OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, KÄTILÖ
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Hoitotyön koulutusohjelma, kätilö

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 5K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                               
Viestintätaidot
                                                               
Vuorovaikutustaidot 2
       
             
                           
Neuvottelu- ja kokoustaito 1    
           
                       
               
Kirjoitusviestintä, osa I 1
       
             
                           
Kirjoitusviestintä, osa II 1  
           
                     
                   
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                               
Informaatiotekniikka 3
       
               
                               
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
 
   
     
       
           
               
712005.51.501200002.82.80.80.8000.50.51100000000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
Koulutusohjelman ammattiopinnot
                                                               
Anatomia ja fysiologia 5
       
             
                           
Lääketieteen perusteet 1
       
             
                           
Farmakologia 2  
         
                   
                       
Kasvatustiede 2
 
   
     
       
           
               
Psykologia 2
       
             
                           
Sosiaalipolitiikka 2
       
             
                           
Terveyssosiologia 1    
           
                       
               
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti
                                                               
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 1 2
       
             
                           
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 2 1  
           
                     
                   
Ruotsi
                                                               
Ruotsi, osa 1 1    
           
                       
               
Ruotsi, osa 2 2    
           
                       
               
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                                
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                                
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin
                                                               
Orientaatio hoitotyöhön 1
       
               
                               
Tutkimuksen lukutaito 1
       
               
                               
Omaan alaan perehtyminen 1
       
               
                               
Ohjattu itsenäinen työskentely 1
       
               
                               
Orientoiva harjoittelu 1
       
               
                               
Perusharjoittelu 6
         
                 
                           
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                               
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 3
       
             
                           
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
         
                 
                           
Ohjattu itsenäinen työskentely 2                                                                
Orientoiva harjoittelu 2
         
                 
                           
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                               
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 3
       
               
                               
Ensiapu 2
       
               
                               
Ohjattu itsenäinen työskentely 2
       
               
                               
Orientoiva harjoittelu 3
       
               
                               
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                               
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 4
         
                 
                           
Ohjattu itsenäinen työskentely 2
         
                 
                           
Orientoiva harjoittelu 2
         
                 
                           
Leikkauspotilaan hoitotyö
                                                               
Leikkauspotilaan preoperatiivinen hoitotyö 3  
         
                   
                       
Leikkauspotilaan intraoperatiivinen hoitotyö 2  
         
                   
                       
Leikkauspotilaan postoperatiivinen hoitotyö 3  
         
                   
                       
Ohjattu itsenäinen työskentely 3  
         
                   
                       
Perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
         
                   
                       
Kirurgisen hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
         
                   
                       
Leikkaupotilaan hoitotyön harjoittelu 9  
         
                   
                       
Äitiys-ja lastenhoitotyö
                                                               
Lasten ja nuorten hoitotyö 2  
         
                   
                       
Äitiyshoitotyö 2  
         
                   
                       
Ohjattu itsenäinen työskentely 2  
         
                 
                   
Lasten ja nuorten hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
         
                   
                       
Äitiyshoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
         
                   
                       
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 5  
           
                     
                   
Sisätautipotilaan hoitotyö
                                                               
Sisätautipotilaan hoitotyö 4  
         
                 
                   
Ohjattu itsenäinen työskentely 2  
         
                 
                   
Sisätautipotilaan hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
         
                   
                       
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu 6  
         
                   
                       
Mielenterveys ja päihdehoitotyö
                                                               
Mielenterveys ja päihdehoitotyö 3  
           
                     
                   
Ohjattu itsenäinen työskentely 2  
           
                     
                   
Mielenterveys ja päihdehoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
           
                     
                   
Mielenterveys ja päihdehoitotyön harjoittelu 6  
           
                     
                   
Gerontologinen hoitotyö
                                                               
Gerontologinen hoitotyö 3
         
                 
                           
Ohjattu itsenäinen työskentely 1
         
                 
                           
Orientoiva harjoittelu, kliininen osaaminen 1  
           
                     
                   
Kotihoidon harjoittelu 3    
           
                       
               
Väestölähtöinen terveyden edistäminen
                                                               
Yksilön ja yhteisön terveyden edistäminen 2  
           
                     
                   
Tartuntaudit ja rokottaminen 1  
           
                     
                   
Ohjattu itsenäinen työskentely 2  
           
                     
                   
Terveyden edistämisen harjoittelu 6    
           
                       
               
Hoitotyön kehittäminen
                                                               
Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus 2  
         
                 
                   
Tilastotieteen perusteet 1  
           
                     
                   
Hoitotyön laadullinen ja määrällinen tutkimus 1  
           
                     
                   
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen 2    
           
                       
               
Projektiopinnot 1    
           
                       
               
Hanketyöskentely 2    
           
                       
               
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT
                                                               
Naisen terveys ja kätilötyö