OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > PAPERI-, TEKSTIILI- JA KEMIANTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > PAPERI-, TEKSTIILI- JA KEMIANTEKNIIKAN OHJELMA, PAPER AND PACKAGING TECHNOLOGY
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan ohjelma, Paper and Packaging Technology

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan valmentavat opinnot
                                                       
Yleinen kemia 3
     
             
                             
Johdatus biotuote- ja prosessiteollisuuteen 3
     
             
                             
Opiskelutaidot ja tietojärjestelmät 3
     
             
                             
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                             
1200012000000012000000000000000
Matemaattis-luonnontietellisen osaamisen perusteet
                                                       
Prosessitekniikan epäorgaaninen kemia 3
     
               
                           
Tietotekniikan sovellutukset 3
     
               
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
               
                           
Mekaniikka 3
     
               
                           
1200012000000001200000000000000
Biotuote- ja prosessitekniikan perusteet
                                                       
Basics in Environmental Management and Engineering 3
       
               
                         
Teollisuuden työsuojelu ja työturvallisuus 3
       
               
                         
Funktiot ja matriisit 3
       
                 
                       
Working English for Engineers 3
       
                 
                       
Biotuote- ja prosessiteollisuuden perusteet 6
       
               
                       
Prosessitekniikan epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 4
       
               
                       
Perehdyttävä ammatillinen harjoittelu 10
     
           
                       
Mittaamisen perusteet ja tekniikan viestintä ja raportointi 4
       
               
                       
360005310000002.52.515.515.5000000000000
Energiaosaaminen
                                                       
Lämmönsiirtotekniikka 3  
       
                 
                     
Differentiaalilaskenta 3  
       
                 
                     
Energian tuotanto ja käyttö 3  
       
                 
                     
Lämpöopin perusteet 5  
       
                 
                     
0140000140000000001400000000000
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Integraalilaskenta 3  
       
                   
                   
Virtaustekniikka 3  
       
                   
                   
Sähkö- ja automaatiotekniikka 3  
       
                   
                   
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
       
                   
                   
0120000120000000000120000000000
Matemaattis-luonnontieteellinen syventävä osaaminen
                                                       
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
         
                   
                 
Orgaanisen kemian perusteet 3  
       
                 
                   
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Prosessitekniikan orgaanisen kemian laboratoriotyöt 4  
         
                     
               
Kehittävä ammatillinen harjoittelu 10  
       
               
               
026000081800000000448.59.500000000
Biorefinery 3  
         
                   
                 
Puukuidut ja biomassat 5  
         
                   
               
Teollisuuden työelämävalmiudet
                                                       
Prosessiteollisuuden koneet, laitteet ja käynnissäpito 4    
         
                     
           
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
Projektinhallinta 2    
         
                     
             
0890000890000000005.52.55.53.5000000
Insinöörin prosessiosaaminen
                                                       
Työnjohtaminen ja esimiesvalmiudet 4    
           
                       
       
Mekaaniset yksikköprosessit 4    
           
                       
       
Prosessiteollisuuden automaation sovellutukset 5    
           
                       
       
Syventävä ammatillinen harjoittelu 10    
         
                   
       
00220000051700000000002.52.58.58.50000
1.Vaihtoehtoiset biotuote- ja prosessitekniikan opintomoduulit
(Valitaan opintoja 2 kappaletta)
                                                       
Biotuotetekniikan vaihtoehtoiset osaamiskokonaisuudet 1
(Valitaan opintoja 29 op)
                                                       
Biomaterial Management
                                                       
Forest Resources and Fiber Management 3    
         
                     
           
Paper Board and Paper Production 5    
         
                     
           
Laboratory Work 4    
         
                     
           
Bioproduct Management
                                                       
Printing Technologies 6    
           
                       
       
Professional Skills in Business 3    
           
                       
       
SurfaceTreatment Engineering 5    
           
                       
       
0026000001214000000000066770000
2.Vaihtoehtoiset biotuote- ja prosessitekniikan opintomodulit
(Valitaan opintoja 20 kappaletta)
                                                       
Paper and Packaging Customer Management
                                                       
Customer Management in Forest Based Industry 5      
           
                         
   
Design Management and Innovations 3      
           
                         
   
Packaging and New Products 6      
           
                         
   
000140000001400000000000007700
Soveltava ammatillinen osaaminen
                                                       
Liiketoiminta ja yrittäjyys 4      
           
                         
   
Laadun- ja toiminnan hallinta 3      
           
                         
   
Opinnäytetyö 15      
             
                           
000220000007150000000000003.53.57.57.5
Vapaasti valittavat opintojaksot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tuutorointitunti 0                                                        
Julkaisu ja opintomatka 3      
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
English for Engineers 3
     
             
                   
4.51.50331.51.5000031.51.50.750.750.750.75000000001.51.5
60 / 64.560 / 61.560 / 5760 / 3960 / 3260 / 32.560 / 35.560 / 2660 / 2660 / 3160 / 2160 / 1860 / 1660 / 1660 / 16.2560 / 16.2560 / 18.7560 / 16.7560 / 1460 / 1260 / 1460 / 1260 / 15.560 / 15.560 / 10.560 / 10.560 / 960 / 9
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Forest bio product industry is international. The aim of the education is to offer internationally esteemed education which meets the needs of the working life.
These studies are conducted in English in multicultural group. The learning environment supports practical skills in professional communication.
The student knows the basics of paper and paperboard production processes, packaging, printing and marketing.