OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sähköinen talotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Talotekniikan yhteisprojektit
                                                       
Suunnitteluprojekti 5    
           
                       
       
Integraatioprojekti 5      
           
                         
   
Käyttö- ja kunnossapito, korjaukset 5      
             
                           
Energian tehokas käyttö 1 2    
         
                     
           
Sähkötekniikka
                                                       
Virtapiirit 1 5
     
           
                       
Elektroniikka 5  
       
               
               
Virtapiirit 2 5  
       
               
               
Sähkövoimatekniikka
                                                       
Sähkön siirto ja jakelu 3  
       
               
               
Sähkötyöturvallisuus 2  
       
               
               
Sähkömoottorikäytöt 5    
           
                       
       
Sähkötekniikan mittaukset ja käyttöönottotarkastukset 5      
           
                         
   
Ohjaus ja tiedonvälitys kiinteistössä
                                                       
Tiedonsiirtotekniikka 1 2  
       
               
               
Tiedonsiirtotekniikka 2 3    
         
                     
           
Ohjelmoinnin perusteet 3  
       
               
               
Ohjelmoitavat logiikat ja digitaalitekniikka 5  
       
               
               
Kiinteistön sähkösennukset
                                                       
Kiinteistön sähköverkko 5    
         
                     
           
Valaistustekniikka 3    
         
                     
           
Projektin hoito ja tarjouslaskenta 2    
           
                       
       
Sähkötekniset tietojärjestelmät 5    
           
                       
       
Kiinteistöautomaatio
                                                       
Kenttäväylät 5    
           
                       
       
Valvomot 5      
           
                         
   
Rakennusautomaatio ja ohjattavat prosessit 3    
           
                       
       
Rakennusautomaation jatkokurssi 2      
           
                         
   
52538222.52.512.512.513251751.251.251.251.256.256.256.256.256.56.512.512.58.58.52.52.5
60 / 560 / 2560 / 3860 / 2260 / 2.560 / 2.560 / 12.560 / 12.560 / 1360 / 2560 / 1760 / 560 / 1.2560 / 1.2560 / 1.2560 / 1.2560 / 6.2560 / 6.2560 / 6.2560 / 6.2560 / 6.560 / 6.560 / 12.560 / 12.560 / 8.560 / 8.560 / 2.560 / 2.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sähköisen talotekniikan suuntautumisessa opitaan hallitsemaan laaja-alaisesti kiinteistöjen sähköteknisiä järjestelmiä, joita ovat mm. sähköasennukset, valaistus, sähkölämmitys, viestintä- ja tiedonsiirtojärjestelmät, rakennusautomaatio ja hälytysjärjestelmät. Erityisenä painopisteenä on kiinteistöjen modernit ohjaus- ja valvontaratkaisut. Suuntautumisvaihtoehto antaa valmiuksia toimia alan suunnittelijana, urakoinnissa projektinhoitajana tai -päällikkönä, sekä käyttö- ja ylläpidon tehtävissä, teknisessä kaupassa ja muissa asiantuntijatehtävissä.
Suuntaavat opinnot täyttävät sähköpätevyydelle asetetut koulutusvaatimukset.

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat sähkösuunnittelija, automaatiosuunnittelija, projektin hoitaja, projektipäällikkö, tekninen myyjä, sähkötöiden johtaja