OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA, MUSIIKKIPEDAGOGI > MUSIIKIN KOULUTUS, MUSIIKKIPEDAGOGI (AMK), KUORONJOHTAJA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutus, Musiikkipedagogi (AMK), Kuoronjohtaja

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Instrumenttiosaaminen
                                                       
Instrumenttiosaaminen 1 16
     
           
                       
Säestyssoitin musiikkipedagogin työvälineenä 4
     
           
                       
2000010100000005555000000000000
Musiikin teoria, historia ja teknologia
                                                       
Säveltapailu 1 3
     
           
                       
Säveltapailu 2 3  
       
               
               
Säveltapailu 3 3    
         
                   
       
Musiikinteoria ja harmonia 3
     
           
                       
Musiikkianalyysi 1 3
     
           
                       
Musiikkianalyysi 2 3  
       
               
               
Musiikin historia 1 3
     
           
                       
Musiikin historia 2 3  
       
               
               
Musiikin historia, syventävä 1 2    
         
                   
       
Sovitus ja soitinnuksen perusteet 3  
       
               
               
Informaatioteknologia 2
     
           
                       
Musiikin tietotekniikka 3  
       
               
               
14185077992.52.5003.53.53.53.54.54.54.54.51.31.31.31.30000
Pedagoginen osaaminen
                                                       
Opettajuuden perusta 5
     
           
                       
Pedagogiset perustaidot 5  
       
               
               
Yhteisöllinen opettajuus 5    
         
                   
       
Opettajuuden kehittäminen 5      
           
                       
Musiikkipedagogina toimiminen 4
     
           
                       
Erilaiset oppimismenetelmät 4  
       
               
               
Pedagogisen näkemyksen laajentuminen 4    
         
                   
       
Tulevaisuuden musiikinopettajuus 4      
           
                       
Pedagoginen praktikum 1 3
     
           
                       
Pedagoginen praktikum 2 2  
       
               
               
Pedagoginen praktikum 3 2    
         
                   
       
Pedagoginen praktikum 4 2      
           
                       
12111111665.55.55.55.55.55.533332.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.8
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi
                                                       
Orientaatio opiskeluun, psyykkiseen valmentautumiseen ja työergonomiaan 3
     
           
                       
Muusikon työergonomia ja psyykkinen valmentautuminen 2    
         
                   
       
Englanti, lähtötaso 0                                                        
Ruotsi, lähtötaso 0                                                        
English for Music Professionals 3
     
           
                       
Yrkessvenska för musikbranchen 3  
       
               
               
Tiedonhankinta, kirjoitusviestintä ja verkkoyhteisöt 3    
         
                   
       
Taitelijayrittäjyys ja urasuunnittelu 2    
         
                   
       
6370331.51.53.53.5001.51.51.51.50.80.80.80.81.81.81.81.80000
Kuoronjohtajan syventävä osaaminen
                                                       
Kuoronjohto C1 10
     
           
                       
Kuoronjohto C2 10  
       
               
               
Kuoronjohto B1 10    
         
                   
       
Resitaali B 14      
           
                       
Säveltapailu 4 4      
           
                       
10101018555555992.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.54.54.54.54.5
Vaihtoehtoiset osaamiset
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Vapaasti valittavat osaamiset
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Kuoronjohtajan harjoittelu
                                                       
Kuoro 1 4
     
           
                       
Kuoro 2 4  
       
               
               
Kuoro 3 4    
         
                   
       
Kuoro 4 4      
           
                       
Opetusharjoittelu 1 3
     
           
                       
Opetusharjoittelu 2 4  
       
               
               
Opetusharjoittelu 3 3    
         
                   
       
Opetusharjoittelu 4 4      
           
                       
78783.53.5443.53.5441.81.81.81.822221.81.81.81.82222
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10      
           
                       
0051000002.52.555000000001.251.251.251.252.52.52.52.5
60 / 6960 / 5060 / 4560 / 4760 / 34.560 / 34.560 / 2560 / 2560 / 22.560 / 22.560 / 23.560 / 23.560 / 17.360 / 17.360 / 17.360 / 17.360 / 12.660 / 12.660 / 12.660 / 12.660 / 11.4560 / 11.4560 / 11.4560 / 11.4560 / 11.860 / 11.860 / 11.860 / 11.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.