OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > LVI-TEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

LVI-tekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Talotekniikan yhteisprojektit
                                                       
Suunnitteluprojekti 5    
           
                       
       
Integraatioprojekti 5      
           
                         
   
Käyttö ja kunnossapito, korjausrakentaminen 5      
             
                           
Virtaus- ja energiatekniikka
                                                       
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 1 5
     
           
                       
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 2 3  
       
               
               
Lämmöntarve ja lämmitystekniikka 1 5  
       
               
               
Lämmitystekniikka 2 2  
       
               
               
Energian tehokas käyttö 1 2    
         
                     
           
Energian tehokas käyttö 2 3    
         
                     
           
Vesitekniikka ja putkistot
                                                       
Vesijärjestelmät ja palonsammutuksen perusteet 5  
       
               
               
Jäähdytys- ja kylmätekniikka 5    
           
                       
       
Erikoisputkistot ja puhdistusmenetelmät 5      
           
                         
   
Ilmastointitekniikka
                                                       
Ilmastointitekniikka 1 5  
       
               
               
Ilmastointi 2 ja äänitekniikka 5    
         
                     
           
Savunpoisto ja erikoistilojen ilmastointi 2    
         
                     
           
Suuret tilat ja teollisuusilmastointi 5      
           
                         
   
Mittaus, työmaahallinta ja erityisasiat
                                                       
LVI-mittaukset ja laboratoriotyöt 5  
       
               
               
Asennus- ja työmaatekniikka 5    
           
                       
       
LVI-projektihallinta, -tarjouslaskenta ja -dokumentointi 5    
           
                       
       
Talotekniikan elinkaaritalous 3    
           
                       
       
LVI-alan ajankohtaiskysymykset 5      
             
                           
52535252.52.512.512.5122315101.251.251.251.256.256.256.256.256611.511.57.57.555
60 / 560 / 2560 / 3560 / 2560 / 2.560 / 2.560 / 12.560 / 12.560 / 1260 / 2360 / 1560 / 1060 / 1.2560 / 1.2560 / 1.2560 / 1.2560 / 6.2560 / 6.2560 / 6.2560 / 6.2560 / 660 / 660 / 11.560 / 11.560 / 7.560 / 7.560 / 560 / 5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Käytännönläheisessä ja monipuolisessa talotekniikan LVI-suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija saa lukuisien LVI-järjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden ja osien tuntemiseen, kehittämiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja hallintaan hyvät perusvalmiudet.
Koulutus täyttää suunnittelu- ja työnjohtopätevyyksien perusvaatimukset.
Opituilla taidoilla on käyttöä mm. LVI-urakoinnin päällikkötehtävissä, laitevalmistuksessa ja -myynnissä, suunnitteluyrityksissä, valvoja- ja viranomaistehtävissä sekä tehdas- tai kiinteistöpäällikkötehtävissä.