OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BACHELOR'S DEGREE PROGRAMME IN NURSING > STUDIES FOR EXCHANGE STUDENTS, NURSING
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Studies for Exchange Students, Nursing

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1 2
Autumn Semester 2022
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
       
Orientation to Clinical Practice in Health Care 2
Basics of Finnish 3
Clinical Training 12
Nursing in Outpatient Health Care 3
Mental Health and Substance Abuse Nursing 7
Surgical Nursing 4
Anatomy and Physiology 3 2
Perioperative Nursing 4
Structured Data Search 2
Orientation to Exchange in Finnish Social Welfare and Health Care 2
414120.520.5
Spring Semester 2023
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
       
0000
60 / 4160 / 4160 / 20.560 / 20.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.