OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA, MODERNIT TUOTANTOJÄRJESTELMÄT
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Kone- ja tuotantotekniikka, modernit tuotantojärjestelmät

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ammattiopinnot
                                                       
Tuotantotekniikka 1
                                                       
Valimo-, hitsaus- ja levytyötekniikka 5    
         
                   
       
Tuotantotekniikan perusteet 5    
         
                   
       
Tuotantojärjestelmät ja konepajatekniikan seminaari 5    
         
                   
       
Tuotantotekniikka 2
                                                       
Työväline- ja menetelmäsuunnittelu 5    
         
                   
       
Laadunvarmistus ja mittaustekniikka 5    
         
                   
       
Tuotannonsuunnittelu 5    
         
                   
       
Tuotantojärjestelmien perusteet
                                                       
NC-tekniikka 5  
       
               
               
Joustavat valmistusjärjestelmät 3    
         
                   
       
CAD/CAM-mallinnus 3    
         
                   
       
CAD/CAM-ohjelmointi 4      
           
                       
Tuotantojärjestelmien suuntaavat
                                                       
Tuotantotekniikan erityistyö 5      
           
                       
Tietokoneavusteinen tuotanto 5      
           
                       
Robotit konepajatuotannossa 5      
           
                       
053619002.52.518189.59.500001.251.251.251.2599994.754.754.754.75
60 / 060 / 560 / 3660 / 1960 / 060 / 060 / 2.560 / 2.560 / 1860 / 1860 / 9.560 / 9.560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 1.2560 / 1.2560 / 1.2560 / 1.2560 / 960 / 960 / 960 / 960 / 4.7560 / 4.7560 / 4.7560 / 4.75
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tuotantotekniikan ja tuotantojärjestelmien parissa työskentelevä insinööri kehittää tuotantomenetelmiä ja valmistusta sekä ohjaa tuotantoa. Kustannustehokas tuotanto piensarja- ja yksittäistuotannossa sekä laatu ja tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus ovat avainsanoja tuotantoautomaation ohella.
Modernien tuotantojärjestelmien suuntautumisen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja näkemys nykyaikaisesta konepajatekniikasta ja -automaatiosta sekä valmiudet toimia tuotantoon ja valmistukseen liittyvissä kehitys-, ohjaus- ja esimiestehtävissä. Opiskelija perehtyy syvällisesti tietokoneavusteiseen tuotantoon, joustaviin valmistusjärjestelmiin (FMS), tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen. Tuotantotekniikan asiantuntijalla tulee olla osaamista myös laadunvarmistuksesta, mittaustekniikasta, materiaalitekniikasta, CAD/CAM- ohjelmoinnista sekä työvälinesuunnittelusta.