OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA, SÄHKÖISEN TALOTEKNIIKAN SUUNTAUTUMISPOLKU
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Talotekniikan tutkinto-ohjelma, sähköinen talotekniikka, Sähköisen talotekniikan suuntautumispolku

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
9000900000004.54.500000000000000
Talotekniikan työkalut
                                                       
Viestintä ja opiskelutaidot 5
     
             
                           
Talotekniikan ja teknisen dokumentoinnin perusteet 5
     
             
                           
100001000000005500000000000000
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2
       
               
                       
160000160000000088000000000000
Sähkötekniikan perusosaaminen
                                                       
Sähkötekninen dokumentointi, peruskytkennät ja sähkötyöturvallisuus 5
       
               
                       
Virtapiirit 1 5
       
               
                       
Elektroniikan ja digitaalitekniikan perusteet 5
       
               
                       
Harjoittelun valmennus ja orientaatio 5
       
               
                       
20000020000000001010000000000000
Sähköinsinööriosaaminen 1
                                                       
Virtapiirit 2 5  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Lämpötekniikka, värähdys- ja aaltoliike 3  
       
                 
                   
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Harjoittelu 1 8  
       
                 
                   
02200002200000000011110000000000
Talotekniikan ratkaisut asuinrakennuksessa
                                                       
Asuinrakennuksen suunnitteluprojekti 5  
       
                 
                   
Talotekniikka asuinrakennuksessa 5  
       
                 
                   
Working English for Engineers 3  
       
                 
                   
0130000130000000006.56.50000000000
Sähköinen talotekniikka asuinkiinteistössä
                                                       
Kiinteistön sähköinen talotekniikka 5  
         
                   
               
Tietomallipohjainen suunnitteluprojekti 5  
         
                   
               
010000001000000000005500000000
Sähköinsinööriosaaminen 2
                                                       
Sähkövoimatekniikka 5  
         
                   
               
Rakennustekniikka 5  
         
                   
               
Tietoverkkotekniikan perusteet 5  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
Insinööri työelämässä 1
                                                       
Yritystalous 5    
         
                     
           
Harjoittelu 2 8    
         
                     
           
Talotekniikan toteuttamisprosessi 3    
         
                     
           
001600000160000000000088000000
Sähköinen talotekniikka toimitiloissa
                                                       
Kiinteistön sähköenergiajärjestelmät 5    
         
                     
           
Valaistussuunnittelu ja ohjaukset 5    
         
                     
           
Tietotekniset järjestelmät 4    
         
                     
           
Rakennusautomaatiojärjestelmät ja väylätekniikka 5    
         
                     
           
00190000019000000000009.59.5000000
Kiinteistöjen säätö ja ohjaus
                                                       
Rakennusautomaatio osana talotekniikkaa 5    
           
                       
       
Sähköisen talotekniikan sovellusprojekti 5    
           
                       
       
Projekti
   
           
                       
       
Talotekniikan projektityöt 5    
           
                       
       
00200000002000000000000010100000
Sähköisen talotekniikan käyttöönotto ja käyttö
                                                       
Sähköjärjestelmien käyttö ja kunnossapito 5      
           
                         
   
Sähköjärjestelmien käyttöönotto, mittaukset ja sähköturvallisuusjohtaminen 5      
           
                         
   
Sähkömoottorikäytöt 5      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Talotekniikan insinööri työelämässä
                                                       
Technical English for Professionals 3      
             
                           
Esimiestaidot ja johtaminen 3      
             
                           
Harjoittelu 3 9      
             
                           
Älykkäät energiaratkaisut ja elinkaaritalous 5      
           
                         
   
000200000005150000000000002.52.57.57.5
Täydentävät tai syventävät opinnot 1
(Valitaan yksi)
                                                       
Yrittäjyysopinnot 5    
           
                       
       
Talotekniikan korjausrakentaminen 5    
           
                       
       
Talotekniikkaurakointi 5    
           
                       
       
Projektiopintojakso 1 5    
           
                       
       
Sähkövoimatekniikan opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
   
           
                       
       
Sähkönjakeluverkot 5    
           
                       
       
00350000003500000000000017.517.50000
Täydentävä/syventävät opinnot 2
(Valitaan yksi)
                                                       
Kiinteistöautomaatioprojekti 5      
           
                         
   
Talotekniikan ajankohtaiskysymykset 5      
           
                         
   
Projektiopintojakso 2 5      
           
                         
   
Sähköverkkojen laboratoriotyöt 5    
           
                       
       
MAB.ENSS-M20 Kestävä energiajärjestelmä ja yhteiskunta
(Valitaan opintoja 5 op)
     
           
                         
   
0052000000520000000000002.52.5101000
Talotekniikan opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
     
           
                         
   
Tekniikan valmentavat opinnot
()
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
Talotekniikan työkurssi 3
     
             
                           
Sähkötekniikan perusteet 5
     
             
                           
Vapaasti valittavat opinnot 15      
           
                         
   
290030290000030014.514.50000000000151500
60 / 8460 / 6060 / 9560 / 10060 / 4860 / 3660 / 3560 / 2560 / 3560 / 6060 / 7060 / 3060 / 2460 / 2460 / 1860 / 1860 / 17.560 / 17.560 / 12.560 / 12.560 / 17.560 / 17.560 / 3060 / 3060 / 3560 / 3560 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sähköisen talotekniikan opintopolussa opitaan hallitsemaan laaja-alaisesti kiinteistöjen sähköteknisiä järjestelmiä, joita ovat mm. sähköasennukset, valaistus, sähkölämmitys, viestintä- ja tiedonsiirtojärjestelmät, rakennusautomaatio ja hälytysjärjestelmät. Erityisenä painopisteenä on kiinteistöjen modernit ohjaus- ja valvontaratkaisut. Suuntaavat opinnot täyttävät sähköpätevyydelle asetetut koulutusvaatimukset.