OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA, KONE- JA LAITEAUTOMAATIO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Kone- ja tuotantotekniikka, kone- ja laiteautomaatio

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ammattiopinnot
                                                       
Koneautomaation perusteet
                                                       
Anturitekniikka ja koneautomaation komponentit 5  
       
               
               
Ohjausjärjestelmät 5    
         
                   
       
Koneautomaation laboraatiot 5    
         
                   
       
Koneautomaatiosuunnittelu
                                                       
Tietokoneavusteinen suunnittelu 5    
         
                   
       
Sovellussuunnittelu 5    
         
                   
       
Elektroniikka ja mikro-ohjaintekniikka 5    
         
                   
       
Mekatroniikka
                                                       
Mekatroniikka 5      
           
                       
Robotiikka 5    
         
                   
       
Säätö- ja servotekniikka 5    
         
                   
       
Toimilaitetekniikka
                                                       
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5      
           
                       
Sähkönkäyttötekniikka 5      
           
                       
Mekatroniikan laboraatiot 5      
           
                       
053520002.52.517.517.5101000001.251.251.251.258.758.758.758.755555
60 / 060 / 560 / 3560 / 2060 / 060 / 060 / 2.560 / 2.560 / 17.560 / 17.560 / 1060 / 1060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 1.2560 / 1.2560 / 1.2560 / 1.2560 / 8.7560 / 8.7560 / 8.7560 / 8.7560 / 560 / 560 / 560 / 5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Kone- ja laiteautomaation suuntautumisvaihtoehto kouluttaa koneautomaatioinsinöörejä, jotka työskentelevät automatisoitujen tuotantojärjestelmien tai erilaisten tuotteiden tai komponenttien kehitys- ja suunnittelutehtävissä. Toimialaan kuuluu työskentely myynnin ja markkinoinnin alueella sekä projektiluonteisissa tehtävissä eri kehityshankkeissa.