OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > SÄHKÖTEKNIIKKA, SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sähkötekniikka, sähkövoimatekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Elinkeinoelämän opinnot
                                                       
Sopimusoikeus ja johtamisoppi 4      
           
                       
Yritystalous 5    
         
                   
       
Sähkösuunnittelu- ja asennustekniikka
                                                       
Sähkötekninen suunnittelu ja tekninen raportointi 4    
         
                     
           
Sähkötyöturvallisuus ja materiaalitekniikka 4    
         
                   
       
Sähköasennukset 5    
         
                   
       
Teollisuuden sähkösuunnittelu 4      
           
                       
Sähkön tuotanto ja jakelu
                                                       
Pienjänniteverkot 5    
         
                     
           
Sähkölaitostekniikka 5    
           
                       
       
Sähkövoimatekniikan seminaarityöt 3      
           
                       
Sähkön käyttötekniikka
                                                       
Sähkökoneet 5    
         
                     
           
Teollisuuden sähkökäytöt 5      
           
                       
Tehoelektroniikka 5    
         
                     
           
Säädetyt sähkömoottorikäytöt 4    
           
                       
       
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt
                                                       
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 1 5    
         
                   
       
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 2 8      
           
                       
Automaatio ja tietotekniikka
                                                       
Teollisuusautomaatio 3    
         
                     
           
Ohjelmoitavat logiikat 2 3      
           
                         
   
Tiedonsiirtotekniikat 3      
           
                         
   
005030000031.518.518120000000015.7515.759.259.259966
60 / 060 / 060 / 5060 / 3060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 31.560 / 18.560 / 1860 / 1260 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 15.7560 / 15.7560 / 9.2560 / 9.2560 / 960 / 960 / 660 / 6
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Sähkövoimatekniikassa perehdytään sähkön käyttötekniikkaan, sähköenergian suur- ja pienjännitejakeluun, teollisuuden ja rakennusten sähkösuunnitteluun sekä näitä tukeviin tekniikoihin, kuten automaatio-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiin. Valmistuva insinööri tuntee sähköalaan liittyvän vastuun ja osaa soveltaa tietojaan käytännössä. Tutkinto sisältää sähkötöiden johtamiseen vaadittavat koulutusvaatimukset (sähköpätevyys 1). Alan insinöörit toimivat teollisuuden, sähkölaitosten ja sähköasennusalan suunnittelu-, käyttö- ja johtotehtävissä, teknisessä kaupassa, hallinnossa sekä yrittäjinä niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisissä tehtävissä.