OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > SÄHKÖTEKNIIKKA, AUTOMAATIOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sähkötekniikka, automaatiotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Elinkeinoelämän opinnot
                                                       
Sopimusoikeus ja johtamisoppi 4      
           
                       
Yritystalous 5    
         
                   
       
Automaation tietojärjestelmät
                                                       
Tietokonetekniikka 3    
         
                   
       
Automaatiosuunnittelu 8      
           
                       
Automaatiojärjestelmät 3      
           
                       
Automaatioväylät 3      
           
                       
Tiedonsiirtotekniikat 3    
         
                   
       
Ohjaustekniikka
                                                       
Teollisuusautomaatio 3    
         
                   
       
Valvomotekniikat ja tekninen raportointi 5      
           
                       
Ohjelmoitavat logiikat 2 3    
         
                   
       
Koneautomaatio (S) 3    
         
                   
       
Prosessitekniikka
                                                       
Automaatioalan kemia 2    
         
                   
       
Prosessitekniikka 3    
         
                   
       
Automaatioalan fysiikka 3    
         
                   
       
Säätö- ja mittaustekniikka
                                                       
Säätötekniikka 1 (S) 3    
         
                   
       
Säätötekniikka 2 (S) 4    
         
                   
       
Säätötekniikka 3 (S) 3      
           
                       
Mittaustekniikka 1 (S) 3    
         
                   
       
Mittaustekniikka 2 4    
         
                   
       
Automaatiotekniikan laboratoriotyöt
                                                       
Mittaus- ja säätötekniikan laboratoriotyöt 6    
         
                   
       
Automaatiotekniikan laboratoriotyöt 6      
           
                       
00483200002424161600000000121212128888
60 / 060 / 060 / 4860 / 3260 / 060 / 060 / 060 / 060 / 2460 / 2460 / 1660 / 1660 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 1260 / 1260 / 1260 / 1260 / 860 / 860 / 860 / 8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Suuntautumisessa opiskelijoista koulutetaan prosessiteollisuuden automaatioon erikoistuneita insinöörejä. Opiskelijat saavat opintojensa ja työelämän kannalta tarpeelliset teoreettiset perusteet. Jotta valmistuneet insinöörit kykenisivät nopeasti omaksumaan käytännön työtehtäviä, opiskelijoita valmennetaan käytännöllispainotteisesti tuleviin työtehtäviin. Opintojen painopisteinä ovat säätötekniikka, elektroniikka, mittaustekniikka ja automaatiosuunnittelu.