OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON OHJELMA, RAKENUSALAN TYÖNJOHTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennusalan työnjohdon ohjelma, Rakenusalan työnjohto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Yleiset perusopinnot
                                                 
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Rakentamisen perusteet 3
     
           
                       
Matematiikan perusteet 3
     
           
                         
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                       
12000120000007.54.5000000000000
Rakentamisen perusopinnot
                                                 
Algebra ja geometria 3
     
             
                       
Betonin materiaalitekniikka 3
     
           
                       
Rakennuspiirustukset ja CAD suunnittelu 3
     
           
                       
Talonrakentamisen perusteet 5
     
           
                       
14000140000005.58.5000000000000
Tekniikan perusopinnot
                                                 
Matematiikan jatkokurssi 3
       
             
                     
Fysiikan peruskurssi 3
       
               
                   
Mittaustekniikka 3
       
             
                   
Rakenteiden toiminta 4
       
             
                   
1300001300000006.56.50000000000
Orientaatioprojekti
                                                 
Talonrakennus 4
       
             
                   
Rakentamisen lainsäädäntö 3
       
             
                     
Työmaan projektityö 1 5
       
               
                   
120000120000000570000000000
Talousosaaminen
                                                 
Työlainsäädäntö ja työsuhdeasiat 3  
       
               
                 
Sopimustekniikka 3  
       
                 
               
Kustannuslaskenta 3  
       
               
               
Rakentamistalouden perusteet 3  
       
               
               
012000012000000006600000000
Rakennetekniikka
                                                 
Lujuusoppi 3  
       
               
               
Betonirakenteet 3  
       
               
               
Talon maa- ja pohjarakenteet 4  
       
               
               
Rakennusfysiikka 3  
       
               
               
013000013000000006.56.500000000
Tuotanto-osaaminen
                                                 
Svenska för byggmästare 3  
         
                 
           
Aikataulusuunnittelu 3  
         
                 
           
Työturvallisuus 3  
         
                 
           
Betonityöt 3  
         
                 
           
012000001200000000066000000
Tuotantoprojekti
                                                 
Tuotantotekniikka 6  
         
                 
           
Työmaan projektityö 2 7  
         
                 
           
01300000130000000006.56.5000000
Tuotannon ja talouden syventävät opinnot
                                                 
Maarakennustyöt 3    
         
                   
       
Hankintatoimi ja logistiikka 3    
         
                   
       
Paikalleen mittaus 3    
         
                   
       
Laadunhallinta ja dokumentointi 5    
         
                   
       
001400000140000000000770000
Rakennustekniikan syventävät opinnot
                                                 
Elementtirakentaminen 3    
         
                   
       
Puu- ja teräsrakenteet 4    
         
                   
       
Talotekniikka 3    
         
                   
       
Korjausrakentaminen 3    
         
                   
       
0013000001300000000006.56.50000
Johtamisosaaminen
                                                 
Johtamistaito ja kokoustekniikka 4    
           
                     
   
Työmaakustannusten valvonta ja ohjaus 3    
           
                     
   
Aliurakoitsijoiden ja talotekniikan ohjaus 4    
           
                     
   
Working English for Professionals 3    
           
                     
   
001400000014000000000007700
Tuotannon suunnitteluprojekti (Vaihdetava)
                                                 
Tehtäväsuunnittelu 3    
           
                     
   
Työmaan projektityö 3 8    
           
                     
   
001100000011000000000005.55.500
Vaihdettava opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 14 op)
                                                 
Yritystalous ja asiakaspalvelu 4      
           
                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
               
               
English for Engineers 3    
         
                   
       
Pientalon vastaavan työnjohtajan kurssi 2      
           
                       
Matematiikan valmentava kurssi 2
     
           
                       
2336203030611001.51.5001.51.50033
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö 10      
           
                       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                       
00013000000130000000000006.56.5
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 5
       
             
                   
Harjoittelu 2 10  
       
             
           
Harjoittelu 3 15    
         
                   
5107.57.5055507.57.5002.52.52.52.52.52.5003.753.753.753.75
60 / 5860 / 6360 / 62.560 / 26.560 / 2860 / 3060 / 3360 / 3060 / 3060 / 32.560 / 26.560 / 1460 / 1460 / 1460 / 1660 / 16.560 / 16.560 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 16.2560 / 16.2560 / 13.2560 / 13.25
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.