OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA, MUSIIKKIPEDAGOGI > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA, MUSIIKKIPEDAGOGI (AMK), MUSIIKINTEORIAPEDAGOGI, SÄVELTÄMINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi (AMK), Musiikinteoriapedagogi, säveltäminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Instrumenttiosaaminen
                                                       
Instrumenttiosaaminen 1 15
     
           
                       
Säestyssoitin musiikkipedagogin työvälineenä 5
     
           
                       
2000010100000005555000000000000
Musiikin teoria, historia ja teknologia
                                                       
Musiikin hahmottaminen ja historia 1 15
     
           
                       
Musiikin hahmottaminen ja historia 2 15  
       
               
               
Musiikin hahmottaminen 3 5    
         
                   
       
1515507.57.57.57.52.52.5003.83.83.83.83.83.83.83.81.31.31.31.30000
Pedagoginen osaaminen
                                                       
Opettajuuden perusta ja pedagogiset perustaidot 5
     
           
                       
Kasvatustiede ja kasvatuksen perusteet 5  
       
               
               
Kasvatustiede ja työelämä 5    
         
                   
       
Yhteisöllisyys ja opettajuuden kehittyminen 5      
           
                       
Musiikkipedagogiikka 1 5
     
           
                       
Musiikkipedagogiikka 2 5  
       
               
               
Musiikkipedagogiikka 3 5    
         
                   
       
Musiikkipedagogiikka 4 5      
           
                       
10101010555555552.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Viestintätaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys
                                                       
English for Music Professionals 3
     
           
                       
Yrkesvenska för Musikbranchen, Skriftlig 2  
       
               
               
Yrkesvenska för Musikbranchen, Muntlig 1  
       
               
               
Psyykkinen valmentautuminen ja työhyvinvointi 1 2
     
           
                       
Psyykkinen valmentautuminen ja työhyvinvointi 2 2    
         
                   
       
Taiteilijayrittäjyys ja urasuunnittelu 3    
         
                   
       
Viestintätaidot ja tiedonhankinta 2    
         
                   
       
53702.52.51.51.53.53.5001.31.31.31.30.80.80.80.81.81.81.81.80000
Musiikinteoriapedagogin (säveltäminen) syventävä osaaminen
                                                       
Sävellystekniikat 1 5
     
           
                       
Sävellystekniikat 2 5  
       
               
               
Sävellystekniikat 3 5    
         
                   
       
Sävellystekniikat 4 5      
           
                       
Säveltäminen 1 10
     
           
                       
Säveltäminen 2 10  
       
               
               
Musiikin hahmottaminen 4 5      
           
                       
Musiikin hahmottaminen 5 5      
           
                       
15155157.57.57.57.52.52.57.57.53.83.83.83.83.83.83.83.81.31.31.31.33.83.83.83.8
Vaihtoehtoiset ammattiosaamiset
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Vapaasti valittavat osaamiset
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Pedagoginen harjoittelu
                                                       
Pedagoginen harjoittelu 1 5
     
           
                       
Pedagoginen harjoittelu 2 5  
       
               
               
Pedagoginen harjoittelu 3 5    
         
                   
       
Pedagoginen harjoittelu 4 5      
           
                       
55552.52.52.52.52.52.52.52.51.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.3
Musiikinteoriapedagogin harjoittelu
                                                       
Sävellysprojekti 1 5  
       
               
               
Sävellysprojekti 2 5      
           
                       
0505002.52.5002.52.500001.31.31.31.300001.31.31.31.3
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10      
           
                       
0051000002.52.555000000001.251.251.251.252.52.52.52.5
60 / 7060 / 5360 / 3760 / 4560 / 3560 / 3560 / 26.560 / 26.560 / 18.560 / 18.560 / 22.560 / 22.560 / 17.760 / 17.760 / 17.760 / 17.760 / 13.560 / 13.560 / 13.560 / 13.560 / 9.4560 / 9.4560 / 9.4560 / 9.4560 / 11.460 / 11.460 / 11.460 / 11.4
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.