OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA > TALOTEKNIIKAN KOULUTUS, SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Talotekniikan koulutus, sähköinen talotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Tekniikan valmentavat opinnot
(Valitaan yksi)
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
Talotekniikan työkurssi 3
     
             
                           
2100021000000010.510.500000000000000
Talotekniikan työkalut
                                                       
Viestintä ja opiskelutaidot 4
     
             
                           
Tietokoneen käyttö ja tekninen dokumentointi 4
     
             
                           
Talotekniikan ja turvallisuustekniikan perusteet 5
     
             
                           
130001300000006.56.500000000000000
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2
       
               
                       
160000160000000088000000000000
Sähkötekniikan perusosaaminen
                                                       
Sähkötekninen dokumentointi ja peruskytkennät 5
       
               
                       
Virtapiirit 1 5
       
               
                       
Elektroniikan ja digitaalitekniikan perusteet 4
       
               
                       
Harjoittelu 1.1 2
       
               
                       
160000160000000088000000000000
Sähköinsinööriosaaminen 1
                                                       
Virtapiirit ja sähkömittaukset 5  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Termodynamiikka ja värähdys- ja aaltoliike 3  
       
                 
                   
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Harjoittelu 1.2 4  
       
                 
                   
018000018000000000990000000000
Talotekniikan ratkaisut asuinrakennuksessa
                                                       
Talotekniikka asuinrakennuksessa 4  
       
                 
                   
Asuinrakennuksen suunnitteluprojekti 3  
       
                 
                   
Opintopolun opinnot
(Valitaan yksi)
                                                       
LVI-talotekniikka asuinrakennuksessa 4  
       
                 
                   
Sähköinen talotekniikka asuinrakennuksessa 4  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Sähköinen talotekniikka asuinkiinteistössä
                                                       
Kiinteistön sähköverkko 4  
         
                   
               
Tietomallipohjainen suunnittelu 3  
         
                   
               
Kiinteistöautomaatio ja tietoverkot asuinkiinteistössä 4  
         
                   
               
011000001100000000005.55.500000000
Sähköinsinööriosaaminen 2
                                                       
Sähkövoimatekniikka 4  
         
                   
               
Sähkötyöturvallisuus ja perusmittaukset 3  
         
                   
               
Rakenteet ja rakentaminen 5  
         
                   
               
012000001200000000006600000000
Insinööri työelämässä 1
                                                       
Yritystalous 5    
         
                     
           
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
0080000080000000000044000000
Sähköinen talotekniikka toimitiloissa
                                                       
Kiinteistön sähköenergiajärjestelmät 5    
         
                     
           
Valaistussuunnittelu ja ohjaukset 3    
         
                     
           
Tietotekniset järjestelmät 4    
         
                     
           
001200000120000000000066000000
Kiinteistöjen säätö ja ohjaus
                                                       
Väylätekniikka ja tietoverkot 5    
           
                       
       
Säätötekniikka ja rakennusautomaatio 5    
           
                       
       
Sähköisen talotekniikan sovellusprojekti 5    
           
                       
       
0015000000150000000000007.57.50000
Harjoittelu 2
                                                       
Harjoittelu 2 8  
         
                   
               
0800000800000000004400000000
Sähköisen talotekniikan käyttöönotto ja käyttö
                                                       
Sähköjärjestelmien käyttö ja kunnossapito 4      
           
                         
   
Sähköjärjestelmien käyttöönotto ja mittaukset 5      
           
                         
   
Sähkömoottorikäytöt 5      
           
                         
   
000140000001400000000000007700
Talotekniikan insinööri työelämässä
                                                       
Projektinhoito, sopimukset, esimiestaidot 5      
             
                           
Technical English for Professionals 3      
             
                           
0008000000080000000000000044
Täydentävät tai syventävät opinnot 1
(Valitaan yksi)
                                                       
Sähkövoimatekniikan opinnot
                                                       
Sähköverkkojen laboratoriotyöt 5    
           
                       
       
Sähkönjakeluverkot 5    
           
                       
       
Yrittäjyys
                                                       
Yrittäjyysopinnot 10    
           
                       
       
Talotekniikan projektin hoito
                                                       
Asennus- ja työmaatekniikka 3    
           
                       
       
Talotekniikkaurakointi 4    
           
                       
       
Talotekniikkaprojekti 3    
           
                       
       
Korjausrakentaminen ja talotekniikka
                                                       
Talotekniikan korjausrakentaminen 5    
           
                       
       
Talotekniikan korjausrakentamisen projektityö 5    
           
                       
       
00400000004000000000000020200000
Harjoittelu 3
                                                       
Harjoittelu 3.1 10    
           
                       
       
Harjoittelu 3.2 6      
           
                         
   
001060000010600000000000553300
Täydentävä/syventävät opinnot 2
(Valitaan yksi)
                                                       
Kiinteistön hallintajärjestelmät
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Valvomot ja etäkäytöt 5      
           
                         
   
Integraatioprojekti 5      
           
                         
   
Talotekniikan ajankohtaiskysymykset 5      
           
                         
   
Energiatehokkuus ja elinkaaritalous
                                                       
Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja elinkaaritalous 5      
           
                         
   
Energiaprojekti 5      
           
                         
   
0002500000025000000000000012.512.500
Talotekniikan opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Talotekniikan projektityöt ja opinnot 2 10    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
60 / 6660 / 6460 / 9560 / 6860 / 3460 / 3260 / 3360 / 3160 / 2060 / 7560 / 4560 / 2360 / 1760 / 1760 / 1660 / 1660 / 16.560 / 16.560 / 15.560 / 15.560 / 1060 / 1060 / 37.560 / 37.560 / 22.560 / 22.560 / 11.560 / 11.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Talotekniikka on keskeinen tekijä rakennetun ympäristön toimivuudelle, terveellisyydelle ja turvallisuudelle. Sen avulla tiloihin tehdään ja ylläpidetään käyttötarkoitukseensa sopivia olosuhteita, kuten lämpötila, puhdas ilma ja keinovalo. Talotekniikka huolehtii toiminnan tarvitseman veden ja sähköenergian turvallisesta siirrosta ja käytöstä. Yhä suurempi rooli talotekniikassa on tilojen käyttötarpeeseen liittyvien erilaisten tietojen kerääminen, välittäminen ja hyödyntäminen sekä automaation lisääntyminen.
Sähköisen talotekniikan koulutuksessa opitaan hallitsemaan laaja-alaisesti kiinteistöjen sähköteknisiä järjestelmiä, joita ovat mm. sähköasennukset, valaistus, sähkölämmitys, viestintä- ja tiedonsiirtojärjestelmät, rakennusautomaatio ja hälytysjärjestelmät. Erityisenä painopisteenä on kiinteistöjen modernit ohjaus- ja valvontaratkaisut.

Talotekniikan alan työtehtäviin liittyy useita, säädöksiin perustuvia vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Järjestelmille asetetaan turvallisuuteen, toimivuuteen ja energiankäyttöön liittyviä vaatimuksia useissa eri laeissa ja viranomaissäädöksissä. Yhä useammat vaatimukset perustuvat EU-direktiiveihin ja kansainvälisiin standardeihin. Säädösten keskeisten vaatimusten tunteminen, noudattaminen ja soveltaminen sekä jatkuva alan muutosten seuraaminen on talotekniikan alan työskentelyn perusta.

Talotekniikka on olennainen osatekijä rakennusten energian käytölle ja uusien energiaratkaisujen hyödyntämiselle. Energian viisas käyttö ja kiinteistöjen ympäristövaikutukset ovatkin alan keskeisiä teemoja. Talotekniikassa tulee hahmottaa kiinteistöjen käyttäjien nykyiset ja tulevat tarpeet ja löytää niihin tarkoituksenmukaiset ja toimivat ratkaisut.
Talotekniikassa digitalisaatio ilmenee erityisesti suunnittelukäytänteiden muuttumisena tietomallien avulla sekä automaation ja ohjaustekniikoiden lisääntymisenä.

VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Talotekniikan asiantuntemusta tarvitaan niin uudis- kuin korjausrakentamishankkeissa. Yhä suurempana työalueena ovat kiinteistöjen käytön ja ylläpidon tehtävät. Koulutuksesta valmistuneet työskentelevät talotekniikan suunnittelijoina, urakoinnissa esimies- tai asiantuntijatehtävissä, laitevalmistuksessa ja -myynnissä, valvonta- ja viranomaistehtävissä sekä kiinteistöjen ylläpitotehtävissä. Alalla voi joko syventyä yhteen osa-alueeseen tai kehittyä laaja-alaiseksi asiantuntijaksi. Talotekniikan osaaja voi löytää työpaikan joko pienestä tai suuresta yrityksestä tai ryhtyä yrittäjäksi.

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SEN TOTEUTTAMA OSAAMINEN
Sähköisen talotekniikan koulutuksessa opitaan hallitsemaan laaja-alaisesti kiinteistöjen sähköteknisiä järjestelmiä, joita ovat mm. sähköasennukset, valaistus, sähkölämmitys, viestintä- ja tiedonsiirtojärjestelmät, kiinteistöautomaatio ja hälytysjärjestelmät. Opinnot täyttävät sähköpätevyydelle asetetut koulutusvaatimukset.
Yhteisissä opinnoissa LVI-talotekniikan koulutuksen kanssa opitaan tekemään taloteknisiä kokonaisratkaisuja, jotka ovat energiatehokkaita, turvallisia, terveellisiä ja toimivia.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opinnot jakautuvat vuositeemoihin, jotka ovat yhteisiä LVI-talotekniikan koulutuksen kanssa. Kukin opintovuosi neljään opintokokonaisuuteen. Kaikkina opintovuosina LVI-talotekniikan ja sähköisen talotekniikan opinnot liittyvät toisiinsa kiinteästi yhteistoimintaa ja kokonaisratkaisuja tukien. Työelämävalmiuksia kehittävissä projektiopinnoissa tehdään yhteistyötä myös rakennusarkkitehtikoulutuksen ja rakennustekniikan opiskelijoiden kanssa.
Kolmanteen ja neljänteen opintovuoteen on varattuna molempiin yksi opintokokonaisuus, jolla opiskelija suuntaa tai täydentää omaa opintopolkuaan. Osa näistä opintokokonaisuuksista on yhteisiä muiden koulutuskokonaisuuksien kanssa. Niihin voidaan valita opintoja myös kv-vaihdossa tai työskentelyä yritysprojekteissa.
1. vuositeema ”Tarve”
Ensimmäisen opintovuoden teemana on talotekniikka toimialaan tutustuminen, oman osaamistarpeidensa selvittäminen ja opintojen tavoitteiden tarkentaminen. Tavoitteina on, että opiskelija tunnistaa talotekniikan toimialan ja sen tehtäviä rakennetuissa ympäristöissä. Hän osaa kuvailla keskeisimpien talotekniikanjärjestelmien toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä havainnoida olosuhteita, ratkaisuja ja asennuksia omassa toimintaympäristössään. Hän osaa käyttää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista talotekniikan alan yleisten teoreettisten perusteiden ratkaisuissa ja tietoteknisiä työkaluja teknisten dokumenttien tuottamiseen. Hän osaa viestittää suullisesti ammatillisissa tilanteissa ja kirjallisesti sekä tulkita alan dokumentteja. Opiskelija osaa nimetä alan keskeiset säädökset sekä pätevyys- ja turvallisuusvaatimukset ja määrittää itsensä alan toimijana. Hänellä on valmiuksia toimia asennus- ja työmaatehtävissä. Työtehtävien vaativuuteen vaikuttaa opiskelijan aiempi työkokemus.
2. vuositeema ”Luonnos”
Toisena opintovuonna opintojen fokuksena on energiatehokas talotekniikka asuinkiinteistöissä ja toimiminen projektiryhmän jäsenenä. Tavoitteina on, että opiskelija osaa määrittää taloteknisten ratkaisujen lähtökohtia ja tavoitteita, tehdä tavanomaisia oman alansa järjestelmien mitoituksia, laite- ja järjestelmävalintoja sekä dokumentoida niitä sekä uudis- että korjauskohteisiin. Hän osaa kuvailla laitteiden ja järjestelmien toimintaa luonnontieteisiin perustuen ja matemaattisia malleja hyödyntäen. Hän osaa hinnoitella laitteita ja asennuksia. Hän osaa määritellä eri osa-alueiden rajapintoja ja tehdä omia ratkaisujaan yhteistoiminnallisesti projektiryhmän jäsenenä. Hänellä on valmiudet toimia avustavana työntekijänä alan asennusliikkeessä tai suunnittelutoimistossa.
3. vuositeema ”Toteutus”
Kolmannen opintovuoden opinnot liittyvät energiatehokkaisiin toimitiloihin, selville ottamisen –oppimisperiaatteen syventäminen ja vastuullinen toiminta erilaisissa ryhmissä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa tehdä laajempia järjestelmäratkaisuja, niiden vertailuja ja hankkia ratkaisuissa tarvittavia tietoja. Hän osaa käyttää laajasti alan suunnittelu- ja mitoitustyökaluja. Hän osaa tehdä ratkaisujen kokonaiskustannustarkasteluja. Opiskelija osaa havainnoida yhteiskunnassa alaan liittyviä ilmiöitä ja osallistua alan keskusteluun. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti ryhmän jäsenenä ja tunnistaa tiedonvaihdon pisteitä ja niiden merkitystä kokonaisratkaisuihin. Opiskelija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan yksinkertaisia kohteita ja hänellä on valmiuksia toimia harjoittelijana suunnittelu- ja projektinhoitotehtävissä.
4. vuositeema ”Käyttö- ja ylläpito”
Neljäntenä opintovuonna opinnot liittyvät talotekniikan käyttöön ja ylläpitoon sekä kokonaisuuksien hallintaan. Tavoitteena on, että opiskelija osaa tuottaa kestäviä ja käyttäjän tarpeisiin pitkällä tähtäimellä soveltuvia ratkaisuja. Hän osaa muodostaa kiinteistöissä taloteknisten ratkaisujen kokonaisnäkemyksen ja selvittää oman osuutensa merkityksen siinä toiminnallisesti, taloudellisesti ja energian käyttäjänä. Hän osaa itsenäisesti hankkia ja soveltaa alan erilaisia tietolähteitä käytännön ratkaisuissa. Hän osaa tehdä itsenäisen, laajan oman alansa kehitys-, selvitys- tai suunnittelutehtävän ja raportoida työnsä. Opiskelija osaa toimia monialaisessa ryhmässä oman ammattialansa edustajana.