OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennusalan työnjohdon ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Yleiset perusopinnot
                                                 
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Rakentamisen perusteet 3
     
           
                       
Matematiikan perusteet 3
     
           
                         
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                       
12000120000007.54.5000000000000
Rakentamisen perusopinnot
                                                 
Algebra ja geometria 3
     
             
                       
Betonin materiaalitekniikka 3
     
           
                       
Rakennuspiirustukset ja CAD suunnittelu 3
     
           
                       
Talonrakentamisen perusteet 5
     
           
                       
14000140000005.58.5000000000000
Tekniikan perusopinnot
                                                 
Matematiikan jatkokurssi 3
       
             
                     
Fysiikan peruskurssi 3
       
               
                   
Mittaustekniikka 3
       
             
                   
Rakenteiden toiminta 4
       
             
                   
1300001300000006.56.50000000000
Orientaatioprojekti
                                                 
Talonrakennus 4
       
             
                   
Rakentamisen lainsäädäntö 3
       
             
                     
Työmaan projektityö 1 5
       
               
                   
120000120000000570000000000
Talousosaaminen
                                                 
Työlainsäädäntö ja työsuhdeasiat 3  
       
               
                 
Sopimustekniikka 3  
       
                 
               
Kustannuslaskenta 3  
       
               
               
Rakentamistalouden perusteet 3  
       
               
               
012000012000000006600000000
Rakennetekniikka
                                                 
Lujuusoppi 3  
       
               
               
Betonirakenteet 3  
       
               
               
Talon maa- ja pohjarakenteet 4  
       
               
               
Rakennusfysiikka 3  
       
               
               
013000013000000006.56.500000000
Tuotanto-osaaminen
                                                 
Svenska för byggmästare 3  
         
                 
           
Aikataulusuunnittelu 3  
         
                 
           
Työturvallisuus 3  
         
                 
           
Betonityöt 3  
         
                 
           
012000001200000000066000000
Tuotantoprojekti
                                                 
Tuotantotekniikka 6  
         
                 
           
Työmaan projektityö 2 7  
         
                 
           
01300000130000000006.56.5000000
Tuotannon ja talouden syventävät opinnot
                                                 
Maarakennustyöt 3    
         
                   
       
Hankintatoimi ja logistiikka 3    
         
                   
       
Paikalleen mittaus 3    
         
                   
       
Laadunhallinta ja dokumentointi 5    
         
                   
       
001400000140000000000770000
Rakennustekniikan syventävät opinnot
                                                 
Elementtirakentaminen 3    
         
                   
       
Puu- ja teräsrakenteet 4    
         
                   
       
Talotekniikka 3    
         
                   
       
Korjausrakentaminen 3    
         
                   
       
0013000001300000000006.56.50000
Johtamisosaaminen
                                                 
Johtamistaito ja kokoustekniikka 4    
           
                     
   
Työmaakustannusten valvonta ja ohjaus 3    
           
                     
   
Aliurakoitsijoiden ja talotekniikan ohjaus 4    
           
                     
   
Working English for Professionals 3    
           
                     
   
001400000014000000000007700
Tuotannon suunnitteluprojekti (Vaihdetava)
                                                 
Tehtäväsuunnittelu 3    
           
                     
   
Työmaan projektityö 3 8    
           
                     
   
001100000011000000000005.55.500
Vaihdettava opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 14 op)
                                                 
Yritystalous ja asiakaspalvelu 4      
           
                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
               
               
English for Engineers 3    
         
                   
       
Pientalon vastaavan työnjohtajan kurssi 2      
           
                       
Matematiikan valmentava kurssi 2
     
           
                       
2336203030611001.51.5001.51.50033
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö 10      
           
                       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                       
00013000000130000000000006.56.5
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 5
       
             
                   
Harjoittelu 2 10  
       
             
           
Harjoittelu 3 15    
         
                   
5107.57.5055507.57.5002.52.52.52.52.52.5003.753.753.753.75
60 / 5860 / 6360 / 62.560 / 26.560 / 2860 / 3060 / 3360 / 3060 / 3060 / 32.560 / 26.560 / 1460 / 1460 / 1460 / 1660 / 16.560 / 16.560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 16.2560 / 16.2560 / 13.2560 / 13.25
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN
Rakennusalan työnjohdon koulutuksella tähdätään käytännönläheisiin rakennusalan työnjohtotehtäviin. Rakennusmestari (AMK) -Tutkinto antaa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana.
Rakennushanke vaatii monista osapuolista johtuen saumatonta yhteistyötä osapuolien kesken. Monissa tehtävissä selviytymisen edellytyksenä on taloudellisen ajattelun yhdistäminen tekniseen osaamiseen. Alalla menestyminen edellyttää asiakaslähtöistä toimintatapaa ja palveluhenkisyyttä sekä tietotekniikan soveltamista. Matemaattis-luonnontieteellisten ja rakennusteknisten valmiuksien rinnalla työelämässä vaaditaan erityisesti johtamis-, ihmissuhde-, viestintä- ja neuvottelutaitoa sekä arvo-osaamista. Kansainvälisiin ja monikulttuurisiin hankkeisiin osallistuminen edellyttää vahvaa ja laaja-alaista ammattitaitoa, kielitaitoa sekä eri kulttuurien tuntemusta ja kykyä toimia erilaisissa ympäristöissä.
VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Rakennusmestarit sijoittuvat valmistuttuaan rakennustyömaiden työnjohtotehtäviin. Ammattinimikkeitä ovat mm. työmaamestari ja työnjohtaja. Rakennusliikkeiden toimistoille valmistuvat rakennusmestarit voivat sijoittua määrälaskenta-, kustannuslaskenta- tai työnsuunnittelutehtäviin.
Työkokemuksen kartuttua rakennusmestarit voivat toimia rakennustyömaiden vastaavana työnjohtajana. Rakennusliikkeissä rakennusmestarit voivat edetä myös työpäällikön tai projektipäällikön tehtäviin ja rakennuttajaorganisaatioissa ammattinimikkeitä ovat valvoja ja rakennuttaja. Monipuolisia työtehtäviä löytyy myös kaupan ja materiaaliteollisuuden palveluksesta.
RAKENNUSALAN ARVOPERUSTA
Rakennusalan toimintaohjeina ovat elinkaariajattelu, ekologia ja kestävä kehitys. Rakennetulla ympäristöllä on keskeinen merkitys ihmisten hyvinvoinnille, yhteiskunnan taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle sekä elinympäristön laadulle. Rakennusalan yritys- ja liiketoiminnassa korostuvat asiakaskeskeisyys, taloudellisuus, yrittäjyys ja terve kilpailu.
OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Perusopinnot toteutetaan ammattiopintojen kanssa siten, että ne tukevat saumattomasti rakennusmestarin työtehtäviin kouluttautumista. Opiskelu toteutetaan käytännönläheisesti työnjohdossa tarvittavaa osaamista korostaen läheisessä yhteistyössä talonrakennustyömaiden toteutuksien kanssa.
Koulutuksessa korostuu rakennustekniikan ohella esimieskoulutus ja johtaminen, monipuolinen työnsuunnittelu kokonaisuutena (aikataulu, laatu, työturvallisuus, tietotekniikka, kustannukset, tehtäväsuunnitelmat jne.) ja niiden mukaisen työmaan toteutuksen hallinta sekä työmaatekniikka. Osa opinnoista tehdään yhdessä yritysten kanssa projektiopintoina, harjoitteluina ja opinnäytetöinä.