OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA, MUSIIKKIPEDAGOGI > MUSIIKIN KOULUTUS, ESITTÄVÄ SÄVELTAIDE
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Musiikin koulutus, Esittävä säveltaide

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Instrumenttiosaaminen
()
                                                       
Pääinstrumenttiosaaminen (instrumenttipedagogi, esittävä säveltaide, teatterimusiikki ja musiikkidraama)
()
                                                       
Pääinstrumentti C1 9
     
             
                           
Pääinstrumentti C2 9
       
               
                       
Pääinstrumentti C3 9  
       
                 
                   
Resitaali C 8  
         
                   
               
Pääinstrumenttiosaaminen (musiikinteoriapedagogi, kuoronjohtaja, säveltäjä)
()
                                                       
Pääinstrumentti C3a 4    
         
                     
           
Pääinstrumentti C2b 5  
         
                   
               
Pääinstrumentti C3b 5    
           
                       
       
Resitaali C 8      
           
                       
1822989991345444.54.54.54.54.54.56.56.5222.52.52222
Musiikin teoria, historia ja teknologia
                                                       
Musiikin teoria, historia ja teknologia 1
                                                       
Säveltapailu 1 3
     
           
                       
Musiikkianalyysi 1 3
     
           
                       
Musiikin historia 1 3
     
           
                       
Harmonia 3
     
           
                       
Informaatioteknologia 2
     
           
                       
Musiikin teoria, historia ja teknologia 2
                                                       
Säveltapailu 2 3  
       
               
               
Musiikkianalyysi 2 3  
       
               
               
Musiikin historia 2 3  
       
               
               
Sovitus ja soitinnuksen perusteet 3  
       
               
               
Musiikin historia, syventävä 1 2    
         
                   
       
Musiikin tietotekniikka 3  
       
               
               
Musiikin teoria, historia ja teknologia 3
                                                       
Säveltapailu 3 4    
         
                   
       
Ohjelmistopraktikum 4    
         
                   
       
Musiikin historia, syventävä 2 2    
         
                   
       
15141207.57.57766003.83.83.83.83.53.53.53.533330000
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi
                                                       
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 1
                                                       
Orientaatio opiskeluun, esiintymiseen ja kuulonhuoltoon 2
     
           
                       
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 2
                                                       
Yrkessvenska för musikbranchen 3  
       
               
               
Englanti, lähtötaso 0                                                        
Ruotsi, lähtötaso 0                                                        
English for Music Professionals 3
     
           
                       
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 3
                                                       
Tiedonhankinta, kirjoitusviestintä ja verkkoyhteisöt 3    
         
                   
       
Muusikon kehonhuolto 1    
         
                   
       
Viestintätaidot, yrittäjyys ja hyvinvointi 4
                                                       
Taiteilijayrittäjyys, työhyvinvointi ja urasuunnittelu 3      
           
                       
53332.52.51.51.51.51.51.51.51.31.31.31.30.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Pääinstrumenttiosaaminen (instrumenttipedagogi, esittävä säveltaide, teatterimusiikki ja musiikkidraama)
()
                                                       
Pääinstrumentti B1 9    
         
                     
           
Pääinstrumentti B2 9    
           
                       
       
Pääinstrumentti B3 9      
           
                         
   
Resitaali B 8      
             
                           
00181700009998000000004.54.54.54.54.54.544
Näyttämötyöskentely ja musiikkiteatteri
()
                                                       
Improvisointi 1 3  
       
               
               
0300001.51.5000000000.80.80.80.800000000
Harjoittelu
()
                                                       
Harjoittelu (esittävä säveltaide, teatterimusiikki ja musiikkidraama)
()
                                                       
Yhteismusisointi ja produktiot 1 5
     
           
                       
Kuoro 2                                                        
Yhteismusisointi ja produktiot 2 8  
       
               
               
Yhteismusisointi ja produktiot 3 7    
         
                   
       
Yhteismusisointi ja produktiot 4 8      
           
                       
78783.53.5443.53.5441.81.81.81.822221.81.81.81.82222
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10      
           
                       
007800003.53.544000000001.751.751.751.752222
60 / 4560 / 5060 / 5660 / 4460 / 22.560 / 22.560 / 2360 / 2760 / 27.560 / 28.560 / 22.560 / 21.560 / 11.460 / 11.460 / 11.460 / 11.460 / 11.660 / 11.660 / 13.660 / 13.660 / 13.8560 / 13.8560 / 14.3560 / 14.3560 / 11.360 / 11.360 / 10.860 / 10.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.