OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BIOANALYTIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > BIOANALYTIIKAN KOULUTUSOHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Bioanalytiikan koulutusohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                 
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
     
           
                       
Informaatiotekniikka 3
     
         
                   
Viestintätaidot
                                                 
Kirjoitusviestintä 1
     
           
                       
Neuvottelu- ja kokoustaito 2  
       
               
               
Vuorovaikutustaidot 2
       
             
                   
82004.53.5200002.32.31.81.81100000000
AMMATTIOPINNOT
                                                 
AMMATTIOPINNOT
                                                 
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT
                                                 
Matematiikka 2
     
           
                       
Kemia ja fysiikka 6
     
         
                   
Solubiologia ja biokemia 4
     
           
                       
Anatomia ja fysiologia 3
     
         
                   
Farmakologian perusteet 2  
         
                 
           
Radiokemia ja säteilysuojelu 1  
         
                 
           
KIELIOPINNOT
                                                 
Toinen kotimainen kieli, Ruotsi 3  
       
               
               
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti 1.5
       
             
                   
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti 1.5
       
             
                   
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                  
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                  
TERVEYSALAN LABORATORIOTOIMINNAN PERUSTEET
                                                 
Orientaatio terveys- ja sosiaalialaan 3
     
           
                       
Harjoittelu perusterveydenhuollon laboratoriossa 1
     
           
                       
Kliininen laboratoriotiede ja bioanalytiikka 2  
         
                 
           
Tautioppi 1
       
             
                   
Kliininen lääketiede 2    
           
                       
   
Analyysitekniikka 4
       
             
                   
Automaation perusteet 2  
       
               
               
Vierianalytiikka 2
       
             
                   
Laboratoriotekniikka ja työturvallisuus 3
     
           
                       
Soluviljelymenetelmä 2  
       
               
               
Ensiapu ja hoitotaidot 2
       
             
                   
NÄYTTEENOTTOTOIMINTA
                                                 
Näytetutkimusten preanalytiikka 3
     
           
                       
Erilaisten näytteiden otto ja erilaiset asiakkaat 2
       
             
                   
Harjoittelu terveyskeskuslaboratoriossa 3  
         
                 
           
KLIININEN KEMIA
                                                 
Hiilihydraattiaineenvaihdunta ja sen tutkiminen.Virtsan perustutkimusprosessi. 1.5
       
             
                   
Virtsan sakan mikroskopointi 1.5  
       
               
               
Kuona-aineet, proteiinit, elektrolyytit sekä niiden tutkiminen. 3  
       
               
               
Entsyymit, bilirubiini, lipidit ja ulosteen piilevä veri ja niiden tutkiminen. 3  
         
                 
           
Hormonit, punktionesteet ja niiden tutkiminen sekä virtsan sakan laadunohjaus 3    
         
                   
         
Harjoittelu kliinisen kemian laboratoriossa 3    
         
                   
     
Kasvainmerkkiaineet, hiven- ja lääkeaineet, vitamiinit sekä päihteet ja niiden tutkiminen 2    
           
                       
   
KLIININEN HEMATOLOGIA
                                                 
Orientaatio hematologiaan ja perustutkimukset 1.5
     
           
                       
Hemopoeesi ja solumorfologia 1.5  
       
               
               
Anemioiden ja pahanlaatuisten veritautien diagnostiikka 3  
         
                 
           
Hemostaasi ja hyytymisjärjestelmä sekä niiden tutkiminen. Automaattinen solulaskenta. 1.5    
         
                   
         
Harjoittelu kliinisen hematologian laboratoriossa 3    
         
                   
     
Laadunohjaus hematologiassa ja solumorfologian syvennys 1.5    
           
                       
   
KLIININEN MIKROBIOLOGIA
                                                 
Orientaatio kliiniseen mikrobiologiaan 1.5
       
             
                   
Bakteriologia 3  
       
               
               
Virologia 2  
         
                 
           
Harjoittelu kliinisen mikrobiologian laboratoriossa 3    
         
                   
     
Mykobakteerit, mykologia ja parasitologia 1.5  
         
                 
           
Kliinisen mikrobiologian tutkimusten laatu 1    
           
                       
   
KLIININEN HISTOLOGIA JA SYTOLOGIA
                                                 
Sytologisten näytteiden valmistustekniikoita ja papavärjäys 2
       
             
                   
Sytologisten näytteiden mikroskopointia 1  
         
                 
           
Histologisten näytteiden valmistaminen ja kudosten tunnistus 3  
       
               
               
Histologisia värjäyksiä 1.5    
         
                   
         
Harjoittelu patologian laboratoriossa 3    
         
                   
     
Immunohistokemiaa 1.5    
           
                       
   
KLIININEN FYSIOLOGIA JA NEUROFYSIOLOGIA
                                                 
Sydämen ja ja verenkiertoon liittyvät tutkimukset 2
       
             
                   
Keuhkofunktiotutkimukset, ja verikaasuanalyysi 2  
       
               
               
Harjoittelu kliinisen fysiologian laboratoriossa, osa I 1    
         
                   
     
Harjoittelu kliinisen fysiologian laboratoriossa, osa II 1.5    
         
                   
     
Tutkimustulosten arviointi ja tulkinta 2.5    
         
                 
   
   
Kliinisen neurofysiologian perusteet 1.5  
         
                 
           
Harjoittelu kliinisen neurofysiologian laboratoriossa 1.5    
         
                   
     
KLIININEN IMMUNOLOGIA JA IMMUNOHEMATOLOGIA
                                                 
Elimistön immunologinen järjestelmä 1.5
       
             
                   
Immunologiset menetelmät 1.5
       
             
                   
Immunohematologia I 1.5  
         
                 
           
Immunohematologia II 1.5    
         
                 
   
   
Harjoittelu verikeskuksen laboratoriossa 3    
         
                   
     
MOLEKYYLIBIOLOGIA JA GENETIIKKA
                                                 
Molekyylibiologian perusteet ja perusmenetelmät 4  
       
               
               
Yhdistelmä DNA-tekniikan perusteet, molekyylibiologian sovellukset ja sytogenetiikka 4  
         
                 
           
LABORATORIOPALVELU- JA MONIAMMATILLINEN TOIMINTA
                                                 
Opetus ja ohjaus bioanalyytikon työssä 1.5
       
             
                   
Vieritestien laatu 2    
           
                       
   
Ohjattu harjoittelu TAMKin palvelutoiminnassa tai kliinisissä laboratoriossa 1.5    
         
                   
   
Asiantuntijuus terveysalalla 1      
           
                       
LAATU KLIINISESSÄ LABORATORIOTYÖSSÄ
                                                 
Terveydenhuollon ja kliinisen laboratoriotyön laatu 2  
       
               
               
Analyyttinen laatu ja sen varmennus 2  
         
                 
           
Tutkimuslaboratorioiden laatu 1    
           
                       
   
Ulkoinen laadunarviointi osa I 2    
         
                   
         
Ulkoinen laadunarviointi osa II 2    
         
                     
 
TERVEYDENHUOLLON JA TERVEYSALAN LABORATORIOTYÖN HALLINTO
                                                 
Terveydenhuollon hallinto 2    
         
                   
         
Kliinisen laboratoriotyön hallinto ja työelämätietous 2    
           
                       
   
Harjoittelu kliinisessä laboratoriossa 1      
           
                       
 
TUTKIMUSOSAAMINEN
                                                 
Tiedonhankintataidot 1
       
             
                   
Tutkimustyön perusteet 2  
       
               
               
Tilastotieteen perusteet 2  
       
               
               
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
                                                 
Vaihtoehtoisten opintojen suunnitteluseminaari 1    
           
                       
   
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot, harjoittelu 9      
           
                       
 
Valinnaiset ammattiopinnot 7      
           
                       
5358.549.51922313127.52227.519111115.515.515.515.513.813.812101017.5154
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot 5    
         
                   
002.52.5000002.52.500000000001.31.31.31.3
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Aiheseminaari 1