OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA, TUOTANTOTALOUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Kone- ja tuotantotekniikka, tuotantotalous

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ammattiopinnot
                                                       
Markkinointi ja tuotekehitys 5      
           
                       
Projektinhallinta 5      
           
                       
Tuotantotalouden projekti 5      
           
                       
Yritystoiminta 5      
           
                       
Tuotantotalouden tietotekniikka 5      
           
                       
Logistics and Transportation 5                                                        
0002500000012.512.50000000000006.256.256.256.25
60 / 060 / 060 / 060 / 2560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 12.560 / 12.560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 6.2560 / 6.2560 / 6.2560 / 6.25
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tuotantotalouden opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia liiketoiminnan lainalaisuuksien ymmärtämiseen sekä taitoja yritysten ohjausjärjestelmien hallintaan.
Suuntautumisen opintojaksot sisältävät tietoa mm. yritysten menestystekijöistä, työpsykologiasta, logistiikasta, tiimityöskentelystä, tietokantaohjelmistosta ja projektinjohdosta.
Tuotantotaloutta joko kokonaisena suuntautumisena tai yksittäisinä opintojaksoina suositellaan kaikille insinööriopiskelijoille taloudellisen tietämyksen lisäämiseksi.