OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > PAPERI-, TEKSTIILI- JA KEMIANTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > KEMIANTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Kemiantekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Prosessitekniikka ja kemialliset prosessit
                                                       
Aineensiirtotekniikka 4    
         
                   
       
Virtaustekniikka 3  
       
               
               
Kemialliset prosessit 3      
           
                         
   
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 5    
         
                   
       
Tehdassuunnittelu 4      
           
                         
   
Automaatiotekniikan perusteet 3    
         
                   
       
Kemiantekniikan automaatiotekniikka 3      
           
                         
   
Energiatekniikka
                                                       
Termodynamiikka 3  
       
               
               
Lämmönsiirtotekniikka 3  
       
               
               
Energiatekniikka 4    
         
                   
       
Syventävä kemia
                                                       
Fysikaalisen kemian perusteet 4    
         
                   
       
Fysikaalinen kemia ja laboratoriotyöt 4      
           
                         
   
Mikrobiologia ja biokemia 3    
         
                   
       
Biotekniset prosessit 4      
           
                         
   
Polymeeri- ja ekokemia 5    
         
                   
       
Polymeerien prosessointi ja laitetekniikka 5      
           
                         
   
Polymeerikemian laboratoriotyöt 5      
           
                         
   
Kemiantekniikan vapaasti valittavat
                                                       
Johdatus fysikaalisiin ympäristömittauksiin 3                                                        
Fysikaaliset ympäristömittaukset 3                                                        
Analyysilaitteiden perusteet 2                                                        
092828004.54.5141428000002.252.252.252.257777141400
60 / 060 / 960 / 2860 / 2860 / 060 / 060 / 4.560 / 4.560 / 1460 / 1460 / 2860 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 2.2560 / 2.2560 / 2.2560 / 2.2560 / 760 / 760 / 760 / 760 / 1460 / 1460 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Kemiantekniikka

Kemiantekniikan suuntautumisessa keskitytään soveltavaan kemiaan ja prosessitekniikkaan: kemiallisten tuotteiden (esim. teollisuuden kemikaalit, biotuotteet, kumit ja muovit) tuotantoon ja suunnitteluun.


Kansainvälisyys on tärkeä osa koulutusohjelmaa, mikä näkyy mahdollisuutena valita englanninkielisiä opintokokonaisuuksia, suorittaa osan opinnoista kansainvälisessä opiskelijavaihdossa yhteistyökorkeakouluissa tai työharjoittelussa ulkomailla.