OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA, MUUSIKKO > MUSIIKIN KOULUTUS, TEATTERIMUSIIKKI JA MUSIIKKIDRAAMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutus, Teatterimusiikki ja musiikkidraama

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Instrumenttiosaaminen
()
                                                       
Pääinstrumenttiosaaminen (instrumenttipedagogi, esittävä säveltaide, teatterimusiikki ja musiikkidraama)
()
                                                       
Pääinstrumentti C1 9
     
             
                           
Pääinstrumentti C2 9
       
               
                       
Pääinstrumentti C3 9  
       
                 
                   
Resitaali C 8  
         
                   
               
181700999800004.54.54.54.54.54.54400000000
Musiikin teoria, historia ja teknologia
                                                       
Musiikin teoria, historia ja teknologia 1
                                                       
Säveltapailu 1 3
     
           
                       
Musiikkianalyysi 1 3
     
           
                       
Musiikin historia 1 3
     
           
                       
Harmonia 3
     
           
                       
Informaatioteknologia 2
     
           
                       
Musiikin teoria, historia ja teknologia 2
                                                       
Säveltapailu 2 3  
       
               
               
Musiikkianalyysi 2 3  
       
               
               
Musiikin historia 2 3  
       
               
               
Sovitus ja soitinnuksen perusteet 3  
       
               
               
Musiikin tietotekniikka 3  
       
               
               
Musiikin teoria, historia ja teknologia 3
                                                       
Säveltapailu 3 4    
         
                   
       
Ohjelmistopraktikum 4    
         
                   
       
Musiikin historia, syventävä 1 2    
         
                   
       
Musiikin historia, syventävä 2 2    
         
                   
       
1415120777.57.566003.53.53.53.53.83.83.83.833330000
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi
                                                       
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 1
                                                       
Orientaatio opiskeluun, esiintymiseen ja kuulonhuoltoon 2
     
           
                       
English for Music Professionals 3
     
           
                       
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 2
                                                       
Yrkessvenska för musikbranchen 3  
       
               
               
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 3
                                                       
Tiedonhankinta, kirjoitusviestintä ja verkkoyhteisöt 3    
         
                   
       
Muusikon kehonhuolto 1    
         
                   
       
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 4
                                                       
Taiteilijayrittäjyys, työhyvinvointi ja urasuunnittelu 3      
           
                       
53332.52.51.51.51.51.51.51.51.31.31.31.30.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Opintopolun syventävät osaamiset
()
                                                       
Pääinstrumenttiosaaminen (instrumenttipedagogi, esittävä säveltaide, teatterimusiikki ja musiikkidraama)
()
                                                       
Pääinstrumentti B1 9    
         
                     
           
Pääinstrumentti B2 9    
           
                       
       
Musiikin teoria, historia ja teknologia, syventävä
()
                                                       
Musiikin teoria, historia ja teknologia 2, syventävä
()
                                                       
Pop- ja jazz-musiikin historia 3  
       
               
               
Pop- ja jazz-teoria ja säveltapailu 3  
       
               
               
Näyttämötyöskentely ja musiikkiteatteri
()
                                                       
Näyttämötyöskentely 1 4
     
             
                           
Näyttämötyöskentely 2 3
       
               
                       
Tanssi 1 4
     
           
                       
Improvisointi 1 3
     
           
                       
Musiikkiteatteri 3
     
           
                       
Esittävän säveltaiteen syventävä osaaminen
                                                       
Esittävän säveltaiteen syventävä osaaminen 1
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Orkesteriohjelmisto 1 3
     
           
                       
Yhteismusisointi ja produktiot 1 7
     
           
                       
Säestäminen 1 3
     
             
                           
Säestäminen 2 3
       
               
                       
Vapaa säestys 1 5
     
           
                       
Vieraiden kielten fonetiikka 1 3
     
           
                       
Kuoro 2
     
           
                       
Yhteismusisointi ja produktiot 5
     
           
                       
Esittävän säveltaiteen syventävä osaaminen 2
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Orkesteriohjelmisto 2 3  
       
               
               
Yhteismusisoinnin harjoittaminen 3  
       
               
               
Yhteismusisointi ja produktiot 2 7  
       
               
               
Säestäminen 3 3  
       
                 
                   
Säestäminen 4 3  
         
                   
               
Vapaa säestys 2A 5  
       
               
               
Vieraiden kielten fonetiikka 2 3  
       
               
               
Lied 1 4  
       
               
               
Yhteismusisointi ja produktiot 3  
       
               
               
Esittävän säveltaiteen syventävä osaaminen 3
(Valitaan opintoja 11 op)
                                                       
Orkesteriohjelmisto 3 3    
         
                   
       
Yhteismusisointi ja produktiot 3 10    
         
                   
       
Korrepetitio 1 4    
         
                     
           
Korrepetitio 2 3    
           
                       
       
Vapaa säestys 2B 5    
         
                   
       
Lied 2 4    
         
                   
       
Yhteismusisointi ja produktiot 3 11    
         
                   
       
Esittävän säveltaiteen syventävä osaaminen 4
(Valitaan opintoja 9 op)
                                                       
Orkesteriohjelmisto 4 3      
           
                       
Yhteismusisointi ja produktiot 4 10      
           
                       
Ensemblelaulu 1 3    
         
                   
       
Korrepetitio 3 4      
           
                       
Vapaa säestys 3 5      
           
                       
Ensemblelaulu 2 3      
           
                       
Yhteismusisointi ja produktiot 6      
           
                       
4736512724231818262513.513.5121211.511.59999131312.512.56.86.86.86.8
Vaihtoehtoiset osaamiset
                                                       
Vaihtoehtoiset ammattiosaamiset (Musiikin koulutus)
()
                                                       
0000000000000000000000000000
Vapaasti valittavat osaamiset
                                                       
Harjoittelu
()
                                                       
Harjoittelu (esittävä säveltaide, teatterimusiikki ja musiikkidraama)
()
                                                       
Yhteismusisointi ja produktiot 1 5
     
           
                       
Kuoro 2
     
           
                       
Yhteismusisointi ja produktiot 2 8  
       
               
               
Yhteismusisointi ja produktiot 3 7    
         
                   
       
Yhteismusisointi ja produktiot 4 8      
           
                       
78783.53.5443.53.5441.81.81.81.822221.81.81.81.82222
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10      
           
                       
007800003.53.544000000001.751.751.751.752222
60 / 9160 / 7960 / 8060 / 4660 / 4660 / 4560 / 4060 / 3960 / 40.560 / 39.560 / 2360 / 2360 / 23.160 / 23.160 / 22.660 / 22.660 / 20.160 / 20.160 / 19.660 / 19.660 / 20.3560 / 20.3560 / 19.8560 / 19.8560 / 11.660 / 11.660 / 11.660 / 11.6
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.