OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA, TUOTEKEHITYS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Kone- ja tuotantotekniikka, tuotekehitys

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ammattiopinnot
                                                       
Koneensuunnittelutekniikka
                                                       
Tuotantojärjestelmät 4    
         
                   
       
Koneenosaopin jatkokurssi 5    
         
                   
       
CAE 6    
         
                   
       
Tuotekehitystekniikka
                                                       
Tuotekehitysoppi 5  
       
               
               
Tuotekehitysprojektit 5    
         
                   
       
Tuotekehityksen laboraatiot 5      
           
                       
Tuotekehityksen perusteet
                                                       
Elementtimenetelmän perusteet 5    
         
                   
       
Lujuusopin jatkokurssi 5    
         
                   
       
Elementtimenetelmän jatkokurssi 5      
           
                       
Tuotekehityksen suuntaavat
                                                       
Simulointi 5      
           
                       
Värähtelymekaniikka 4      
           
                       
Koneensuunnittelun seminaari 3      
           
                       
Koneiden ohjausjärjestelmät 3      
           
                       
053025002.52.5151512.512.500001.251.251.251.257.57.57.57.56.256.256.256.25
60 / 060 / 560 / 3060 / 2560 / 060 / 060 / 2.560 / 2.560 / 1560 / 1560 / 12.560 / 12.560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 1.2560 / 1.2560 / 1.2560 / 1.2560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 6.2560 / 6.2560 / 6.2560 / 6.25
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tuotekehitysinsinööri suunnittelee ja kehittää sekä nykyisiä että uusia tuotteita. Myös ideoiden tuotteistaminen, testaaminen ja kustannusten määritteleminen on merkittävä osa tuotekehitystoimintaa. Asiakaslähtöinen ja valmistusystävällinen tuotekehitystoiminta kattaa tuotteen koko elinkaaren tuotteen ideoinnista tuotteen kierrättämiseen ja hävittämiseen saakka.
Tuotekehityksen suuntautumisen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia nykyaikaisten koneteknisten tuotteiden suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Opiskelija hallitsee tuotesuunnittelun teoriaperustan ja tuntee kokonaisvaltaisesti tuotekehitysprosessin eri vaiheet. Opiskelija perehtyy syvällisesti tietokoneavusteisten suunnittelumenetelmien käyttöön tuotekehityksen apuvälineinä. Tulevan tuotekehittäjän tulee ymmärtää myös ympäristöystävällisen suunnittelun, koneturvallisuusvaatimusten, tuoterakenteen, tuotetiedon, käytettävyyden ja muotoilun merkityksen sekä kilpailukykyisen että turvallisen tuotteen markkinoille saattamisessa.