OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA, MUSIIKKIPEDAGOGI > MUSIIKIN KOULUTUS, MUSIIKKIPEDAGOGI (AMK), MUSIIKINTEORIAPEDAGOGI, SÄVELTÄMINEN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutus, Musiikkipedagogi (AMK), Musiikinteoriapedagogi, säveltäminen

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Instrumenttiosaaminen
                                                       
Instrumenttiosaaminen 1 16
     
           
                       
Säestyssoitin musiikkipedagogin työvälineenä 4
     
           
                       
2000010100000005555000000000000
Musiikin teoria, historia ja teknologia
                                                       
Säveltapailu 1 3
     
           
                       
Säveltapailu 2 3  
       
               
               
Säveltapailu 3 3    
         
                   
       
Musiikinteoria ja harmonia 3
     
           
                       
Musiikkianalyysi 1 3
     
           
                       
Musiikkianalyysi 2 3  
       
               
               
Musiikin historia 1 3
     
           
                       
Musiikin historia 2 3  
       
               
               
Musiikin historia, syventävä 1 2    
         
                   
       
Sovitus ja soitinnuksen perusteet 3  
       
               
               
Informaatioteknologia 2
     
           
                       
Musiikin tietotekniikka 3  
       
               
               
14185077992.52.5003.53.53.53.54.54.54.54.51.31.31.31.30000
Pedagoginen osaaminen
                                                       
Opettajuuden perusta 5
     
           
                       
Pedagogiset perustaidot 5  
       
               
               
Yhteisöllinen opettajuus 5    
         
                   
       
Opettajuuden kehittäminen 5      
           
                       
Musiikkipedagogina toimiminen 4
     
           
                       
Erilaiset oppimismenetelmät 4  
       
               
               
Pedagogisen näkemyksen laajentuminen 4    
         
                   
       
Tulevaisuuden musiikinopettajuus 4      
           
                       
Pedagoginen praktikum 1 3
     
           
                       
Pedagoginen praktikum 2 2  
       
               
               
Pedagoginen praktikum 3 2    
         
                   
       
Pedagoginen praktikum 4 2      
           
                       
12111111665.55.55.55.55.55.533332.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.8
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi
                                                       
Orientaatio opiskeluun, psyykkiseen valmentautumiseen ja työergonomiaan 3
     
           
                       
Muusikon työergonomia ja psyykkinen valmentautuminen 2    
         
                   
       
Englanti, lähtötaso 0                                                        
Ruotsi, lähtötaso 0                                                        
English for Music Professionals 3
     
           
                       
Yrkessvenska för musikbranchen 3  
       
               
               
Tiedonhankinta, kirjoitusviestintä ja verkkoyhteisöt 3    
         
                   
       
Taitelijayrittäjyys ja urasuunnittelu 2    
         
                   
       
6370331.51.53.53.5001.51.51.51.50.80.80.80.81.81.81.81.80000
Musiikinteoriapedagogin syventävä osaaminen
(Valitaan opintoja 49 op)
                                                       
Kontrapunkti 2
     
           
                       
Sävellystekniikat 1 5  
       
               
               
Sävellystekniikat 2 5    
         
                   
       
Sävellystekniikat 3 4      
           
                       
Soitinnus 4  
       
               
               
Sävellys C1 10
     
           
                       
Sävellys C2 10  
       
               
               
Säveltapailu 4 4      
           
                       
Musiikkianalyysi, syventävä 4      
           
                       
1219512669.59.52.52.56633334.84.84.84.81.31.31.31.33333
Vaihtoehtoiset osaamiset
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Vapaasti valittavat osaamiset
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Musiikinteoriapedagogin harjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Opetusharjoittelu 1 5
     
           
                       
Opetusharjoittelu 2 5  
       
               
               
Opetusharjoittelu 3 5    
         
                   
       
Opetusharjoittelu 4 5      
           
                       
Sävellysprojekti 1 5  
       
               
               
Sävellysprojekti 2 5    
         
                   
       
5101052.52.555552.52.51.31.31.31.32.52.52.52.52.52.52.52.51.31.31.31.3
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10      
           
                       
0051000002.52.555000000001.251.251.251.252.52.52.52.5
60 / 6960 / 6160 / 4360 / 3860 / 34.560 / 34.560 / 30.560 / 30.560 / 21.560 / 21.560 / 1960 / 1960 / 17.360 / 17.360 / 17.360 / 17.360 / 15.460 / 15.460 / 15.460 / 15.460 / 10.9560 / 10.9560 / 10.9560 / 10.9560 / 9.660 / 9.660 / 9.660 / 9.6
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.