OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA, MUUSIKKO > MUSIIKIN KOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Instrumenttiosaaminen
()
                                                       
Pääinstrumenttiosaaminen (instrumenttipedagogi, esittävä säveltaide, teatterimusiikki ja musiikkidraama)
()
                                                       
Pääinstrumentti C1 9
     
             
                           
Pääinstrumentti C2 9
       
               
                       
Pääinstrumentti C3 9  
       
                 
                   
Resitaali C 8  
         
                   
               
Pääinstrumenttiosaaminen (musiikinteoriapedagogi, kuoronjohtaja, säveltäjä)
()
                                                       
Pääinstrumentti C1a 4
     
             
                           
Pääinstrumentti C1b 5
       
               
                       
Resitaali C 8      
             
                           
Pääinstrumentti C2a 4  
       
                 
                   
Pääinstrumentti C2b 5  
         
                   
               
Pääinstrumentti C3a 4    
         
                     
           
Pääinstrumentti C3b 5    
           
                       
       
2726981314131345086.56.5776.56.56.56.5222.52.50044
Musiikin teoria, historia ja teknologia
                                                       
Musiikin teoria, historia ja teknologia 1
                                                       
Säveltapailu 1 3
     
           
                       
Musiikkianalyysi 1 3
     
           
                       
Musiikin historia 1 3
     
           
                       
Harmonia 3
     
           
                       
Informaatioteknologia 2
     
           
                       
Musiikin teoria, historia ja teknologia 2
                                                       
Säveltapailu 2 3  
       
               
               
Musiikkianalyysi 2 3  
       
               
               
Musiikin historia 2 3  
       
               
               
Sovitus ja soitinnuksen perusteet 3  
       
               
               
Musiikin tietotekniikka 3  
       
               
               
Musiikin teoria, historia ja teknologia 3
                                                       
Säveltapailu 3 4    
         
                   
       
Ohjelmistopraktikum 4    
         
                   
       
Musiikin historia, syventävä 1 2    
         
                   
       
Musiikin historia, syventävä 2 2    
         
                   
       
1415120777.57.566003.53.53.53.53.83.83.83.833330000
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi
                                                       
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 1
                                                       
Orientaatio opiskeluun, esiintymiseen ja kuulonhuoltoon 2
     
           
                       
English for Music Professionals 3
     
           
                       
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 2
                                                       
Yrkessvenska för musikbranchen 3  
       
               
               
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 3
                                                       
Tiedonhankinta, kirjoitusviestintä ja verkkoyhteisöt 3    
         
                   
       
Muusikon kehonhuolto 1    
         
                   
       
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 4
                                                       
Taiteilijayrittäjyys, työhyvinvointi ja urasuunnittelu 3      
           
                       
53332.52.51.51.51.51.51.51.51.31.31.31.30.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Opintopolun syventävät osaamiset
()
                                                       
Instrumenttiosaaminen, syventävä
()
                                                       
Pääinstrumenttiosaaminen (instrumenttipedagogi, esittävä säveltaide, teatterimusiikki ja musiikkidraama)
()
                                                       
Pääinstrumentti B1 9    
         
                     
           
Pääinstrumentti B2 9    
           
                       
       
Pääinstrumentti B3 9      
           
                         
   
Resitaali B 8      
             
                           
Täydentävä instrumenttiosaaminen
()
                                                       
Säestyssoitin muusikon työvälineenä 4
     
           
                       
Kuoro 2
     
           
                       
Musiikin teoria, historia ja teknologia, syventävä
()
                                                       
Musiikin teoria, historia ja teknologia 1, syventävä
()
                                                       
Kontrapunkti 3
     
           
                       
Musiikin teoria, historia ja teknologia 2, syventävä
()
                                                       
Tonaaliset sävellystekniikat 1A 3  
       
                 
                   
Tonaaliset sävellystekniikat 1B 3  
         
                   
               
Pop- ja jazz-musiikin historia 3  
       
               
               
Pop- ja jazz-teoria ja säveltapailu 3  
       
               
               
Musiikin teoria, historia ja teknologia 3, syventävä
()
                                                       
Tonaaliset sävellystekniikat 2A 3    
         
                     
           
Tonaaliset sävellystekniikat 2B 3    
           
                       
       
Soitinnus 4    
         
                   
       
Musiikin teoria, historia ja teknologia 4, syventävä
()
                                                       
Säveltapailu 4 4      
           
                       
Musiikkianalyysi, syventävä 4      
           
                       
Uuden musiikin sävellystekniikat 1 3      
           
                         
   
Uuden musiikin sävellystekniikat 2 3      
             
                           
Säveltäminen
()
                                                       
Sävellys C1 6
     
             
                           
Sävellys C2 6
       
               
                       
Sävellys C3 6  
       
                 
                   
Sävellys C4 6  
         
                   
               
Sävellys B1 6    
         
                     
           
Sävellys B2 6    
           
                       
       
Sävellys B3 5      
           
                         
   
Sävellys B4 6      
             
                           
Näyttämötyöskentely ja musiikkiteatteri
()
                                                       
Näyttämötyöskentely 1 4
     
             
                           
Näyttämötyöskentely 2 3
       
               
                       
Tanssi 1 4
     
           
                       
Improvisointi 1 3
     
           
                       
Musiikkiteatteri 3
     
           
                       
Esittävän säveltaiteen syventävä osaaminen
                                                       
Esittävän säveltaiteen syventävä osaaminen 1
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Orkesteriohjelmisto 1 3
     
           
                       
Yhteismusisointi ja produktiot 1 7
     
           
                       
Säestäminen 1 3
     
             
                           
Säestäminen 2 3
       
               
                       
Vapaa säestys 1 5
     
           
                       
Vieraiden kielten fonetiikka 1 3
     
           
                       
Kuoro 2
     
           
                       
Yhteismusisointi ja produktiot 5
     
           
                       
Esittävän säveltaiteen syventävä osaaminen 2
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Orkesteriohjelmisto 2 3  
       
               
               
Yhteismusisoinnin harjoittaminen 3  
       
               
               
Yhteismusisointi ja produktiot 2 7  
       
               
               
Säestäminen 3 3  
       
                 
                   
Säestäminen 4 3  
         
                   
               
Vapaa säestys 2A 5