OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > PAPERI-, TEKSTIILI- JA KEMIANTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > PAPERI-, TEKSTIILI- JA KEMIANTEKNIIKAN OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan valmentavat opinnot
                                                       
Yleinen kemia 3
     
             
                             
Johdatus biotuote- ja prosessiteollisuuteen 3
     
             
                             
Opiskelutaidot ja tietojärjestelmät 3
     
             
                             
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                             
1200012000000012000000000000000
Matemaattis-luonnontietellisen osaamisen perusteet
                                                       
Prosessitekniikan epäorgaaninen kemia 3
     
               
                           
Tietotekniikan sovellutukset 3
     
               
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
               
                           
Mekaniikka 3
     
               
                           
1200012000000001200000000000000
Biotuote- ja prosessitekniikan perusteet
                                                       
Basics in Environmental Management and Engineering 3
       
               
                         
Teollisuuden työsuojelu ja työturvallisuus 3
       
               
                         
Funktiot ja matriisit 3
       
                 
                       
Working English for Engineers 3
       
                 
                       
Biotuote- ja prosessiteollisuuden perusteet 6
       
               
                       
Prosessitekniikan epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 4
       
               
                       
Perehdyttävä ammatillinen harjoittelu 10
     
           
                       
Mittaamisen perusteet ja tekniikan viestintä ja raportointi 4
       
               
                       
360005310000002.52.515.515.5000000000000
Energiaosaaminen
                                                       
Lämmönsiirtotekniikka 3  
       
                 
                     
Differentiaalilaskenta 3  
       
                 
                     
Energian tuotanto ja käyttö 3  
       
                 
                     
Lämpöopin perusteet 5  
       
                 
                     
0140000140000000001400000000000
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Integraalilaskenta 3  
       
                   
                   
Virtaustekniikka 3  
       
                   
                   
Sähkö- ja automaatiotekniikka 3  
       
                   
                   
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
       
                   
                   
0120000120000000000120000000000
Matemaattis-luonnontieteellinen syventävä osaaminen
                                                       
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
         
                   
                 
Orgaanisen kemian perusteet 3  
       
                 
                   
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Prosessitekniikan orgaanisen kemian laboratoriotyöt 4  
         
                     
               
Kehittävä ammatillinen harjoittelu 10  
       
               
               
026000081800000000448.59.500000000
Bio-osaaminen
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                       
Biorefinery 3  
         
                   
                 
Prosessitekniikan mikrobiologia ja biokemia 5  
         
                   
               
Biotekniset prosessit 3  
         
                     
               
Puukuidut ja biomassat 5  
         
                   
               
016000001600000000008800000000
Teollisuuden työelämävalmiudet
                                                       
Prosessiteollisuuden koneet, laitteet ja käynnissäpito 4    
         
                     
           
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
Projektinhallinta 2    
         
                     
             
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
001400000140000000000086000000
Insinöörin prosessiosaaminen
                                                       
Työnjohtaminen ja esimiesvalmiudet 4    
           
                       
       
Mekaaniset yksikköprosessit 4    
           
                       
       
Prosessiteollisuuden automaation sovellutukset 5    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
           
                       
       
Syventävä ammatillinen harjoittelu 10    
         
                   
       
00260000052100000000002.52.510.510.50000
1.Vaihtoehtoiset biotuote- ja prosessitekniikan opintomoduulit
(Valitaan opintoja 2 kappaletta)
                                                       
Biotuotetekniikan vaihtoehtoiset osaamiskokonaisuudet 1
(Valitaan opintoja 29 op)
                                                       
Biotuotteiden ominaisuudet ja valmistus
                                                       
Kartongin ja eri paperien valmistus 5    
         
                     
           
Biotuotteiden laboratoriotyöt 4    
         
                     
           
Biotuotetekniikan syventävä osaaminen
                                                       
Metsäbiotuotteiden jälkikäsittely 4    
           
                       
       
Materiaalikemia 3    
           
                       
       
Painatustekniikat 6    
           
                       
       
Sellujen valmistus ja tuotteet 4    
           
                       
       
Biomaterial Management
                                                       
Forest Resources and Fiber Management 3    
         
                     
           
Paper Board and Paper Production 5    
         
                     
           
Laboratory Work 4    
         
                     
           
Bioproduct Management
                                                       
Printing Technologies 6    
           
                       
       
Kiertokuitutekniikka 3    
         
                     
           
Professional Skills in Business 3    
           
                       
       
SurfaceTreatment Engineering 5    
           
                       
       
Recycling Technology and Pulps 3    
           
                       
       
Prosessitekniikan osaamiskokonaisuudet
                                                       
Kemian syventävä osaaminen
                                                       
Prosessitekniikan analyyttinen kemia ja laboratoriotyöt 6    
         
                     
           
Physical Chemistry in Process Engineering 3    
         
                     
             
Physical Chemistry Laboratory Course in Process Engineering 3    
         
                       
           
Prosessitekniikan syventävä osaaminen
                                                       
Aineensiirtotekniikka 4    
           
                       
       
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 5    
           
                       
       
Kemialliset yksikköprosessit 4    
           
                       
       
Prosessitekniikan polymeerikemia 4    
           
                       
       
00870000036510000000000181825.525.50000
2.Vaihtoehtoiset biotuote- ja prosessitekniikan opintomodulit
(Valitaan opintoja 20 kappaletta)
                                                       
Biotuotetekniikan vaihtoehtoiset osaamiskokonaisuudet 2
                                                       
Metsäbiotalouden tuotteet ja asiakkuuden hallinta
                                                       
Maailman biotuoteteollisuus ja asiakkuuden hallinta 5      
           
                         
   
Ammatillinen liiketoimintaosaaminen 3      
           
                         
   
Pakkaukset ja uudet tuotteet 6      
           
                         
   
Paper and Packaging Customer Management
                                                       
Customer Management in Forest Based Industry 5      
           
                         
   
Design Management and Innovations 3      
           
                         
   
Packaging and New Products 6      
           
                         
   
Prosessitekniikan vaihtoehtoiset osaamiskokonaisuudet
(Valitaan yksi)
                                                       
Polymers and Composites
                                                       
Polymer Processing 5      
           
                         
   
Polymer Chemistry and Laboratory Work 5      
           
                         
   
Composite Engineering 4      
           
                         
   
Industrial Water and Energy Management
                                                       
Renewable Energy 5      
           
                         
   
Energy Efficiency 4      
           
                         
   
Advanced Water and Wastewater Engineering 5