OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA, MUUSIKKO > MUSIIKIN KOULUTUS, MUUSIKKO (AMK)
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutus, Muusikko (AMK)

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Instrumenttiosaaminen
                                                       
Pääinstrumentti C1 8
     
             
                           
Pääinstrumentti C2 8
       
               
                       
Pääinstrumentti C3 8  
       
                 
                   
Resitaali C 8  
         
                   
               
161600888800004444444400000000
Musiikin teoria, historia ja teknologia
                                                       
Säveltapailu 1 3
     
           
                       
Säveltapailu 2 3  
       
               
               
Musiikinteoria ja harmonia 3
     
           
                       
Musiikkianalyysin perusteet 3
     
           
                       
Musiikkianalyysi tai dramaturgia 3  
       
               
               
Musiikin historia 1 3
     
           
                       
Musiikin historia 2 3  
       
               
               
Musiikin historia, syventävä 1 2    
           
                       
       
Sovitus ja soitinnuksen perusteet 3  
       
               
               
Informaatioteknologia 2
     
           
                       
Musiikin tietotekniikka 3  
       
               
               
141520777.57.502003.53.53.53.53.83.83.83.800110000
Musiikin teoria, historia ja teknologia (esittävä säveltaide, säveltäjä)
                                                       
Säveltapailu 3 3    
         
                   
       
Ohjelmiston tuntemus 2    
         
                     
           
005000003.51.500000000001.81.80.80.80000
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi
                                                       
Orientaatio opiskeluun, psyykkiseen valmentautumiseen ja työergonomiaan 3
     
           
                       
Muusikon työergonomia ja psyykkinen valmentautuminen 2    
         
                   
       
Englanti, lähtötaso 0                                                        
Ruotsi, lähtötaso 0                                                        
English for Music Professionals 3
     
           
                       
Yrkessvenska för musikbranchen 3  
       
               
               
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                        
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                        
Tiedonhankinta, kirjoitusviestintä ja verkkoyhteisöt 3    
         
                   
       
Taiteilijayrittäjyys ja urasuunnittelu 3      
           
                       
6353331.51.52.52.51.51.51.51.51.51.50.80.80.80.81.31.31.31.30.80.80.80.8
Esittävän säveltaiteen ja musiikkiteatterin syventävä osaaminen
                                                       
Pääinstrumentti B1 8    
         
                     
           
Pääinstrumentti B2 8    
           
                       
       
Pääinstrumentti B3 8      
           
                         
   
Resitaali B 8      
             
                           
001616000088880000000044444444
Esittävän säveltaiteen syventävä osaaminen
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                       
Orkesteriohjelmisto 1 3
     
           
                       
Orkesteriohjelmisto 2 3  
       
               
               
Orkesteriohjelmisto 3 3    
         
                   
       
Orkesteriohjelmisto 4 3      
           
                       
Yhteismusisointi ja produktiot 1 7
     
           
                       
Yhteismusisointi ja produktiot 2 7  
       
               
               
Yhteismusisointi ja produktiot 3 10    
         
                   
       
Yhteismusisointi ja produktiot 4 10      
           
                       
Vieraiden kielten fonetiikka 1 3
     
           
                       
Vieraiden kielten fonetiikka 2 3  
       
               
               
Säestäminen 1 5
     
           
                       
Säestäminen 2 5  
       
               
               
Korrepetitio 1 5    
         
                   
       
Korrepetitio 2 5      
           
                       
Vapaa säestys 1 5
     
           
                       
Vapaa säestys 2A 5  
       
               
               
Vapaa säestys 2B 5    
         
                   
       
Vapaa säestys 3 5      
           
                       
222223221111111111.511.511115.55.55.55.55.55.55.55.55.85.85.85.85.55.55.55.5
Musiikkiteatterin syventävä osaaminen
                                                       
Näyttämötyöskentely ja musiikkiteatteri 1 6
     
           
                       
Näyttämötyöskentely 2 6  
       
               
               
Näyttämötyöskentely 3 6    
         
                   
       
Näyttämötyöskentely 4 10      
           
                       
Tanssi 1 6
     
           
                       
Tanssi 2 6  
       
               
               
Tanssi 3 6    
         
                   
       
Tanssi 4 4      
           
                       
Säestyssoitin muusikon työvälineenä 4
     
           
                       
Pop- ja jazz-teoria ja säveltapailu 3  
       
               
               
171512148.58.57.57.566774.34.34.34.33.83.83.83.833333.53.53.53.5
Säveltäjän syventävä osaaminen
                                                       
Sävellys C1 11
     
           
                       
Sävellys C2 11  
       
               
               
Sävellys B1 11    
         
                   
       
Sävellys B2 12      
           
                       
Kontrapunkti 3
     
           
                       
Tonaaliset sävellystekniikat 1 6  
       
               
               
Tonaaliset sävellystekniikat 2 6    
         
                   
       
Uuden musiikin sävellystekniikat 6      
           
                       
Soitinnus 4    
         
                   
       
Säveltapailu 4 4      
           
                       
Musiikkianalyysi, syventävä 4      
           
                       
Musiikin historia, syventävä 2 2      
           
                         
   
Säestyssoitin muusikon työvälineenä 4
     
           
                       
191721289.59.58.58.510.510.515134.84.84.84.84.34.34.34.35.35.35.35.37.57.56.56.5
Vaihtoehtoiset osaamiset (esittävä säveltaide)
(Valitaan opintoja 23 op)
                                                       
Vaihtoehtoiset osaamiset (musiikkiteatteri, säveltäjä)
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Vapaasti valittavat osaamiset
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Esittävän säveltaiteen harjoittelu
                                                       
Yhteismusisointi ja produktiot 1 5
     
           
                       
Kuoro 2
     
           
                       
Yhteismusisointi ja produktiot 2 8  
       
               
               
Yhteismusisointi ja produktiot 3 7    
         
                   
       
Yhteismusisointi ja produktiot 4 8      
           
                       
78783.53.5443.53.5441.81.81.81.822221.81.81.81.82222
Musiikkiteatterin harjoittelu
                                                       
Kuoro 2
     
           
                       
Triple Threat Performer Project 1 5
     
           
                       
Triple Threat Performer Project 2 7  
       
               
               
Triple Threat Performer Project 3 8    
         
                   
       
Triple Threat Performer Project 4 8      
           
                       
77883.53.53.53.544441.81.81.81.81.81.81.81.822222222
Säveltäjän harjoittelu
                                                       
Kuoro 2
     
           
                       
Sävellysprojekti 1 3
     
           
                       
Sävellysprojekti 2 3  
       
               
               
Sävellysprojekti 3 3    
         
                   
       
Sävellysprojekti 4 3