OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA, MUUSIKKO > MUSIIKIN KOULUTUS, MUUSIKKO (AMK), MUSIIKKITEATTERI
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutus, Muusikko (AMK), Musiikkiteatteri

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Instrumenttiosaaminen
                                                       
Instrumenttiosaaminen 1 16
     
           
                       
Resitaali 1 16  
       
               
               
Instrumenttiosaaminen 2 16    
         
                   
       
Resitaali 2 16      
           
                       
Säestyssoitin muusikon työvälineenä 4
     
           
                       
2016161610108888885555444444444444
Musiikin teoria, historia ja teknologia
                                                       
Säveltapailu 1 3
     
           
                       
Säveltapailu 2 3  
       
               
               
Musiikinteoria ja harmonia 3
     
           
                       
Musiikin historia 1 3
     
           
                       
Musiikin historia 2 3  
       
               
               
Musiikin historia, syventävä 1 2    
         
                   
       
Dramaturgia 3  
       
               
               
Sovitus ja soitinnuksen perusteet 3  
       
               
               
Informaatioteknologia 2
     
           
                       
Musiikin tietotekniikka 3  
       
               
               
1115205.55.57.57.511002.82.82.82.83.83.83.83.80.50.50.50.50000
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi
                                                       
Orientaatio opiskeluun, psyykkiseen valmentautumiseen ja työergonomiaan 3
     
           
                       
Muusikon työergonomia ja psyykkinen valmentautuminen 2    
         
                   
       
Englanti, lähtötaso 0
     
           
                       
Ruotsi, lähtötaso 0
     
           
                       
English for Music Professionals 3
     
           
                       
Yrkessvenska för musikbranchen 3  
       
               
               
Tiedonhankinta, kirjoitusviestintä ja verkkoyhteisöt 3    
         
                   
       
Taitelijayrittäjyys ja urasuunnittelu 2    
         
                   
       
8370441.51.53.53.50022220.80.80.80.81.81.81.81.80000
Musiikkiteatterin syventävä osaaminen
                                                       
Näyttämötyöskentely ja musiikkiteatteri 1 6
     
           
                       
Näyttämötyöskentely 2 6  
       
               
               
Näyttämötyöskentely 3 6    
         
                   
       
Näyttämötyöskentely 4 10      
           
                       
Tanssi 1 6
     
           
                       
Tanssi 2 6  
       
               
               
Tanssi 3 6    
         
                   
       
Tanssi 4 4      
           
                       
Pop- ja jazz-teoria ja säveltapailu 3    
         
                   
       
1212151466667.57.577333333333.83.83.83.83.53.53.53.5
Musiikkiteatterin vaihtoehtoiset osaamiset
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Vapaasti valittavat osaamiset
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Musiikkiteatterin harjoittelu
                                                       
Kuoro 2
     
           
                       
Triple Threat Performer Project 1 5
     
           
                       
Triple Threat Performer Project 2 7  
       
               
               
Triple Threat Performer Project 3 8    
         
                   
       
Triple Threat Performer Project 4 8      
           
                       
77883.53.53.53.544441.81.81.81.81.81.81.81.822222222
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10      
           
                       
0051000002.52.555000000001.251.251.251.252.52.52.52.5
60 / 5860 / 5360 / 5360 / 4860 / 2960 / 2960 / 26.560 / 26.560 / 26.560 / 26.560 / 2460 / 2460 / 14.660 / 14.660 / 14.660 / 14.660 / 13.460 / 13.460 / 13.460 / 13.460 / 13.3560 / 13.3560 / 13.3560 / 13.3560 / 1260 / 1260 / 1260 / 12
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.