OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA, MUSIIKKIPEDAGOGI > MUSIIKIN KOULUTUS, MUSIIKKIPEDAGOGI (AMK), INSTRUMENTTIPEDAGOGI
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutus, Musiikkipedagogi (AMK), Instrumenttipedagogi

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Instrumenttiosaaminen
                                                       
Pääinstrumentti C1 8
     
             
                           
Pääinstrumentti C2 8
       
               
                       
16000880000004444000000000000
Instrumenttiosaaminen (instrumenttipedagogi, musiikinteoriapedagogi)
                                                       
Pääinstrumentti C3 8  
       
                 
                   
Resitaali C 8  
         
                   
               
01600008800000000444400000000
Musiikin teoria, historia ja teknologia
                                                       
Säveltapailu 1 3
     
           
                       
Säveltapailu 2 3  
       
               
               
Säveltapailu 3 3    
         
                   
       
Musiikinteoria ja harmonia 3
     
           
                       
Musiikkianalyysin perusteet 3
     
           
                       
Musiikkianalyysi tai dramaturgia 3  
       
               
               
Ohjelmiston tuntemus 2    
         
                   
       
Musiikin historia 1 3
     
           
                       
Musiikin historia 2 3  
       
               
               
Musiikin historia, syventävä 1 2    
         
                   
       
Sovitus ja soitinnuksen perusteet 3  
       
               
               
Informaatioteknologia 2
     
           
                       
Musiikin tietotekniikka 3  
       
               
               
141570777.57.53.53.5003.53.53.53.53.83.83.83.81.81.81.81.80000
Pedagoginen osaaminen
                                                       
Opettajuuden perusta 5
     
           
                       
Pedagogiset perustaidot 5  
       
               
               
Yhteisöllinen opettajuus 5    
         
                   
       
Opettajuuden kehittäminen 5      
           
                       
Musiikkipedagogina toimiminen 4
     
           
                       
Erilaiset oppimismenetelmät 4  
       
               
               
Pedagogisen näkemyksen laajentuminen 4    
         
                   
       
Tulevaisuuden musiikinopettajuus 4      
           
                       
Pedagoginen praktikum 1 3
     
           
                       
Pedagoginen praktikum 2 3  
       
               
               
Pedagoginen praktikum 3 2    
         
                   
       
Pedagoginen praktikum 4 2      
           
                       
1212111166665.55.55.55.5333333332.82.82.82.82.82.82.82.8
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi
                                                       
Orientaatio opiskeluun, psyykkiseen valmentautumiseen ja työergonomiaan 3
     
           
                       
Muusikon työergonomia ja psyykkinen valmentautuminen 2    
         
                   
       
Englanti, lähtötaso 0                                                        
Ruotsi, lähtötaso 0                                                        
English for Music Professionals 3
     
           
                       
Yrkessvenska för musikbranchen 3  
       
               
               
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                        
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                        
Tiedonhankinta, kirjoitusviestintä ja verkkoyhteisöt 3    
         
                   
       
Taiteilijayrittäjyys ja urasuunnittelu 3      
           
                       
6353331.51.52.52.51.51.51.51.51.51.50.80.80.80.81.31.31.31.30.80.80.80.8
Instrumenttipedagogin syventävä osaaminen
                                                       
Pääinstrumentti B1 8    
         
                     
           
Pääinstrumentti B2 8    
           
                       
       
Pääinstrumentti B3 8      
           
                         
   
Resitaali B 8      
             
                           
Säestyssoitin musiikkipedagogin työvälineenä 5
     
           
                       
5016162.52.50088881.31.31.31.3000044444444
Vaihtoehtoiset osaamiset (instrumenttipedagogi, kuoronjohtaja)
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                       
Vapaasti valittavat osaamiset
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Instrumenttipedagogin harjoittelu
                                                       
Kuoro 2
     
           
                       
Opetusharjoittelu 1 3
     
           
                       
Opetusharjoittelu 2 3  
       
               
               
Opetusharjoittelu 3 4    
         
                   
       
Opetusharjoittelu 4 4      
           
                       
Yhteismusisointi ja produktiot 1 2  
       
               
               
Yhteismusisointi ja produktiot 2 4    
         
                   
       
Yhteismusisointi ja produktiot 3 4      
           
                       
Musiikkialan työtehtävissä toimiminen 4      
           
                       
558122.52.52.52.544661.31.31.31.31.31.31.31.322223333
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10      
           
                       
0051000002.52.555000000001.251.251.251.252.52.52.52.5
60 / 5860 / 5160 / 5260 / 5260 / 2960 / 2960 / 25.560 / 25.560 / 2660 / 2660 / 2660 / 2660 / 14.660 / 14.660 / 14.660 / 14.660 / 12.960 / 12.960 / 12.960 / 12.960 / 13.1560 / 13.1560 / 13.1560 / 13.1560 / 13.160 / 13.160 / 13.160 / 13.1
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.