kuvantamis- ja sädehoitoyksikön johtamisesta. Opiskelija osaa optimoida potilaan säteilyaltistuksen kuvantamistutkimuksissa. Opiskelija on selvillä laadunhallintaan liittyvistä asioista radiografia- ja sädehoitotyössä. Opiskelija toimii vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti työryhmän jäsenenä kuvantamistutkimuksissa (sisältäen isotooppitutkimukset) ja sädehoidossa. Opiskelija tekee opinnäytetyötään ohjatusti. Opiskelijalla on ollut mahdollisuus tehdä osa opinnoista kansainvälisessä vaihdossa.

Neljännen opintovuoden jälkeen opiskelija on syventänyt ammatillista osaamista radiografiatieteen tietoperustasta. Opiskelija osaa toimia työryhmän jäsenenä hyödyntäen oman ammattialansa kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa. Hän toimii säteilyltä suojautumisen asiantuntijana ja hän osaa optimoida potilaan säteilyaltistuksen. Opiskelija vastaa itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä lähetteen mukaisista potilaalle tehtävistä lääketieteellisistä kuvantamistutkimuksista, niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä sädehoidoista. Opiskelija osaa kohdata työssään eri-ikäisiä, eri kulttuuritaustan omaavia ja eri tavoin sairaita asiakkaita, mikä vaatii opiskelijalta kykyä nopeaan, eettisesti ja taloudellisesti kestävään päätöksentekoon. Opiskelijalla on perustiedot yrittäjyydestä. Opinnäytetyöprosessin aikana opiskelijan tutkiva ja kriittinen työote on kehittynyt ja hän osaa puolustaa omaa opinnäytetyötään sekä tehdä vertaisarviointia


Opintojen rakenne
Yhteiset perusopinnot 10 op
Radiografian ja sädehoidon ammattiopinnot 180 op
- sisältää harjoittelua 75 op
Opinnäytetyö 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Yhteensä 210 op