OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > SÄHKÖTEKNIIKKA, ÄLYKKÄÄT KONEET / INTELLIGENT MACHINES
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sähkötekniikka, älykkäät koneet / Intelligent Machines

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Tuoteprojektin määritys 5    
         
                   
       
Tuotteen suunnittelu 10    
         
                   
       
Tuotteen valmistus 10      
           
                       
Testaus, käyttöönotto ja dokumentointi 5      
           
                       
00151500007.57.57.57.5000000003.753.753.753.753.753.753.753.75
60 / 060 / 060 / 1560 / 1560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 3.7560 / 3.7560 / 3.7560 / 3.7560 / 3.7560 / 3.7560 / 3.7560 / 3.75
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Älykkäiden koneiden suuntautumisvaihtoehto on tekniikan koulutusohjelmien yhteinen. Se on ensisijaisesti tarkoitettu konetekniikan, sähkötekniikan ja tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoille.
Suuntautumisen keskeisiä osaamisalueita ovat laiteautomaatio ja toimilaitetekniikka, sähköiset tehosiirtojärjestelmät, tietoliikennetekniikka, automaatio- ja säätötekniikka sekä koneenrakentaminen ja tuotekehitys. Koneenrakentaminen edellyttää monipuolista insinööriosaamista. Koneenrakentaminen hyödyntää yhä lisääntyvässä määrin sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä. Toteutetut koneet muodostavat usein myös kokonaisia omavoimaisia, automatisoituja tuotantojärjestelmiä.

Suuntautumisen ops vahvistetaan myöhemmin.