OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA > TALOTEKNIIKAN KOULUTUS, SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA, SÄHKÖISEN TALOTEKNIIKAN SUUNTAUTUMISPOLKU
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Talotekniikan koulutus, sähköinen talotekniikka, Sähköisen talotekniikan suuntautumispolku

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Tekniikan valmentavat opinnot
(Valitaan yksi)
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
Talotekniikan työkurssi 3
     
             
                           
2100021000000010.510.500000000000000
Talotekniikan työkalut
                                                       
Viestintä ja opiskelutaidot 4
     
             
                           
Tietokoneen käyttö ja tekninen dokumentointi 4
     
             
                           
Talotekniikan ja turvallisuustekniikan perusteet 5
     
             
                           
130001300000006.56.500000000000000
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
       
               
                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2
       
               
                       
160000160000000088000000000000
Sähkötekniikan perusosaaminen
                                                       
Sähkötekninen dokumentointi ja peruskytkennät 5
       
               
                       
Virtapiirit 1 5
       
               
                       
Elektroniikan ja digitaalitekniikan perusteet 4
       
               
                       
Harjoittelu 1.1 2
       
               
                       
160000160000000088000000000000
Sähköinsinööriosaaminen 1
                                                       
Virtapiirit ja sähkömittaukset 5  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Termodynamiikka ja värähdys- ja aaltoliike 3  
       
                 
                   
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Harjoittelu 1.2 4  
       
                 
                   
018000018000000000990000000000
Talotekniikan ratkaisut asuinrakennuksessa
                                                       
Talotekniikka asuinrakennuksessa 4  
       
                 
                   
Asuinrakennuksen suunnitteluprojekti 3  
       
                 
                   
Sähköinen talotekniikka asuinrakennuksessa 4  
       
                 
                   
0110000110000000005.55.50000000000
Sähköinen talotekniikka asuinkiinteistössä
                                                       
Kiinteistön sähköverkko 4  
         
                   
               
Tietomallipohjainen suunnittelu 3  
         
                   
               
Kiinteistöautomaatio ja tietoverkot asuinkiinteistössä 4  
         
                   
               
011000001100000000005.55.500000000
Sähköinsinööriosaaminen 2
                                                       
Sähkövoimatekniikka 4  
         
                   
               
Sähkötyöturvallisuus ja perusmittaukset 3  
         
                   
               
Rakenteet ja rakentaminen 5  
         
                   
               
012000001200000000006600000000
Insinööri työelämässä 1
                                                       
Yritystalous 5    
         
                     
           
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
0080000080000000000044000000
Sähköinen talotekniikka toimitiloissa
                                                       
Kiinteistön sähköenergiajärjestelmät 5    
         
                     
           
Valaistussuunnittelu ja ohjaukset 3    
         
                     
           
Tietotekniset järjestelmät 4    
         
                     
           
001200000120000000000066000000
Kiinteistöjen säätö ja ohjaus
                                                       
Väylätekniikka ja tietoverkot 5    
           
                       
       
Säätötekniikka ja rakennusautomaatio 5    
           
                       
       
Sähköisen talotekniikan sovellusprojekti 5    
           
                       
       
0015000000150000000000007.57.50000
Harjoittelu 2
                                                       
Harjoittelu 2 8  
         
                   
               
0800000800000000004400000000
Sähköisen talotekniikan käyttöönotto ja käyttö
                                                       
Sähköjärjestelmien käyttö ja kunnossapito 4      
           
                         
   
Sähköjärjestelmien käyttöönotto ja mittaukset 5      
           
                         
   
Sähkömoottorikäytöt 5      
           
                         
   
000140000001400000000000007700
Talotekniikan insinööri työelämässä
                                                       
Projektinhoito, sopimukset, esimiestaidot 5      
             
                           
Technical English for Professionals 3      
             
                           
0008000000080000000000000044
Täydentävät tai syventävät opinnot 1
(Valitaan yksi)
                                                       
Sähkövoimatekniikan opinnot
                                                       
Sähköverkkojen laboratoriotyöt 5    
           
                       
       
Sähkönjakeluverkot 5    
           
                       
       
Yrittäjyys
                                                       
Yrittäjyysopinnot 10    
           
                       
       
Talotekniikan projektin hoito
                                                       
Asennus- ja työmaatekniikka 3    
           
                       
       
Talotekniikkaurakointi 4    
           
                       
       
Talotekniikkaprojekti 3    
           
                       
       
Korjausrakentaminen ja talotekniikka
                                                       
Talotekniikan korjausrakentaminen 5    
           
                       
       
Talotekniikan korjausrakentamisen projektityö 5    
           
                       
       
00400000004000000000000020200000
Harjoittelu 3
                                                       
Harjoittelu 3.1 10    
           
                       
       
Harjoittelu 3.2 6      
           
                         
   
001060000010600000000000553300
Täydentävä/syventävät opinnot 2
(Valitaan yksi)
                                                       
Kiinteistön hallintajärjestelmät
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Valvomot ja etäkäytöt 5      
           
                         
   
Integraatioprojekti 5      
           
                         
   
Talotekniikan ajankohtaiskysymykset 5      
           
                         
   
Energiatehokkuus ja elinkaaritalous
                                                       
Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja elinkaaritalous 5      
           
                         
   
Energiaprojekti 5      
           
                         
   
0002500000025000000000000012.512.500
Talotekniikan opinnäytetyö
     
           
                         
   
Opinnäytetyö 15      
             
                           
0003000000015150000000000007.57.57.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
60 / 6660 / 6060 / 8560 / 8360 / 3460 / 3260 / 2960 / 3160 / 2060 / 6560 / 6060 / 2360 / 1760 / 1760 / 1660 / 1660 / 14.560 / 14.560 / 15.560 / 15.560 / 1060 / 1060 / 32.560 / 32.560 / 3060 / 3060 / 11.560 / 11.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sähköisen talotekniikan opintopolussa opitaan hallitsemaan laaja-alaisesti kiinteistöjen sähköteknisiä järjestelmiä, joita ovat mm. sähköasennukset, valaistus, sähkölämmitys, viestintä- ja tiedonsiirtojärjestelmät, rakennusautomaatio ja hälytysjärjestelmät. Erityisenä painopisteenä on kiinteistöjen modernit ohjaus- ja valvontaratkaisut. Suuntaavat opinnot täyttävät sähköpätevyydelle asetetut koulutusvaatimukset.