OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA, MUSIIKKIPEDAGOGI > MUSIIKIN KOULUTUS, MUSIIKKIPEDAGOGI (AMK)
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutus, Musiikkipedagogi (AMK)

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Instrumenttiosaaminen
                                                       
Instrumenttiosaaminen 1 16
     
           
                       
Säestyssoitin musiikkipedagogin työvälineenä 4
     
           
                       
2000010100000005555000000000000
Instrumenttiosaaminen (instrumenttipedagogi)
                                                       
Resitaali 1 16  
       
               
               
01600008800000000444400000000
Musiikin teoria, historia ja teknologia
                                                       
Säveltapailu 1 3
     
           
                       
Säveltapailu 2 3  
       
               
               
Säveltapailu 3 3    
         
                   
       
Musiikinteoria ja harmonia 3
     
           
                       
Musiikkianalyysi 1 3
     
           
                       
Musiikkianalyysi 2 3  
       
               
               
Musiikin historia 1 3
     
           
                       
Musiikin historia 2 3  
       
               
               
Musiikin historia, syventävä 1 2    
         
                   
       
Sovitus ja soitinnuksen perusteet 3  
       
               
               
Informaatioteknologia 2
     
           
                       
Musiikin tietotekniikka 3  
       
               
               
14185077992.52.5003.53.53.53.54.54.54.54.51.31.31.31.30000
Pedagoginen osaaminen
                                                       
Opettajuuden perusta 5
     
           
                       
Pedagogiset perustaidot 5  
       
               
               
Yhteisöllinen opettajuus 5    
         
                   
       
Opettajuuden kehittäminen 5      
           
                       
Musiikkipedagogina toimiminen 4
     
           
                       
Erilaiset oppimismenetelmät 4  
       
               
               
Pedagogisen näkemyksen laajentuminen 4    
         
                   
       
Tulevaisuuden musiikinopettajuus 4      
           
                       
Pedagoginen praktikum 1 3
     
           
                       
Pedagoginen praktikum 2 2  
       
               
               
Pedagoginen praktikum 3 2    
         
                   
       
Pedagoginen praktikum 4 2      
           
                       
12111111665.55.55.55.55.55.533332.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.8
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi
                                                       
Orientaatio opiskeluun, psyykkiseen valmentautumiseen ja työergonomiaan 3
     
           
                       
Muusikon työergonomia ja psyykkinen valmentautuminen 2    
         
                   
       
Englanti, lähtötaso 0                                                        
Ruotsi, lähtötaso 0                                                        
English for Music Professionals 3
     
           
                       
Yrkessvenska för musikbranchen 3  
       
               
               
Tiedonhankinta, kirjoitusviestintä ja verkkoyhteisöt 3    
         
                   
       
Taitelijayrittäjyys ja urasuunnittelu 2    
         
                   
       
6370331.51.53.53.5001.51.51.51.50.80.80.80.81.81.81.81.80000
Instrumenttipedagogin syventävä osaaminen
                                                       
Instrumenttiosaaminen 2 16    
         
                   
       
Resitaali 2 16      
           
                       
001616000088880000000044444444
Musiikinteoriapedagogin syventävä osaaminen
(Valitaan opintoja 49 op)
                                                       
Kontrapunkti 2
     
           
                       
Sävellystekniikat 1 5  
       
               
               
Sävellystekniikat 2 5    
         
                   
       
Sävellystekniikat 3 4      
           
                       
Soitinnus 4  
       
               
               
Sävellys C1 10
     
           
                       
Sävellys C2 10  
       
               
               
Säveltapailu 4 4      
           
                       
Musiikkianalyysi, syventävä 4      
           
                       
Pop- ja jazz-teoria ja säveltapailu 3    
         
                   
       
Sovitus 5  
       
               
               
Varhaisiän musiikkikasvatus 5
     
           
                       
Musiikin alkuopetus 5  
       
               
               
Musiikin aikuiskasvatus 5    
         
                   
       
Musiikin erityiskasvatus 2      
           
                       
Tieto- ja viestintäteknologian musiikkipedagoginen soveltaminen 3      
           
                       
172913178.58.514.514.56.56.58.58.54.34.34.34.37.37.37.37.33.33.33.33.34.34.34.34.3
Kuoronjohtajan syventävä osaaminen
                                                       
Kuoronjohto C1 10
     
           
                       
Kuoronjohto C2 10  
       
               
               
Kuoronjohto B1 10    
         
                   
       
Resitaali B 14      
           
                       
Säveltapailu 4 4      
           
                       
10101018555555992.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.54.54.54.54.5
Vaihtoehtoiset osaamiset
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Vapaasti valittavat osaamiset
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Instrumenttipedagogin harjoittelu
                                                       
Kuoro 2
     
           
                       
Opetusharjoittelu 1 3
     
           
                       
Opetusharjoittelu 2 2  
       
               
               
Opetusharjoittelu 3 2    
         
                   
       
Opetusharjoittelu 4 4      
           
                       
Yhteismusisointi ja produktiot 1 4
     
           
                       
Yhteismusisointi ja produktiot 2 5  
       
               
               
Yhteismusisointi ja produktiot 3 4    
         
                   
       
Musiikkialan työtehtävissä toimiminen 4      
           
                       
97684.54.53.53.533442.32.32.32.31.81.81.81.81.51.51.51.52222
Musiikinteoriapedagogin harjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Kuoro 2
     
           
                       
Opetusharjoittelu 1 5
     
           
                       
Opetusharjoittelu 2 5  
       
               
               
Opetusharjoittelu 3 5    
         
                   
       
Opetusharjoittelu 4 5      
           
                       
Yhteismusisointi 4  
       
               
               
Musiikkialan työtehtävissä toimiminen 4      
           
                       
Sävellysprojekti 1 5  
       
               
               
Sävellysprojekti 2 5    
         
                   
       
7141093.53.577554.54.51.81.81.81.83.53.53.53.52.52.52.52.52.32.32.32.3
Kuoronjohtajan harjoittelu
                                                       
Kuoro 1 4
     
           
                       
Kuoro 2 4  
       
               
               
Kuoro 3 4    
         
                   
       
Kuoro 4 4      
           
                       
Opetusharjoittelu 1 3
     
           
                       
Opetusharjoittelu 2 4  
       
               
               
Opetusharjoittelu 3 3    
         
                   
       
Opetusharjoittelu 4 4      
           
                       
78783.53.5443.53.5441.81.81.81.822221.81.81.81.82222
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10