OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, SAIRAANHOITAJA,
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja,

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Viestintätaidot
                                                 
Vuorovaikutustaidot 2
     
         
                   
Neuvottelu- ja kokoustaito 1      
           
                       
Kirjoitusviestintä, osa I 1
     
           
                       
Kirjoitusviestintä, osa II 1    
         
                 
   
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                 
Informaatiotekniikka 3
     
         
                   
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
     
         
                   
80114.53.5000.50.512.32.31.81.800000.30.30.30.30.50.5
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 178 op)
                                                 
Koulutusohjelman ammattiopinnot
                                                 
Anatomia ja fysiologia 5
     
         
                   
Lääketieteen perusteet 1
     
         
                   
Farmakologia 2  
       
             
           
Psykologia 2
     
         
                   
Sosiaalipolitiikka 2
     
         
                   
Terveyssosiologia 1    
         
                 
   
Kasvatustiede, osa 1. 1
     
         
                   
Kasvatustiede, osa 2. 1    
         
                 
   
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti
                                                 
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 1 2
     
         
                   
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 2 1  
       
             
           
Ruotsi
                                                 
Ruotsi, osa 1 1    
         
                 
   
Ruotsi, osa 2 2    
         
                 
   
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin
                                                 
Orientaatio hoitotyöhön 1
     
         
                   
Tutkimuksen lukutaito 1
     
         
                   
Omaan alaan perehtyminen 1
     
         
                   
Ohjattu itsenäinen työskentely 1
     
         
                   
Orientoiva harjoittelu 1
     
         
                   
Perusharjoittelu 6
     
         
                   
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                 
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 3
     
         
                   
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
     
         
                   
Ohjattu itsenäinen työskentely 2
     
         
                   
Orientoiva harjoittelu 2
     
         
                   
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                 
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 3
     
         
                   
Ensiapu 2
     
         
                   
Ohjattu itsenäinen työskentely 2
     
         
                   
Orientoiva harjoittelu 3
     
         
                   
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                 
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 4
     
         
                   
Ohjattu itsenäinen työskentely 2
     
         
                   
Orientoiva harjoittelu 2
     
         
                   
Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot
                                                 
Leikkauspotilaan hoitotyö
                                                 
Leikkauspotilaan preoperatiivinen hoitotyö 3  
       
             
           
Leikkauspotilaan intraoperatiivinen hoitotyö 2  
       
             
           
Leikkauspotilaan postoperatiivinen hoitotyö 3  
       
             
           
Ohjattu itsenäinen työskentely 3  
       
             
           
Perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
       
             
           
Kirurgisen hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
       
             
           
Leikkaupotilaan hoitotyön harjoittelu 9  
       
             
           
Äitiys-ja lastenhoitotyö
                                                 
Lasten ja nuorten hoitotyö 2  
       
             
           
Äitiyshoitotyö 2  
       
             
           
Ohjattu itsenäinen työskentely 2  
       
             
           
Lasten ja nuorten hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
       
             
           
Äitiyshoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
       
             
           
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 5  
       
             
           
Sisätautipotilaan hoitotyö
                                                 
Sisätautipotilaan hoitotyö 4  
       
             
           
Ohjattu itsenäinen työskentely 2  
       
             
           
Sisätautipotilaan hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
       
             
           
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu 6  
       
             
           
Mielenterveys ja päihdehoitotyö
                                                 
Mielenterveys ja päihdehoitotyö 3  
       
             
           
Ohjattu itsenäinen työskentely 2  
       
             
           
Mielenterveys ja päihdehoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
       
             
           
Mielenterveys ja päihdehoitotyön harjoittelu 6  
       
             
           
Gerontologinen hoitotyö
                                                 
Gerontologinen hoitotyö 3
     
         
                   
Ohjattu itsenäinen työskentely 1
     
         
                   
Orientoiva harjoittelu, kliininen osaaminen 1    
         
                 
   
Kotihoidon harjoittelu 3    
         
                 
   
Väestölähtöinen terveyden edistäminen
                                                 
Yksilön ja yhteisön terveyden edistäminen 2    
         
                 
   
Tartuntaudit ja rokottaminen 1    
         
                 
   
Ohjattu itsenäinen työskentely 2    
         
                 
   
Terveyden edistämisen harjoittelu 6    
         
                 
   
Hoitotyön kehittäminen
                                                 
Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus 2  
       
             
           
Tilastotieteen perusteet 1  
       
             
           
Hoitotyön laadullinen ja määrällinen tutkimus 1  
       
             
           
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen 2      
           
                       
Projektiopinnot 1    
         
                 
   
Hanketyöskentely 2    
         
                 
   
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan yksi)
                                                 
Perioperatiivinen hoitotyö
                                                 
Anestesiahoitotyö 1. 2      
           
                       
Ohjattu itsenäinen työskentely 1. 1      
           
                       
Orientoiva harjoittelu 1. 2      
           
                       
Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu 1. 9      
           
                       
Anestesiologian ja kirurgian erityiskysymykset 1. 1      
           
                       
Leikkaushoitotyö 2. 2    
         
                 
   
Ohjattu itsenäinen työskentely 2. 1    
         
                 
   
Orientoiva harjoittelu 2., kliininen osaaminen (taitokoe) 2    
         
                 
   
Perioperatiivisen hoitotyön ohjattu harjoittelu 2. 9    
         
                 
   
Anestesiologian ja kirurgian erilliskysymykset 2. 1    
         
                 
   
56673817282833.533.51919171414141416.816.816.816.89.59.59.59.58.58.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 7 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
0000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Orientaatio opinnäytteeseen ja aiheseminaari 2    
         
                 
   
Kohdennetut metodiopinnot 2    
         
                 
   
Itsenäinen työskentely osa 1. 4    
         
                 
   
Suunnitelmaseminaari 1      
           
                       
Itsenäinen työskentely osa 2. 5      
           
                       
Opinnäyteseminaari 1      
           
                       
008700004470000000022223.53.5
60 / 6460 / 6760 / 4760 / 2560 / 32.560 / 31.560 / 33.560 / 33.560 / 23.560 / 23.560 / 2560 / 16.360 / 16.360 / 15.860 / 15.860 / 16.860 / 16.860 / 16.860 / 16.860 / 11.860 / 11.860 / 11.860 / 11.860 / 12.560