OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN OHJELMA, TUOTEKEHITYS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Kone- ja tuotantotekniikan ohjelma, Tuotekehitys

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 1 3
     
             
                           
Konetekniikan projektit 3
     
             
                             
Valmistus- ja laatutekniikan perusteet 5
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                             
2000020000000013700000000000000
Konetekniikan työkalut
                                                       
Opiskelun orientaatio 3
     
             
                             
Työelämän valttikortit 3
     
               
                           
Termodynamiikka ja virtaukset 4
     
               
                           
Konetekniikan opintoja tukevat vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3                                                        
100001000000003700000000000000
Konetekniikan perusosaaminen
                                                       
Statiikka 5
       
               
                       
Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen 2 4
       
               
                       
Harjoittelu 1, valmennus ja työturvallisuus 0                                                        
Ympäristö ja kemia 3
       
               
                         
Konetekniikan perusosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
English for Engineers 3  
         
                   
               
Konetekniikan seminaarit 3
       
               
                       
153000150300000096001.51.500000000
Tekniikan insinööriosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
                 
                       
Koneautomaation projektit 4
       
               
                       
Tekniikan kirjallinen ja suullinen viestintä sekä mittaamisen raportointi 4
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
                 
                       
1700001700000000710000000000000
Koneenrakenteiden mitoitus
                                                       
Koneenosaopin perusteet 5  
       
                 
                   
Lujuusoppi 1 5  
       
                 
                   
Automaatiotekniikka 5  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Konetekniikan insinööriosaaminen
                                                       
Harjoittelu 1 6  
       
                 
                   
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                 
                     
Materiaali- ja valmistustekniikan laboraatiot 4  
       
                 
                   
Materiaalitekniikan perusteet 4  
       
                 
                   
Konetekniikan insinööriosaamista täydentävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3    
         
                     
           
Teollisuusseminaarit 1    
         
                     
           
0174000170400000001070022000000
Konetekniikan ydinosaaminen
                                                       
Sähkötekniikka 5  
         
                   
               
Lujuusoppi 2 3  
         
                   
                 
Harjoittelu 2 valmennus ja työturvallisuus (2. ja 3. vsk:n välinen kesä, opintopisteet 3. syksyllä) 0                                                        
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
               
Suuntautumispolun perusosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                       
Working English for Engineers 3  
         
                   
               
014000001400000000007700000000
Konetekniikan syventävä osaaminen
                                                       
Suuntautumispolun perusosaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
Tuotekehityksen perusosaaminen
                                                       
Tuotekehitysoppi 5  
         
                   
               
Teollisuustalous 5  
         
                   
               
Dynamiikka 3  
         
                   
                 
Energiatekniikka 3  
         
                     
               
016000001600000000008800000000
Suuntautumispolun insinööriosaaminen
                                                       
Harjoittelu 2 12    
         
                     
           
Suuntautumispolku insinööriosaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
Tuotekehitys insinööriosaaminen
                                                       
CAE 5    
         
                     
           
Värähtelymekaniikka 5    
         
                     
           
00220000022000000000001111000000
Suuntautumispolun ydinosaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
Tuotekehitys ydinosaaminen
                                                       
Lujuusopin jatkokurssi 5    
         
                     
           
Tuotantomenetelmät 4    
         
                     
           
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
001400000140000000000077000000
Suuntautumispolun syventävä osaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
Tuotekehitys syventävä osaaminen
                                                       
PLM 3    
           
                       
       
Elementtimenetelmän perusteet 5    
           
                       
       
Koneenosaopin jatkokurssi 5    
           
                       
       
Pikamallinnuksen perusteet 3    
           
                       
       
001600000016000000000000880000
Konetekniikan täydentävä osaaminen
                                                       
Johtamisoppi ja työlainsäädäntö 3    
           
                       
         
Technical English for Professionals 3    
           
                         
       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
Suuntautumispolun täydentävä osaaminen
                                                       
Harjoittelu 3 12      
           
                         
   
Suuntautumispolun täydentävä osaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
Tuotekehityksen suuntautumispolun täydentävä osaaminen
                                                       
Elementtimenetelmän jatkokurssi 5      
           
                         
   
Tuotekehityksen laboraatiot 5      
           
                         
   
Simulointi 5      
           
                         
   
Teollisuustalouden opintokokonaisuus
()
                                                       
Industrial Logistic Processes 5    
         
                     
           
Teollisuustalouden tietotekniikka ja tietojohtaminen 5    
           
                       
       
Tuotekehitys, myynti ja markkinointi 5    
           
                       
       
Teollisuuden projektit ja laadunhallinta 5      
           
                         
   
Teollisuuden liiketoiminta ja yrittäjyys 5    
         
                     
           
Teollisuustalouden projektityö 5      
           
                         
   
0020370000101037000000000555518.518.500
Tekninen raportointi ja suuntautumispolun ydinosaamista täydentävät taidot
                                                       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
     
Suuntautumispolun ydinosaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 2 op)
                                                       
Innovaatioalustat 2    
         
                     
           
0023000020300000000011003000
Opinnäytetyöprojektin osaaminen
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Suuntautumispolun syventävän osaamisen vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Suuntautumispolun syventävän osaamisen vapaasti valittavat opinnot 5      
             
                           
000500000005000000000000002.52.5
60 / 6260 / 6560 / 8860 / 6060 / 3060 / 3260 / 3260 / 3360 / 5260 / 3660 / 47.560 / 12.560 / 1660 / 1460 / 1660 / 1660 / 17.560 / 14.560 / 16.560 / 16.560 / 2660 / 2660 / 1860 / 1860 / 25.360 / 22.360 / 6.360 / 6.3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Opiskelijalla on hyvät valmiudet toimia itsenäisesti nykyaikaisten koneteknisten tuotteiden suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Opiskelija hallitsee tuotesuunnittelun teoriaperustan ja tuntee kokonaisvaltaisesti tuotekehitysprosessin eri vaiheet. Opiskelija hallitsee nykyaikaisten suunnittelumenetelmien käytön koneteknisten tuotteiden suunnittelu- ja kehitystehtävissä ja ymmärtää laadukkaan suunnittelutyön merkityksen sekä keskeisten tuotantomenetelmien asettamat vaatimukset suunnittelulle. Tuleva tuotekehittäjä ymmärtää ympäristöystävällisen suunnittelun, koneturvallisuusvaatimusten, tuoterakenteen, tuotetiedon, käytettävyyden ja muotoilun merkityksen sekä laadukkaan, kilpailukykyisen ja turvallisen tuotteen markkinoille saattamisessa. Lisäksi opiskelija kykenee toimimaan kv projektityöympäristössä.