OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN OHJELMA, TUOTANTOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Kone- ja tuotantotekniikan ohjelma, Tuotantotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 1 3
     
             
                           
Konetekniikan projektit 3
     
             
                             
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet 5
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                             
2000020000000013700000000000000
Konetekniikan työkalut
                                                       
Opiskelun orientaatio 3
     
             
                             
Työelämän valttikortit 3
     
               
                           
Termodynamiikka ja virtaukset 4
     
               
                           
Konetekniikan opintoja tukevat vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3                                                        
100001000000003700000000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                                       
Statiikka 5
       
               
                       
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 2 4
       
               
                       
Harjoittelu 1, valmennus ja työturvallisuus 0                                                        
Ympäristö ja kemia 3
       
               
                         
Konetekniikan perusosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
English for Engineers 3  
         
                   
               
Konetekniikan seminaarit 3
       
               
                       
153000150300000096001.51.500000000
Tekniikan insinööriosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
                 
                       
Koneautomaation projektit 4
       
               
                       
Tekniikan kirjallinen ja suullinen viestintä sekä mittaamisen raportointi 4
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
                 
                       
1700001700000000710000000000000
Koneenrakenteiden mitoitus
                                                       
Koneenosaopin perusteet 5  
       
                 
                   
Lujuusoppi 1 5  
       
                 
                   
Automaatiotekniikka 5  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                                       
Harjoittelu 1 6  
       
                 
                   
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                 
                     
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4  
       
                 
                   
Materiaalitekniikan perusteet 4  
       
                 
                   
Konetekniikan insinööriosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3    
         
                     
           
Teollisuusseminaarit 1    
         
                     
           
0174000170400000001070022000000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                                       
Sähkötekniikka 5  
         
                   
               
Lujuusoppi 2 3  
         
                   
                 
Harjoittelu 2 valmennus ja työturvallisuus (2. ja 3. vsk:n välinen kesä, opintopisteet 3. syksyllä) 0                                                        
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
               
Suuntautumispolun perusosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                       
Working English for Engineers 3  
         
                   
               
014000001400000000007700000000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                                       
Suuntautumispolun perusosaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
Tuotantotekniikka perusosaaminen
                                                       
NC-tekniikka 3  
         
                   
               
CAD/CAM-mallinnus 3  
         
                   
               
Teollisuustalous 5  
         
                   
               
Dynamiikka 3  
         
                   
                 
Energiatekniikka 3  
         
                     
               
017000001700000000008.58.500000000
Suuntautumispolun insinööriosaaminen
                                                       
Harjoittelu 2 12    
         
                     
           
Suuntautumispolku insinööriosaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
Tuotantotekniikka insinööriosaaminen
                                                       
Quality and Measuring Technology 5    
         
                     
           
Tuotantotekniikan perusteet 4    
         
                     
           
Joustavat valmistusjärjestelmät, perusteet 3    
         
                     
           
00240000024000000000001212000000
Suuntautumispolun ydinosaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
Tuotantotekniikka ydinosaaminen
                                                       
CAD/CAM-ohjelmointi 4    
         
                     
           
Hitsaus-ja levytyötekniikka & Valimotekniikka 5    
         
                     
           
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
001400000140000000000077000000
Suuntautumispolun syventävä osaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
Tuotantotekniikka syventävä osaaminen
                                                       
Joustavat valmistusjärjestelmät, syventävä 4    
           
                       
       
Tuotannonsuunnittelu 4    
           
                       
       
Työväline- ja menetelmäsuunnittelu 4    
           
                       
       
Tuotantotekniikan laboraatiot 3    
           
                       
       
0015000000150000000000007.57.50000
Konetekniikan täydentävä osaaminen
                                                       
Johtamisoppi ja työlainsäädäntö 3    
           
                       
         
Technical English for Professionals 3    
           
                         
       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
Suuntautumispolun täydentävä osaaminen
                                                       
Harjoittelu 3 12      
           
                         
   
Suuntautumispolun täydentävä osaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
Tuotantotekniikan suuntautumispolun täydentävä osaaminen
                                                       
Robotit konepajatuotannossa 4      
           
                         
   
Moniakselisen koneistuksen laboraatiot 3      
           
                         
   
Tuotantotekniikan erityistyö 3      
           
                         
   
Pikamallinnuksen perusteet 3    
           
                       
       
Teollisuustalouden opintokokonaisuus
()
                                                       
Industrial Logistic Processes 5    
         
                     
           
Teollisuustalouden tietotekniikka ja tietojohtaminen 5    
           
                       
       
Tuotekehitys, myynti ja markkinointi 5    
           
                       
       
Teollisuuden projektit ja laadunhallinta 5      
           
                         
   
Teollisuuden liiketoiminta ja yrittäjyys 5    
         
                     
           
Teollisuustalouden projektityö 5      
           
                         
   
0023320000101332000000000556.56.5161600
Tekninen raportointi ja suuntautumispolun ydinosaamista täydentävät taidot
                                                       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
     
Suuntautumispolun ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 2 op)
                                                       
Innovaatioalustat 2    
         
                     
           
0023000020300000000011003000
Opinnäytetyöprojektin osaaminen
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Suuntautumispolun syventävän osaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Suuntautumispolun syventävän osaamisen vapaasti valittavat opinnot 5      
             
                           
000500000005000000000000002.52.5
60 / 6260 / 6660 / 9260 / 5560 / 3060 / 3260 / 3260 / 3460 / 5460 / 3860 / 42.560 / 12.560 / 1660 / 1460 / 1660 / 1660 / 17.560 / 14.560 / 1760 / 1760 / 2760 / 2760 / 1960 / 1960 / 22.860 / 19.860 / 6.360 / 6.3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Suuntautumispolku antaa valmiudet työskennellä itsenäisesti elinkeinoelämässä tuotannon eri tehtävissä. Tuotantotekniikan insinööri työskentelee teollisuudessa mm. tuotannonsuunnittelu- ja johtotehtävissä sekä tuotantotiimien vetäjänä.

Tuotantotekniikan insinööri hallitsee nykyaikaiset tuotantomenetelmät ja -järjestelmät ja hänellä on ymmärrys tuotannon laadusta ja kustannuksista, joten hänellä on hyvät valmiudet kustannustehokkuuden kehittämiseen tuotantoketjussa.

Suuntautumispolun opintoihin kuuluu myös projektityöskentelyä, joten koulutus antaa hyvät valmiudet myös tiimi- ja projektityöskentelyyn.