OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > TIETOTEKNIIKKA, SULAUTETUT JÄRJESTELMÄT JA ELEKTRONIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietotekniikka, sulautetut järjestelmät ja elektroniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Liiketoimintaosaaminen
                                                       
Sopimusoikeus ja johtamisoppi 3      
           
                       
Yritystalous 3    
         
                   
       
Ohjelmointi
                                                       
Ohjelmistotuotanto 5    
         
                   
       
Tietorakenteet ja algoritmit 5    
         
                   
       
Mikrokontrollerit
                                                       
Mikroprosessorit 5    
         
                   
       
Laitteistonläheinen ohjelmointi 1 5    
         
                   
       
Laitteistonläheinen ohjelmointi 2 3    
         
                   
       
Tiedonsiirtotekniikka
                                                       
Tiedonsiirtotekniikka 1 5    
         
                   
       
Tiedonsiirtotekniikka 2 3    
         
                   
       
Signaalinkäsittely ja Elektroniikka
                                                       
Digitaalitekniikka 2 3    
         
                   
       
Digitaalinen signaalinkäsittely 4    
         
                   
       
Digitaalinen signaalinkäsittely 2 3    
         
                   
       
Piirianalyysi (t) 4    
         
                   
       
Laboratoriotyöt
                                                       
Elektroniikan laboratoriotyöt 2 3    
         
                   
       
Sulautettujen järjestelmien laboratoriotyöt 1 10      
           
                       
Sulautettujen järjestelmien laboratoriotyöt 2 10      
           
                       
Tietoliikennetekniikan laboratoriotyöt 1 (SUL) 6      
           
                       
005129000025.525.514.514.50000000012.7512.7512.7512.757.257.257.257.25
60 / 060 / 060 / 5160 / 2960 / 060 / 060 / 060 / 060 / 25.560 / 25.560 / 14.560 / 14.560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 12.7560 / 12.7560 / 12.7560 / 12.7560 / 7.2560 / 7.2560 / 7.2560 / 7.25
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN JA ELEKTRONIIKAN SUUNTAUTUMINEN

Sulautettujen järjestelmien ja elektroniikan suuntautumisessa annetaan valmiudet sulautettujen järjestelmien suunnitteluun. Suuntautumisen opinnot koostuvat mikroprosessoriohjattujen laitteiden suunnittelusta, laitteistonläheisestä ohjelmistokehityksestä, ohjelmistotuotannosta, tietoliikennetekniikasta ja digitaalisesta signaalinkäsittelystä. Sulautettujen järjestelmien suunnitteluharjoituksissa käytetään apuna laboratoriota ja sen monipuolista laitteistoa.

Suuntautumisen perusteella saman nimisissä opintojaksoissa ja kursseissa (sama koodi) voi olla erilaisia, niin sisällöllisiä kuin määrällisiä painotuksia, riippuen opintojakson tarkemmasta toteutussuunnitelmasta.