OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BACHELOR'S DEGREE PROGRAMME IN NURSING > STUDIES FOR EXCHANGE STUDENTS, NURSING
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Studies for Exchange Students, Nursing

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1 2
Autumn Semester 2021
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
       
Spring Semester 2022
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
       
Nursing Documentation 2        
Intravenous Fluid Therapy and Blood Transfusion 3        
Pharmacology 2        
Anatomy and Physiology 1 2        
Social and Health Care Service System 2        
Maternity Care and Gynaecological Nursing 4        
Gerontological Nursing 4        
Medical Nursing 4        
Education and Teaching Competence and Digital Communication 3        
Nursing Science in Past and Today 3        
User-oriented Wellbeing Technology 3        
Communicable Diseases and Vaccination 3        
Orientation to Clinical Practice in Health Care 2        
0000
60 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.