OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > TIETOTEKNIIKKA, TIETOLIIKENNETEKNIIKKA JA TIETOVERKOT
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietotekniikka, tietoliikennetekniikka ja tietoverkot

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Liiketoimintaosaaminen
                                                       
Sopimusoikeus ja johtamisoppi 3      
           
                       
Yritystalous 3    
         
                   
       
Ohjelmointi
                                                       
Ohjelmistotuotanto 5    
         
                   
       
Mikrokontrollerit
                                                       
Mikroprosessorit 5    
         
                   
       
Sulautetut järjestelmät 3    
         
                   
       
Tiedonsiirtotekniikka
                                                       
Tiedonsiirtotekniikka 1 5    
         
                   
       
Tiedonsiirtotekniikka 2 3    
         
                   
       
Langaton tiedonsiirto 5    
         
                   
       
Langattomat tietoliikennejärjestelmät 5    
         
                   
       
Tietokoneverkot 3    
         
                   
       
Tietoliikenneprotokollat 3    
         
                   
       
Tietoturva 3    
         
                   
       
Signaalinkäsittely ja Elektroniikka
                                                       
Digitaalinen signaalinkäsittely 4    
         
                   
       
Laboratoriotyöt
                                                       
Elektroniikan laboratoriotyöt 2 3    
         
                   
       
Tietoverkkojen laboratorityöt (TL) 6    
         
                   
       
Tietoliikennetekniikan laboratoriotyöt 1 (TL) 10      
           
                       
Tietoliikennetekniikan laboratoriotyöt 2 6      
           
                       
Sulautettujen järjestelmien laboratoriotyöt (TL) 5      
           
                       
00562400002828121200000000141414146666
60 / 060 / 060 / 5660 / 2460 / 060 / 060 / 060 / 060 / 2860 / 2860 / 1260 / 1260 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 1460 / 1460 / 1460 / 1460 / 660 / 660 / 660 / 6
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

TIETOLIIKENNETEKNIIKAN JA TIETOVERKKOJEN SUUNTAUTUMINEN

Tietoliikennetekniikan suuntautumisessa annetaan koulutusta nykyaikaisen tiedonsiirron menetelmistä, järjestelmistä ja laitteista. Painopiste alueina ovat langaton tiedonsiirto, mobiilit tietoliikennejärjestelmät ja tietoverkot, tietoliikennejärjestelmien ja laitteiden toimintaperiaatteet sekä niiden ominaisuuksien käytännön mittaukset. Mobiilin tietoliikenteen ja tietoverkkojen suunnitteluharjoituksissa käytetään apuna laboratoriota ja niiden monipuolista ja ajanmukaista laitteistoa.

Suuntautumisen perusteella saman nimisissä opintojaksoissa ja kursseissa (sama koodi) voi olla erilaisia, niin sisällöllisiä kuin määrällisiä painotuksia, riippuen opintojakson tarkemmasta toteutussuunnitelmasta.