OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA, MUUSIKKO > MUSIIKIN KOULUTUS, MUUSIKKO (AMK), ESITTÄVÄ SÄVELTAIDE
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutus, Muusikko (AMK), Esittävä säveltaide

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Instrumenttiosaaminen
                                                       
Pääinstrumentti C1 8
     
             
                           
Pääinstrumentti C2 8
       
               
                       
Pääinstrumentti C3 8  
       
                 
                   
Resitaali C 8  
         
                   
               
161600888800004444444400000000
Musiikin teoria, historia ja teknologia
                                                       
Säveltapailu 1 3
     
           
                       
Säveltapailu 2 3  
       
               
               
Musiikinteoria ja harmonia 3
     
           
                       
Musiikkianalyysin perusteet 3
     
           
                       
Musiikkianalyysi tai dramaturgia 3  
       
               
               
Musiikin historia 1 3
     
           
                       
Musiikin historia 2 3  
       
               
               
Musiikin historia, syventävä 1 2    
           
                       
       
Sovitus ja soitinnuksen perusteet 3  
       
               
               
Informaatioteknologia 2
     
           
                       
Musiikin tietotekniikka 3  
       
               
               
141520777.57.502003.53.53.53.53.83.83.83.800110000
Musiikin teoria, historia ja teknologia (esittävä säveltaide, säveltäjä)
                                                       
Säveltapailu 3 3    
         
                   
       
Ohjelmiston tuntemus 2    
         
                     
           
005000003.51.500000000001.81.80.80.80000
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi
                                                       
Orientaatio opiskeluun, psyykkiseen valmentautumiseen ja työergonomiaan 3
     
           
                       
Muusikon työergonomia ja psyykkinen valmentautuminen 2    
         
                   
       
Englanti, lähtötaso 0                                                        
Ruotsi, lähtötaso 0                                                        
English for Music Professionals 3
     
           
                       
Yrkessvenska för musikbranchen 3  
       
               
               
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                        
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                        
Tiedonhankinta, kirjoitusviestintä ja verkkoyhteisöt 3    
         
                   
       
Taiteilijayrittäjyys ja urasuunnittelu 3      
           
                       
6353331.51.52.52.51.51.51.51.51.51.50.80.80.80.81.31.31.31.30.80.80.80.8
Esittävän säveltaiteen ja musiikkiteatterin syventävä osaaminen
                                                       
Pääinstrumentti B1 8    
         
                     
           
Pääinstrumentti B2 8    
           
                       
       
Pääinstrumentti B3 8      
           
                         
   
Resitaali B 8      
             
                           
001616000088880000000044444444
Vaihtoehtoiset osaamiset (esittävä säveltaide)
(Valitaan opintoja 23 op)
                                                       
Vapaasti valittavat osaamiset
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Esittävän säveltaiteen harjoittelu
                                                       
Yhteismusisointi ja produktiot 1 5
     
           
                       
Kuoro 2
     
           
                       
Yhteismusisointi ja produktiot 2 8  
       
               
               
Yhteismusisointi ja produktiot 3 7    
         
                   
       
Yhteismusisointi ja produktiot 4 8      
           
                       
78783.53.5443.53.5441.81.81.81.822221.81.81.81.82222
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10      
           
                       
0051000002.52.555000000001.251.251.251.252.52.52.52.5
60 / 4360 / 4260 / 4060 / 3760 / 21.560 / 21.560 / 2160 / 2160 / 2060 / 2060 / 18.560 / 18.560 / 10.860 / 10.860 / 10.860 / 10.860 / 10.660 / 10.660 / 10.660 / 10.660 / 10.1560 / 10.1560 / 10.1560 / 10.1560 / 9.360 / 9.360 / 9.360 / 9.3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.