OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA, LENTOKONETEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Kone- ja tuotantotekniikka, lentokonetekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ammattiopinnot
                                                       
Lentotekniikan perusteet
                                                       
Lentotekniikka 7  
       
               
               
Lentokonejärjestelmät ja lentomoottorit 5    
         
                   
       
Tietokoneavusteinen suunnittelu 3    
         
                   
       
Kunnossapito
                                                       
Kunnossapidon perusteet 5    
         
                   
       
Lentolaitteiden kunnossapito 5      
           
                       
English for maintenance 5      
           
                       
Lentokonerakenteet
                                                       
Lentokonerakenteet 5    
         
                   
       
Lentokonemateriaalit 5    
         
                   
       
Komposiittirakenteet 5      
           
                       
Täydentävät opinnot ja projektiopiskelu
                                                       
072315003.53.511.511.57.57.500001.751.751.751.755.755.755.755.753.753.753.753.75
60 / 060 / 760 / 2360 / 1560 / 060 / 060 / 3.560 / 3.560 / 11.560 / 11.560 / 7.560 / 7.560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 1.7560 / 1.7560 / 1.7560 / 1.7560 / 5.7560 / 5.7560 / 5.7560 / 5.7560 / 3.7560 / 3.7560 / 3.7560 / 3.75
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lentokoneinsinöörit vastaavat lentokoneiden kunnossapidosta sekä suunnittelevat ja tekevät lentokoneisiin turvallisuutta ja taloudellisuutta kehittäviä muutoksia. Lentokoneinsinöörit osallistuvat myös yhteiseurooppalaisten lentokoneiden osien suunnitteluun ja valmistuksen kehittämiseen.

Lentokonetekniikan suuntautumisen tavoitteena on antaa lentokoneinsinööriksi valmistuville valmiudet ymmärtää nykyaikaisten lentokoneiden tekniikkaa ja turvallisuusajattelua. Opiskelussa keskitytään kolmeen painopistealueeseen: lentotekniikan perusteet, lentokoneiden kunnossapito ja lentokonerakenteet.