OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > TIETOTEKNIIKKA, OHJELMISTOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietotekniikka, ohjelmistotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Liiketoimintaosaaminen
                                                       
Sopimusoikeus ja johtamisoppi 3      
           
                       
Yritystalous 3    
         
                   
       
Ohjelmointi
                                                       
Olio-ohjelmointi 2 4    
         
                   
       
Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi 4    
         
                   
       
Mobiiliohjelmointi 4    
         
                   
       
Ohjelmistotuotanto
                                                       
Ohjelmistoarkkitehtuurit 5    
         
                   
       
Ohjelmistojen suunnittelu 3    
         
                   
       
Ohjelmistotuotanto 5    
         
                   
       
Mikrokontrollerit
                                                       
Mikroprosessorit 5    
         
                   
       
Prosessoriohjatut järjestelmät 5    
         
                   
       
Käyttöjärjestelmät 4    
         
                   
       
Tiedonhallinta
                                                       
Tietokannat 5    
         
                   
       
Tietorakenteet ja algoritmit 5    
         
                   
       
Tiedonsiirtotekniikka
                                                       
Tiedonsiirtotekniikka 1 5    
         
                   
       
Tietokoneverkot 3    
         
                   
       
Laboratoriotyöt
                                                       
Ohjelmistotekniikan työkurssi 6      
           
                       
Ohjelmistotekniikan työkurssi 2 6      
           
                       
Ohjelmistotekniikan projektityö 5      
           
                       
00602000003030101000000000151515155555
60 / 060 / 060 / 6060 / 2060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 3060 / 3060 / 1060 / 1060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 560 / 560 / 560 / 5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

OHJELMISTOTEKNIIKAN SUUNTAUTUMINEN

Ohjelmistotekniikan suuntautumisessa annetaan koulutusta olio-ohjelmoinnista, tietorakenteista ja -algoritmeista, ohjelmistojen tuottamisesta, tietokannoista, käyttöliittymistä ja käyttöjärjestelmien perusteista. Lisäksi suuntautumiseen liittyy sulautettujen järjestelmien, tietoliikennetekniikan ja tietokoneverkkojen opintoja. Suuntautimisen perusteella opintojaksoissa ja kursseissa voi olla erilaisia niin sisällöllisiä kuin määrällisiä painotuksia.