OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > PAPERI-, TEKSTIILI- JA KEMIANTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > PAPERI-, TEKSTIILI- JA KEMIANTEKNIIKAN OHJELMA, PROSESSITEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan ohjelma, Prosessitekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan valmentavat opinnot
                                                       
Yleinen kemia 3
     
             
                             
Johdatus biotuote- ja prosessiteollisuuteen 3
     
             
                             
Opiskelutaidot ja tietojärjestelmät 3
     
             
                             
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                             
1200012000000012000000000000000
Matemaattis-luonnontietellisen osaamisen perusteet
                                                       
Prosessitekniikan epäorgaaninen kemia 3
     
               
                           
Tietotekniikan sovellutukset 3
     
               
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
               
                           
Mekaniikka 3
     
               
                           
1200012000000001200000000000000
Biotuote- ja prosessitekniikan perusteet
                                                       
Basics in Environmental Management and Engineering 3
       
               
                         
Teollisuuden työsuojelu ja työturvallisuus 3
       
               
                         
Funktiot ja matriisit 3
       
                 
                       
Working English for Engineers 3
       
                 
                       
Biotuote- ja prosessiteollisuuden perusteet 6
       
               
                       
Prosessitekniikan epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 4
       
               
                       
Perehdyttävä ammatillinen harjoittelu 10
     
           
                       
Mittaamisen perusteet ja tekniikan viestintä ja raportointi 4
       
               
                       
360005310000002.52.515.515.5000000000000
Energiaosaaminen
                                                       
Lämmönsiirtotekniikka 3  
       
                 
                     
Differentiaalilaskenta 3  
       
                 
                     
Energian tuotanto ja käyttö 3  
       
                 
                     
Lämpöopin perusteet 5  
       
                 
                     
0140000140000000001400000000000
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Integraalilaskenta 3  
       
                   
                   
Virtaustekniikka 3  
       
                   
                   
Sähkö- ja automaatiotekniikka 3  
       
                   
                   
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
       
                   
                   
0120000120000000000120000000000
Matemaattis-luonnontieteellinen syventävä osaaminen
                                                       
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
         
                   
                 
Orgaanisen kemian perusteet 3  
       
                 
                   
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Prosessitekniikan orgaanisen kemian laboratoriotyöt 4  
         
                     
               
Kehittävä ammatillinen harjoittelu 10  
       
               
               
026000081800000000448.59.500000000
Bio-osaaminen
(Valitaan opintoja 8 op)
                                                       
Prosessitekniikan mikrobiologia ja biokemia 5  
         
                   
               
Biotekniset prosessit 3  
         
                     
               
0800000800000000002.55.500000000
Teollisuuden työelämävalmiudet
                                                       
Prosessiteollisuuden koneet, laitteet ja käynnissäpito 4    
         
                     
           
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
Projektinhallinta 2    
         
                     
             
009000009000000000005.53.5000000
Insinöörin prosessiosaaminen
                                                       
Työnjohtaminen ja esimiesvalmiudet 4    
           
                       
       
Mekaaniset yksikköprosessit 4    
           
                       
       
Prosessiteollisuuden automaation sovellutukset 5    
           
                       
       
Syventävä ammatillinen harjoittelu 10    
         
                   
       
00220000051700000000002.52.58.58.50000
1.Vaihtoehtoiset biotuote- ja prosessitekniikan opintomoduulit
(Valitaan opintoja 2 kappaletta)
                                                       
Prosessitekniikan osaamiskokonaisuudet
                                                       
Kemian syventävä osaaminen
                                                       
Prosessitekniikan analyyttinen kemia ja laboratoriotyöt 6    
         
                     
           
Physical Chemistry in Process Engineering 3    
         
                     
             
Physical Chemistry Laboratory Course in Process Engineering 3    
         
                       
           
Prosessitekniikan syventävä osaaminen
                                                       
Aineensiirtotekniikka 4    
           
                       
       
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 5    
           
                       
       
Kemialliset yksikköprosessit 4    
           
                       
       
Prosessitekniikan polymeerikemia 4    
           
                       
       
00290000012170000000000668.58.50000
2.Vaihtoehtoiset biotuote- ja prosessitekniikan opintomodulit
(Valitaan opintoja 20 kappaletta)
                                                       
Prosessitekniikan vaihtoehtoiset osaamiskokonaisuudet
(Valitaan yksi)
                                                       
Polymers and Composites
                                                       
Polymer Processing 5      
           
                         
   
Polymer Chemistry and Laboratory Work 5      
           
                         
   
000100000001000000000000005500
Soveltava ammatillinen osaaminen
                                                       
Liiketoiminta ja yrittäjyys 4      
           
                         
   
Laadun- ja toiminnan hallinta 3      
           
                         
   
Opinnäytetyö 15      
             
                           
000220000007150000000000003.53.57.57.5
Vapaasti valittavat opintojaksot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tuutorointitunti 0                                                        
Julkaisu ja opintomatka 3      
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
English for Engineers 3
     
             
                   
4.51.50331.51.5000031.51.50.750.750.750.75000000001.51.5
60 / 64.560 / 61.560 / 6060 / 3560 / 3260 / 32.560 / 35.560 / 2660 / 2660 / 3460 / 1760 / 1860 / 1660 / 1660 / 16.2560 / 16.2560 / 18.7560 / 16.7560 / 1160 / 1560 / 1460 / 1260 / 1760 / 1760 / 8.560 / 8.560 / 960 / 9
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Prosessitekniikan osaaminen on tulevaisuuden osaamista eli puhdasta vettä, lääkkeitä, elintarvikkeita, kosmetiikkaa, polttoaineita ja muovia. Osaaminen perustuu prosessien ja raaka-aineiden sekä energia- ja ympäristövaikutusten tuntemiseen.