OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA, MUSIIKKIPEDAGOGI > MUSIIKIN KOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Pääinstrumentti C3 9  
       
                 
                   
Instrumenttiosaaminen
()
                                                       
Pääinstrumenttiosaaminen (instrumenttipedagogi, esittävä säveltaide, teatterimusiikki ja musiikkidraama)
()
                                                       
Pääinstrumentti C1 9
     
             
                           
Pääinstrumentti C2 9
       
               
                       
Resitaali C 8  
         
                   
               
Pääinstrumentti C1b 5
       
               
                       
Pääinstrumenttiosaaminen (musiikinteoriapedagogi, kuoronjohtaja, säveltäjä)
()
                                                       
Pääinstrumentti C1a 4
     
             
                           
Pääinstrumentti C2a 4  
       
                 
                   
Pääinstrumentti C2b 5  
         
                   
               
Pääinstrumentti C3a 4    
         
                     
           
Pääinstrumentti C3b 5    
           
                       
       
Resitaali C 8      
             
                           
2726981314131345086.56.5776.56.56.56.5222.52.50044
Musiikin teoria, historia ja teknologia
                                                       
Musiikin teoria, historia ja teknologia 1
                                                       
Säveltapailu 1 3
     
           
                       
Musiikkianalyysi 1 3
     
           
                       
Harmonia 3
     
           
                       
Informaatioteknologia 2
     
           
                       
Musiikin teoria, historia ja teknologia 2
                                                       
Säveltapailu 2 3  
       
               
               
Musiikkianalyysi 2 3  
       
               
               
Musiikin historia 2 3  
       
               
               
Sovitus ja soitinnuksen perusteet 3  
       
               
               
Musiikin tietotekniikka 3  
       
               
               
Musiikin teoria, historia ja teknologia 3
                                                       
Säveltapailu 3 4    
         
                   
       
Ohjelmistopraktikum 4    
         
                   
       
Musiikin historia, syventävä 1 2    
         
                   
       
Musiikin historia, syventävä 2 2    
         
                   
       
11151205.55.57.57.566002.82.82.82.83.83.83.83.833330000
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi
                                                       
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 1
                                                       
Orientaatio opiskeluun, esiintymiseen ja kuulonhuoltoon 2
     
           
                       
English for Music Professionals 3
     
           
                       
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 2
                                                       
Yrkessvenska för musikbranchen 3  
       
               
               
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 3
                                                       
Tiedonhankinta, kirjoitusviestintä ja verkkoyhteisöt 3    
         
                   
       
Muusikon kehonhuolto 1    
         
                   
       
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 4
                                                       
Taiteilijayrittäjyys, työhyvinvointi ja urasuunnittelu 3      
           
                       
53332.52.51.51.51.51.51.51.51.31.31.31.30.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Opintopolun syventävät osaamiset
()
                                                       
Instrumenttiosaaminen, syventävä
()
                                                       
Pääinstrumenttiosaaminen (instrumenttipedagogi, esittävä säveltaide, teatterimusiikki ja musiikkidraama)
()
                                                       
Pääinstrumentti B1 9    
         
                     
           
Pääinstrumentti B2 9    
           
                       
       
Pääinstrumentti B3 9      
           
                         
   
Resitaali B 8      
             
                           
Täydentävä instrumenttiosaaminen
()
                                                       
Säestyssoitin musiikkipedagogin työvälineenä 4
     
           
                       
Kuoro 2
     
           
                       
Musiikin teoria, historia ja teknologia, syventävä
()
                                                       
Musiikin teoria, historia ja teknologia 1, syventävä
()
                                                       
Kontrapunkti 3
     
           
                       
Musiikin teoria, historia ja teknologia 2, syventävä
()
                                                       
Tonaaliset sävellystekniikat 1A 3  
       
                 
                   
Tonaaliset sävellystekniikat 1B 3  
         
                   
               
Pop- ja jazz-musiikin historia 3  
       
               
               
Pop- ja jazz-teoria ja säveltapailu 3  
       
               
               
Musiikin teoria, historia ja teknologia 3, syventävä
()
                                                       
Tonaaliset sävellystekniikat 2A 3    
         
                     
           
Tonaaliset sävellystekniikat 2B 3    
           
                       
       
Soitinnus 4    
         
                   
       
Musiikin teoria, historia ja teknologia 4, syventävä
()
                                                       
Säveltapailu 4 4      
           
                       
Musiikkianalyysi, syventävä 4      
           
                       
Uuden musiikin sävellystekniikat 1 3      
           
                         
   
Uuden musiikin sävellystekniikat 2 3      
             
                           
Kuoronjohto
()
                                                       
Kuoronjohto C1 5
     
             
                           
Kuoronjohto C2 5
       
               
                       
Kuoronjohto C3 6  
       
                 
                   
Kuoronjohto C4 6  
         
                   
               
Kuoronjohto B1 5    
         
                     
           
Kuoronjohto B2 5    
           
                       
       
Kuoronjohto B3 6      
           
                         
   
Resitaali B 8      
             
                           
Pedagoginen osaaminen
()
                                                       
Pedagoginen osaaminen 1
()
                                                       
Opettajuuden perusta 5
     
           
                       
Musiikkipedagogina toimiminen 4
     
           
                       
Pedagoginen praktikum 1 3
     
           
                       
Pedagoginen osaaminen 2
()
                                                       
Pedagogiset perustaidot 5  
       
               
               
Erilaiset oppimismenetelmät 4  
       
               
               
Pedagoginen praktikum 2 3  
       
               
               
Pedagoginen osaaminen 3
()
                                                       
Yhteisöllinen opettajuus 5    
         
                   
       
Pedagogisen näkemyksen laajentuminen 4    
         
                   
       
Pedagoginen praktikum 3 2    
         
                   
       
Pedagoginen osaaminen 4
()
                                                       
Opettajuuden kehittäminen 5      
           
                       
Tulevaisuuden musiikinopettajuus 4      
           
                       
Pedagoginen praktikum 4 2      
           
                       
3236495715.516.5181824.524.528297.87.88.38.3999912.312.312.312.3141414.514.5
Vaihtoehtoiset osaamiset
                                                       
Vaihtoehtoiset ammattiosaamiset (Musiikin koulutus)
()
                                                       
0000000000000000000000000000
Vapaasti valittavat osaamiset
                                                       
Harjoittelu
()
                                                       
Harjoittelu (instrumenttipedagogi)
()
                                                       
Opetusharjoittelu 1 3
     
           
                       
Kuoro 2